Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Poradenství a sociální práce pro děti a mládež - vypracované otázky

Poradenství a sociální práce pro děti a mládež - vypracované otázky

Kategorie: Pedagogika - speciální, Sociální práce

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Soubor vypracovaných otázek se zabývá oblastí poradenství a sociálních prací pro děti a mládež. Popisuje poradenský systém a centra pedagogicko-psychologického poradenství, všímá si jejich zaměření i nabízených činností. Práce dále charakterizuje jednotlivá vývojová stadia dítěte, přičemž se rozepisuje především o nejčastějších problémech vyskytujících se mezi mládeží. Následující kapitoly zpracovávají problematiku speciálně pedagogicko-psychologických otázek, mezi něž patří například poruchy chování a příjmu potravy, syndrom týraného a zneužívaného dítěte, či školní násilí. Závěrečná otázka pak seznamuje s formami náhradní rodinné péče.

Obsah

1.
Úkoly a funkce poradenského systému, jeho popis podle rezortů
1.1.
Poradenství
1.2.
Úkoly poradenského systému
1.3.
Funkce – činnost poradců (Havrdová)
1.4.
Popis poradenského systému – podle resortů
2.
Školská zařízení
2.1.
Školská zařízení
2.2.
Diagnostický ústav
2.3.
Dětský domov
2.4.
Dětský domov se školou
2.5.
Výchovný ústav
2.6.
Středisko výchovné péče
3.
Institut pedagogicko-psychologického poradenství
3.1.
Pedagogicko-psychologická poradna
3.2.
Speciálně pedagogická centra
3.3.
Krizová centra
4.
Problematika rodiny
4.1.
Rodina
4.2.
Funkce rodiny
4.3.
Zdravé fungování rodiny
4.4.
Rodinná resilience
5.
Vývojová stádia
5.1.
Stadia ve vývoji intelektu podle Piageta
5.2.
Vývojová stadia podle Eriksona
6.
Dítě v předškolním věku
6.1.
Předškolní období
6.2.
Poradenské problémy
6.3.
Nástup dítěte do školy
6.3.1.
Školní zralost
6.3.2.
Školní připravenost
6.4.
Dětská kresba
7.
Období pubescence, vztah k rodině, k vrstevníkům, autoritám
7.1.
Období pubescence
7.2.
Potíže pubescentů
8.
Období adolescence, profesní orientace
8.1.
Období adolescence
8.2.
Nejčastější problémy dospívajících
8.3.
Profesní orientace
9.
Specifika dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
9.1.
Specifické poruchy učení
9.2.
Specifické poruchy chování
10.
Poruchy učení, školní neúspěch, neprospěch
10.1.
Poruchy učení
10.1.1.
Mentální retardace
10.1.2.
Dětská demence
10.2.
Školní neúspěch a neprospěch
11.
Speciální pedagogicko-psychologické otázky
11.1.
Emoční poruchy
11.1.1.
Strach
11.1.2.
Fobie
11.1.3.
Psychická deprivace
11.1.4.
Dětská deprese
11.1.5.
Asociativní porucha (konverzní)
11.1.6.
Somatizací porucha
11.1.7.
Obsedantně-kompulzivní porucha
11.1.8.
Neurastenie
11.1.9.
Bipolární porucha u dětí (maniodepresivní)
11.2.
Poruchy chování
11.2.1.
Lež
11.2.2.
Záškoláctví
11.2.3.
Krádeže
11.2.4.
Drogy, alkohol
11.2.5.
Závislost na hracích automatech, počítačích, televizi
11.3.
Disharmonický vývoj osobnosti
12.
Speciální pedagogicko-psychologické otázky
12.1.
Syndrom CAN (týraného, zneužívaného, zanedbávaného dítěte)
12.1.1.
Týrané dítě
12.1.2.
Zneužívané dítě
12.1.3.
Zanedbávané dítě
13.
Speciální pedagogicko-psychologické otázky
13.1.
Poruchy se somatickými projevy
13.1.1.
Neurotické návyky
13.1.2.
Tikové poruchy
13.1.3.
Neurotické poruchy řeči
13.1.4.
Poruchy spánku
13.1.5.
Enuréza a enkopréza
13.1.6.
Další psychosomatické poruchy
13.2.
Poruchy příjmu potravy
13.2.1.
Mentální anorexie
13.2.2.
Mentální bulimie
13.2.3.
Obezita
14.
Speciální pedagogicko-psychologické otázky – školní násilí
14.1.
Charakteristika šikanování
14.2.
Diagnostika šikany
14.3.
Agresor
14.4.
Šikanovaná oběť
14.5.
Náprava
15.
Kriminalita mládeže
15.1.
Problémy kriminality ve školním prostředí
15.2.
Delikvence
15.3.
Agresivita
15.4.
Hostilita - nepřátelství
16.
Náhradní rodinná péče
16.1.
Náhradní rodinná péče
16.2.
Osvojení
16.3.
Pěstounská péče
16.4.
Poručenství
16.5.
Svěření do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče
16.6.
Zprostředkování náhradní rodinné péče
17.
Použitá literatura

Úryvek

"POPIS PORADENSKÉHO SYSTÉMU – PODLE RESORTŮ:
- Ministerstvo vnitra:
o Správa uprchlických zařízení:
- azylová zařízení
- zařízení pro zajištění cizinců
o kriminalita:
- drogy
- dětští a mladiství delikventi
- divácké násilí (hooligans)
- domácí násilí
- obchod s lidmi
- kriminalita páchána na dětech
o Policie ČR

- Ministerstvo spravedlnosti:
o justiční orgány – soudy, státní zastupitelství, Rejstřík trestů
o Vězeňská služba ČR
o Probační a mediační služba ČR
o Institut pro kriminologii a sociální prevenci

- Ministerstvo zdravotnictví:
o zařízení ambulantní péče a nemocnice:
- ordinace praktických lékařů
- ordinace odborných lékařů
- nemocnice
o odborné léčebné ústavy:
- tuberkulózních a respiračních nemocí (TRN)
- psychiatrické léčebny
- rehabilitační ústavy
- ozdravovny
- noční sanatoria
o lékárny
o zvláštní dětská zařízení (do 3 let):
- kojenecké ústavy
- dětské domovy
- jesle

- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy:
o Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR
o pedagogicko-psychologické poradny
o speciálně-pedagogická centra
o krizová centra
o školská zařízení:
- diagnostický ústav
- dětský domov
- dětský domov se školou
- výchovný ústav
- středisko výchovné péče

- Ministerstvo práce a sociálních věcí:
o zaměstnanost a úřady práce
o státní sociální podpora
o pomoc v hmotné nouzi
o dávky sociální péče pro osoby se zdravotním postižením
o sociální pojištění – nemocenské, důchodové
o daňová opatření
o sociálně právní ochrana dětí – zařízení:
- zařízení odborného poradenství pro péči o děti
- zařízení sociálně výchovné činnosti
- zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
- výchovně rekreační tábory pro děti
- zařízení pro výkon pěstounské péče
o sociální služby:"

Poznámka

Vypracované otázky ke zkoušce na Ostravské univerzitě v Ostravě. Práce je psaná formou odrážek. Klíčové pojmy jsou tučně zvýrazněny. Kapitoly 4 a 16 se shodují s částmi práce Poradenství a sociální práce pro rodinu - vypracované otázky. Rozsah jednotlivých otázek je 2 - 8 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22281
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse