Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Porovnání moci zákonodárné, výkonné a soudní

Porovnání moci zákonodárné, výkonné a soudní

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická, Plzeň

Charakteristika: Cílem této seminární práce z oblasti práva je porovnat moc zákonodárnou, výkonnou a soudní. Práce hodnotí jejich vliv na stát a jejich vzájemné vztahy mezi sebou. Teoretické informace jsou doplněny příklady z praxe.

Obsah

1.
Všeobecně o dělbě moci
2.
Definice moci zákonodárné, výkonné a soudní s příklady z judikatury
2.1.
Moc zákonodárná
2.2.
Moc výkonná
2.3.
Moc soudní
3.
Porovnání moci zákonodárné, výkonné a soudní a moje stanovisko
4.
Příklady k mému stanovisku
5.
Závěr

Úryvek

"Porovnání moci zákonodárné, výkonné a soudní a moje stanovisko

Díky rozdělení státní moci na zákonodárnou, výkonnou a soudní je zajištěna ve státě rovnováha, a ač jsou jednotlivé moci v Ústavě striktně odděleny, ve skutečnosti se výrazně prolínají a navzájem se ovlivňují.

- Zákonodárci přijímají zákony, které jsou prováděny prostřednictvím orgánů moci výkonné a soudní
- Výkonná moc může pozastavovat návrhy zákonů (prostřednictvím suspenzivního veta prezidenta), jmenuje představitele soudní moci
- Soudní moc kontroluje akty zákonodárné a výkonné moci z hlediska zákonnosti a ústavnosti

Moc zákonodárná a výkonná spolu dle mého názoru víceméně koexistuje. Parlament s vládou a de facto i s prezidentem úzce spolupracuje. Příkladem je odstavec 1, článku 68 Ústavy: „Vláda je odpovědna Poslanecké sněmovně.“
Nebo články 72 a 73 Ústavy o hlasování Poslanecké sněmovny o nedůvěře vládě. Vláda by nemohla existovat bez Parlamentu a jeho důvěry a Parlament by nebyl třeba, kdyby neměl instituci, která by vykonávala jím schválené zákony. Zároveň moc zákonodárnou parlamentu může omezit prezident svým právem veta, které však Poslanecká sněmovna může přehlasovat. Přijaté zákony pak jsou podepisovány prezidentem, předsedou Poslanecké sněmovny a předsedou vlády.
Problém nastal v případě podpisu Lisabonské smlouvy, kterou prezident Václav Klaus odmítal, protože se domníval, že naše republika ztratí suverenitu. Vznikla patová situace, kdy se rozhořely diskuze mezi odborníky, zda prezident vůbec může takto podpis zdržovat. Prezident podepsal až poté, co Ústavní soud shledal Lisabonskou smlouvu v souladu s Ústavou České republiky.
Prezident může zároveň v určité situaci Poslaneckou sněmovnu rozpustit. Tyto situace definuje článek 35 Ústavy. Člen vlády i prezident mají právo účastnit se schůzí obou komor Parlamentu, jejich výborů a komisí. Udělí se jim slovo, kdykoli o to požádají. Prezident skládá svůj slib do rukou předsedy Poslanecké sněmovny.

Moc soudní je z tohoto modelu jaksi odstrčená. I proto si myslím, že největší vliv na fungování státu má moc soudní. Při její definici se dává velký důraz na nezávislost soudu a soudců, a hlavně Ústavní soud je orgán nikým nekontrolovaný a vzhledem k tomu, že jeho hlavním úkolem je ochrana ústavnosti má pravomoci velmi velké. K tomuto tématu učebnice Správní právo, Obecná část, 7. vydání, Dušan Hendrych a kolektiv, nakladatelství C. H.Beck, na stránce 21 říká:
„V literatuře se můžeme setkat s názorem, že mezi veřejnou správou a soudnictvím není třeba činit zásadnějšího rozdílu, neboť obě tyto činnosti jsou povahy výkonné a vzhledem k zákonodárství jsou to činnosti nižší.
Naproti tomu existují názory, které obě zmíněné činnosti od sebe odlišují a zvýrazňují nikoli jejich shodné znaky, ale znaky rozdílné. Vzhledem k našim ústavním předpisům i zákonům se přikláníme ke druhé skupině s tím, že rozhodující odlišnosti se objevují tehdy, když jak správu, tak soudnictví budeme posuzovat z formálního (institucionálního) hlediska.
Soudnictví je prováděním zákonů a jiných právních předpisů osobami, které jsou vázány jen zákony. Jinak jsou nezávislé. Tato nezávislost bývá ústavně zabezpečena takovými instituty, jako je nesesaditelnost a nepřeložitelnost soudců apod. (Srov. čl. 81 a 82 Úst.)"

Poznámka

Příklady z praxe jsou vyznačeny kurzívou.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25296
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse