Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Politologie, stát - maturitní otázka

Politologie, stát - maturitní otázka

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce v barevně členěných heslech shrnuje základní informace o politologii jako vědě, vývoji politického myšlení u nás a ve světě. Poslední část je věnována teoriím státu, jeho funkci, znakům a symbolům.

Obsah

1.
Politologie
1.1
Co zkoumá?
1.2
Dělení politologie
1.3
S jakými vědami je spjata?
2.
Představitelé politického myšlení
2.1
Antika
2.1.1
Sofisté
2.1.2
Sokrates
2.1.3
Platón
2.1.4
Aristoteles
2.2
Středověk
2.2.1
Sv. Augustin
2.2.2
Niccoló Machiavelli
2.3
Renesance
2.3.1
Thomas Moore
2.3.2
Thomas Campanella
2.4
Novověk
2.4.1
Thomas Hobbes
2.4.2
John Locke
2.4.3
Jean Jacques Rousseau
2.4.4
Charles Montesquieu
2.4.5
Immanuel Kant
2.4.6
Georg W.F.Hegel
2.4.7
Karl Marx
2.4.8
K.R.Popper
3.
České politické myšlení a jeho představitelé
3.1
Fáze první
3.2
Fáze druhá
3.3
Fáze třetí
4.
Stát
4.1
Teorie státu
4.2
Znaky státu
4.3
Funkce
4.3.1
Vnitřní
4.3.2
Vnější
4.4
Formy státu
4.4.1
Demokratické
4.4.2
Nedemokratické
4.5
Dělení
4.5.1
Republika
4.5.2
Monarchie
4.6
Dělení podle struktury
4.6.1
Unitární
4.6.2
Federace
4.6.3
Konfederace
4.7
Státní symboly
4.7.1
Hlavní státní symboly
4.7.2
Vedlejší státní symboly

Úryvek

“PŘEDSTAVITELÉ POLITICKÉHO MYŠLENÍ
Antika:
1) sofisté – šířili moudrost, kladly důraz na přirozenost, zavrhují stát
- Gorgias, Protagoras, Hippias, Prodikos
2) Sokrates – nic nenapsal, protože je to pomíjivé, kladl důraz na dobro, do funkcí by měly být dosazováni odborníci, dodržování zákonů
3) Platón – ucelená teorie, základní díla: Ústava (idea), Zákony
a) kritická část – kritizuje formy vlády a dosavadní ústavy, krit. oligarchii (vláda nejbohatších), demokracii, tyranii
b) konstruktivní část – vytváří vlastní Ústavu
- 3 přirozené stavy – v rovnováze, příslušnost se nemění, ale na základě zkoušek se mohou posunout ↑ nebo ↓
└ 1. vládce – zisk, organizace → moudří → duše: rozumná (anima kogitativa)
└ 2. vojáci – obrana → stateční → vznětlivá (anima senzitiva)
└ 3. řemeslníci – obživa → pracovití → žádostivá (anima vegetativa)
- výuka by měla trvat 25 let = základní systém vzdělání → praxe – 15 let
- po narození dítě odebráno a vychováno v komunitě do 18 let
- děti a ženy byly společné pro všechny i majetek
- stát určil partnera pro zplodění dítěte
- po narození se děti třídily → fyzicky slabí = smrt
- sofokracie = vláda moudrých
4) Aristoteles – napsal dílo: O politice
- člověk je tvorem společenským (zoon politikon), proto má žít ve společnosti, potřebuje lidi, obec, stát
- nejlepší ústava: pro každé podmínky jiná ústava
- vláda středu, uznává soukromé vlastnictví
- otroctví je přirozenou věcí, války na získání otroků jsou spravedlivé
- základem státu je rodina a pevný právní řád
- muži se mají ženit ve vysokém věku, v mládí a v dospělosti se mají starat o stát
- v rodině je pánem muž, protože žena není schopna samostatného úsudku a její jedinou ozdobou je mlčení
Středověk:
5) sv. Augustin = Augustin Aureliánský – napsal dílo: Obec boží – 20 knih
- teorie: 2 obce: a) boží (civitas deí) – láska, spolupráce, víra je pojí s Bohem
└ b) světská (civitas terrena) – zlý lidé, opovrhují Bohem, chtějí moc, soutěží mezi sebou, církev je předobrazem obce boží
└ vztah mezi a) + b): nejsou mimo empirický svět, společně zápasí, při posledním soudu se rozdělí"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13787
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse