Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Politologie - vypracované otázky

Politologie - vypracované otázky


Kategorie: Politologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracované otázky z politologie. Text definuje vybrané základní pojmy. Odpovídá na otázku, co je to politika,i politologie. Zmiňuje významné světové a české politické osobnosti. Věnuje se charakteristice nejen moci výkonné, zákonodárné a soudní, ale také politickým stranám. Popisuje jak problémy společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU, tak rovněž vojenskou politiku ČR, včetně obsahu školské a vědní politiky, apod.

Obsah

1.
Co je politika – obsah a rozsah pojmu.
2.
Uveďte několik politických osobností, které se vám jeví, že by mohly být označeny jako pozitivní politici.
3.
Politologie – vymezení pojmu. Funkce a vztah k jiným oborům.
4.
Co označují termíny: ideologie, doktrína, indoktrinace, demagogie?
5.
Uveďte alespoň tři významné osobnosti v dějinách politického myšlení.
6.
Koho z Čechů lze označit za politického myslitele a proč?
7.
Stát - obsah pojmu. Funkce státu.
8.
Hlavní zákonodárné, výkonné a soudní instituce v ČR.
9.
Charakterizujte rozdíl mezi autoritativním a totalitním státem.
10.
Charakterizujte unitární, federativní a konfederativní stát.
11.
Co je ideologie a které jsou základní ideologické směry v politice současností?
12.
Jaká byla politická ideologie starých autoritativních společností?
13.
Kdy a kde vznikl politický liberalismus.
14.
Které české strany se nejvíce povolávají na liberální principy?
15.
V jakých společenských podmínkách se zformoval moderní politický konservatismus a jaké jsou jeho hlavní rysy?
16.
Které české nebo zahraniční politické strany se povolávají na konzervativní principy?
17.
Vznik, hlavní principy a vývoj mezinárodní sociální demokracie.
18.
Jaký byl vývoj sociální demokracie v českých zemích?
19.
Vznik a obsah ideologie environmentalismu. Vznik stran zelených.
20.
Jaká je specifika současných českých zelených v mezinárodním srovnání?
21.
Vznik a obsah a varianty komunistické ideologie a praxe.
22.
Současnost a perspektiva komunistických stran v ČR a ve světě.
23.
Ideologie a praxe německého nacismu – základní údaje
24.
Současný neonacismus v evropských zemích – příčiny.
25.
Demokracie- vznik a základní principy. Zavádění všeobecného volebního práva
26.
Charakterizuj pojmy: nacionalismus, anarchismus, feminismus, fundamentalismus
27.
Dělba moci v demokracii – role moci zákonodárné, výkonné a soudní a jejich rovnováhy.
28.
Co je politická kultura a jaká jsou její měřítka?
29.
Politické strany, jejich funkce v politice a jejich typy.
30.
Charakterizuj stručně současné hlavní české politické strany.
31.
Volby, jejich funkce v demokracii. Jaké jsou hlavní volební systémy.
32.
Volební systém poměrného zastoupení
33.
Většinový volební systém. Smíšený volební systém
34.
Charakterizuj stručně hlavní instituce moci zákonodárné, výkonné a soudní v ČR.
35.
Vysvětlete pojmy „legalita“ a „legitimita“
36.
Uveď hlavní údaje o komunálních a regionálních volbách v ČR.
37.
Uveďte hlavní údaje o územním členění a správě ČR.
38.
Role nevládních organizací v politice státu – odbory, zájmové svazy, sdružení.
39.
Jaká bývá tématika petic a jiných iniciativ?
40.
Charakterizuj typická národnostní témata v rámci politiky státu a v mezinárodní politice.
41.
Co jsou národnostní menšiny a o co usilují? Co je multikulturalismus?
42.
Prostředky masové komunikace jako předmět politických sporů.
43.
Co je to klientelismus?
44.
Co je to tripartita? Co je to lobbismus?
45.
Jak se projevuje zemědělství a venkov jako téma v politice států a v mezinárodní politice?
46.
Rolnictvo jako faktor politiky v ČSR let 1918 – 1938.
47.
Jaké byly a jsou příčiny a motivy procesu evropské integrace?
48.
Hlavní mezníky procesu evropské integrace. Co to je princip subsidiarity?
49.
Co jsou lidská a občanská práva. Kdy a proč byla formulována? Hlavní dokumenty.
50.
Jaké jsou problémy mezinárodní migrace? Co je to politický azyl?
51.
Co je obsahem zahraniční politiky ČR? Její základní dokumenty a specifika.
52.
Problém společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU.
53.
Role OSN a celosvětových mezinárodních organizací.
54.
Vývoj a současný stav globalizace. Postavení nadnárodních společností.
55.
Nové aspekty v bezpečnostní situaci světa – problém terorismu.
56.
Vojenská politika ČR – její mezinárodněpolitická a vědeckotechnická podmíněnost.
57.
Co je obsahem školské a vědní politiky státu. Školská a vědní politika – předmět politických debat.
58.
Jaká může být role studentstva jako politického subjektu?

Úryvek

"Politika (řec.), umění řídit stát, resp. vztahy mezi státy, správa věcí veřejných, oblast společenské (veřejné) činnosti. Spočívá v účasti politických subjektů (stran, skupin, jedinců) na státních záležitostech, nástrojem k prosazení cílů a zájmů je politická moc, o jejíž získání usilují různými (násilnými, demokratickými) prostředky.
Politiku lze stručně definovat jako proces, v němž skupina lidí, jejichž názory a zájmy jsou zpočátku odlišné, dosahuje kolektivních rozhodnutí, jež jsou všeobecně považována pro skupinu za závazná a jsou prosazována jako společný způsob jednání.
- Založena na veřejné činnosti jednotlivců, skupin lidí, politických stran, jež se podílejí na státních záležitostech, soupeří o politickou moc a snaží se dosáhnout svých cílů.
Politika – států, obcí, státu
Česko – ekonomika – vykazuje jednu z nejstabilnějších a nejvíce prosperujících ekonomik ze všech postkomunistických zemí. Jejím základem je průmysl (strojírenský, elektrotechnický, chemický, potravinářský, hutnický) doplňovaný službami, zemědělství a další prvovýroba jsou zastoupeny v celkové míře zaměstnanosti i významu relativně slabě – např. v zemědělství pracuje méně než 5pr. Produktivního obyvatelstva. Velké problémy může působit rostoucí státní dluh. Jeho výše v porovnání s některými dalšími zeměmi EU není vysoká, ovšem tempo růstu je označováno mnohými západními organizacemi včetně EU za nebezpečné. S potížemi se také potýká nedokončená privatizace některých státních podniků.
nejdůležitější aspekt – transparentnost (průhlednosti), morálka? (není)
- Důležitým aspektem politiky rovných příležitostí je zvyšování pružnosti trhu práce, dostupnost a rozmanitost různých druhů zaměstnání a rozvoj sociálních služeb v oblasti péče o děti a další členy rodiny, kteří vyžadují péči.
politické aktivity:
– protidrogová politika, v České republice uskutečňována na národní, krajské a místní úrovni. Součinnost ministerstev a dalších orgánů, které odpovídají za jednotlivé oblasti protidrogové politiky koordinuje Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP). Rada projednává a předkládá vládě národní strategii protidrogové politiky, akční plán realizace národní strategie protidrogové politiky, další návrhy a informace. Každoročně předkládá vládě výroční zprávu o stavu ve věcech drog v České republice za předcházející kalendářní rok. Schvaluje dotace na projekty protidrogové politiky a uděluje certifikace odborné způsobilosti poskytovatelům služeb pro uživatele drog.
– Školská politika – (školné)
– Hospodářská politika - souhrn hospodářsky ekonomických opatření, ekonomických nástrojů a procesů, prostřednictvím kterých je možno působit na makroekonomickou a mikroekonomickou oblast národního hospodářství.Usměrňování ekonomického života je zprostředkováno hospodářskou politikou vlády."

Poznámka

Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá z mnoha zdrojů, např.: http://cs.wikipedia.org/wiki/John_Locke; http://www.fankscm.estranky.cz/stranka/karl_marx; http://cs.wikipedia.org/wiki/Federace; http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/195526-strana-zelenych; http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/141287-obcanska-demokraticka-strana; http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99es%C5%A5ansk%C3%A1_a_demokratick%C3%A1_unie_-_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A1_strana_lidov%C3%A1; http://policy.euweb.cz/view.php?id=49; http://cs.wikipedia.org/wiki/Klientelismus.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17057
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse