Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Poradenství a sociální práce pro rodinu - vypracované otázky

Poradenství a sociální práce pro rodinu - vypracované otázky

Kategorie: Sociální práce

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se skládá z deseti vypracovaných otázek zabývajících se oblastí poradenství a sociálních prací pro rodinu. Úvodní část se věnuje problematice týkající se rodiny, jejich typů, funkcí, struktury i rozvodovosti a souvisejících obtíží. Seznamuje se sociálně-právní ochranou dětí, jejími vykonavateli a jejich kompetencemi. Dále charakterizuje jednotlivé typy náhradní rodinné péče a vymezuje podmínky, které jsou na ně kladeny zákonem. V závěrečných otázkách upozorňuje na specifika sociálních prací s rodinami zneužívajícími, týrajícími, nebo zanedbávajícími děti i dospělé a jinak mnohoproblémovými rodinami.

Obsah

1.
Rodina z pohledu psychologie a sociologie
1.1.
Rodina
1.2.
Rodina z pohledu psychologie
1.3.
Rodina z hlediska sociologie
2.
Funkční a disfunkční rodina
2.1.
Struktura a dynamika rodiny
3.
Rozvod a proces porozvodové adaptace
3.1.
Rozvod
3.2.
Proces porozvodové adaptace
3.3.
Sociální práce s rodinami v rozvodu
4.
Sociálně-právní ochrana (SPO) dětí
4.1.
Práva a povinnosti rodičů při poskytování SPO
4.2.
Vykonavatelé a jejich kompetence
4.2.1.
Preventivní činnost
4.2.2.
Poradenská činnost
4.2.3.
Výchovná opatření
4.2.4.
Opatření na ochranu dětí
4.2.5.
Péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost
4.2.6.
Zákon
5.
Omezení rodičovské zodpovědnosti
5.1.
Rodičovská zodpovědnost
5.2.
Výchovná opatření
6.
Opatrovnictví a poručenství
6.1.
Opatrovnictví
6.2.
Poručenství
7.
Náhradní rodinná péče
7.1.
Náhradní rodinná péče
7.2.
Osvojení
7.3.
Pěstounská péče
7.4.
Svěření dítěte do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče
7.5.
Zprostředkování náhradní rodinné péče
8.
Rodina jako klient
8.1.
Sanace rodiny
8.2.
Sociální služby pro rodiny
9.
Sociální práce s rodinami zneužívajícími, týrajícími děti/dospělé
9.1.
Syndrom CAN
9.2.
Špatné zacházení s dítětem
9.2.1.
Posouzení špatného zacházení
9.2.2.
Charakteristika obětí a jejich rodin
9.2.3.
Reakce dětí na ohrožení, týrání, zanedbávání
9.2.4.
Reakce společnosti na špatné zacházení s dětmi
9.2.5.
Možnosti intervence
9.2.6.
Preventivní programy
10.
Sociální práce s mnohoproblémovými rodinami
10.1.
Chování mnohoproblémové rodiny
10.2.
Principy terapeutické práce
10.3.
Definice cílů
10.4.
Postup terapie
10.5.
Organizace terapie
10.6.
Pojmy
10.6.1.
Rodina
10.6.2.
Poradenství
10.6.3.
Sociální práce
10.6.4.
Adaptace
10.6.5.
Autonomie
10.6.6.
Dysfunkce
10.6.7.
Hranice
10.6.8.
Koalice
10.6.9.
Koheze
10.6.10.
Rodinné fungování
10.6.11.
Rodinná identita
10.6.12.
Rodinná interakce
10.6.13.
Rodinné mýty
10.6.14.
Genealogie
11.
Otázky ke zkoušce a literatura

Úryvek

"Rodina jako systém (psychologie rodiny):
• prostorový kontext – systém, subsystémy, jejich hranice
• časový kontext – životní cyklus rodiny (stádia vývoje rodiny)

Vývojové fáze nukleární rodiny – rodina je měnící se systém:
• tvoření – od sňatku po narození prvního dítěte
• extence – od prvního do posledního dítěte
• ukončení extence – od narození posledního dítěte po odchod prvního dítěte
• kontrakce – první až poslední dítě opouští rodinu
• ukončení kontrakce – odchod posledního dítěte, smrt jednoho manžela
• uzavření – smrt druhého manžela

Rodinný systém:
• je organizačně složitý
- spleť vzájemně propojených vztahů
- skládá se z podsystémů:
- manželský
- rodič-dítě
- sourozenecký
- přechodné – koalice matky a syna, atd.
• subsystémy jsou neustále v pohybu – např. 30letá žena (matka, dcera, sestra, manželka, atd.)
• je otevřený – kontinuitě a změnám (uzavřený systém neumožňuje rozvoj svých členů)
• je adaptabilní – přizpůsobení se změnám, které přináší rodinný cyklus
• dochází v něm k výměně informací – komunikace, interakce, vzorce chování  jejich kvalita závisí na fungování rodiny (ovlivňují reakci rodiny)

RODINA Z HLEDISKA SOCIOLOGIE:
- 1. polovina 20. století:
- zájem o zkoumání rodiny:
o rodina a její vztah ke změně společnosti
o podoba rodin v jednotlivých společenských vrstvách
o reakce rodin na změny, které přinesla industrializace
o imigrace rodin do jiných zemí
o rodina a sociálně patologické jevy
o rodina jako prostředí, v němž si dítě osvojuje společenské role

- 2. polovina 20. století:
- dochází k oslabení rodiny – významné trendy:
o pokles významu rozšířených rodin a dalších příbuzenských skupin
o svobodná volba partnerů – sňatky z lásky (následek – rozpad manželství až láska pomine)
o všeobecné uznávání práv žen a dětí – zaměstnanost žen
o rostoucí sexuální svoboda – oddělení sexu od početí (antikoncepce)
o rozvoj speciálních institucí – převzaly tradiční funkce rodiny (péče o staré, nemocné, postižené, děti)
o oddělení bydliště od pracoviště – dojíždění za prací
o zrušitelnost manželství – dříve téměř nemožné

Poválečný vývoj rodiny:
- 50. léta – dekáda rodiny:
- nastal poválečný baby boom (nárůst počtu narozených dětí)
- docházelo ke snahám obnovit centrální postavení rodiny ve společnosti

- 60. léta – dekáda sociálních nepokojů:
- protest proti zavedeným pravidlům
- v USA vyvrcholení aktivit hnutí za práva černochů a žen
- svět ovlivňují směry marxismu (dělba práce) a feminismu"

Poznámka

Vypracované otázky ke zkoušce na Ostravské univerzitě v Ostravě z předmětu Poradenství a sociální práce s rodinou. Poslední strana vyjmenovávající otázky ke zkoušce je vložena ve formě obrázku, není započtena do celkového rozsahu práce. Text je psán ve formě odrážek. Klíčové pojmy jsou tučně zvýrazněny. Rozsah jednotlivých otázek činí 2 - 8 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22282
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse