Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Porucha plynulosti řeči

Porucha plynulosti řeči

Kategorie: Komunikace, Nauky o českém jazyce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce pojednávající o jedné z poruch plynulosti řeči, koktavosti, popisuje nejdříve mluvní orgány a poté vymezuje obecný termín koktavost. Autor hledá odpovědi na otázky, do jaké míry je tato porucha dědičná, jaké jsou její příčiny a jaké postupy se využívají k odstraňování koktavosti. Obecné poznatky jsou doplněny příkladem z praxe autora.

Obsah

1.
Úvod
2.
Mluvní orgány
2.1
Ústrojí dýchací
2.2
Ústrojí hlasové
3.
Vymezení termínu koktavost
3.1
Etiologie koktavosti
3.2
Diagnostika koktavosti
3.3
Terapie koktavosti
4.
Příklad z praxe
4.1
Rodinná anamnéza
4.2
Otázky k případu
4.3
Výsledek případu
5.
Závěr

Úryvek

" 3. Vymezení termínu koktavosti
Lechta (1990) – Jeho definice zní ,,Koktavost pokládáme za syndrom komplexního narušení koordinace orgánů participujících na mluvení, který se nejnápadněji projevuje charakteristickým nedobrovolným (tonickým, klonickým) přerušováním plynulosti procesu mluvení.
Jiřina Klenková (2006) tvrdí, že lze předpokládat vzrůstající zájem odborníků o problematiku koktavosti, neboť statistické údaje prokazují vzrůstající tendenci výskytu tohoto syndromu. Ve starších pramenech je uváděn výskyt 0,5-1,5 % dětské populace, v současnosti činí 4-5 % dětské populace. V určitých věkových obdobích (období fyziologických těžkostí ve vývoji řeči – předškolní věk, období vstupu do školy, puberta) pozorujeme tendenci zvýšené frekvence výskytu oproti obdobím ostatním. Podle Lechty (1995) asi 7% případů začíná balbuties ve věku 3 – 5 let, 20 % v začátku školní docházky, a jen v 10 % později. Z hlediska pohlaví se vyskytuje častěji u mužů.

3.1. Etiologie koktavosti
Peutelschmiedová (1994) rozděluje názory na vznik koktavosti do okruhů podle aktuálnosti názorů a uvádí názory již překonané ( např. koktavost vzniká v důsledku anomálie jazyka a jeho uložení, příčinou vzniku je porucha vztahu matka – dítě a s tím tvrzení ,,on z toho vyroste‘‘ – nedá se z ní vyrůst je možné pouze naučit se s ní žít). K názorům přetrvávajícím podle ní patří, např. koktavost vzniká v důsledku psychotraumatu, příčinou je nejčastěji šok, úlek.
K aktuálním názorům se řadí vznik koktavosti v důsledku dědičnosti 40-60 % ( je dnes dostatečně prokázán, avšak přesně nevíme, zda se dědí dispozice či genetická výbava), vznik koktavosti spojený s poškozením centrální nervové soustavy.
Do této oblasti můžeme zahrnout neurologické faktory, poškození mozku v průběhu těhotenství a porodu. Biochemické faktory, fyzikální změny ve fonačním ústrojí poruchy vztahů mezi hemisférami
(výskyt určité hyperaktivity v pravé hemisféře u osob s balbuties).
Důležitou roli hrává vliv negativního sociálního prostředí ve smyslu dlouhotrvající neurotičce v domácím nebo školním prostředí. Stále častěji jsou uváděny orgánové příčiny – postupně přibývají teorie lokalizující příčinu koktavosti do korových, resp. Podkorových oblastí, u dětí s těžkou perinatální encefalopatií se za příčinu koktavosti považuje poškození na extrapyramidové a mezimozkové úrovni. Příčinám koktavosti se někdy řadí poruchy metabolismu, vegetativní labilita, vrozená řečová slabost. Většina moderních autorů předpokládá vzájemné prolínání jednotlivých příčin koktavosti (Klenková2009).
Nejčastější potíže při artikulaci způsobuje balbutikům výslovnost okluzivních hlásek, při nichž musí překonávat a prorážet závěr.

Dysprózódie – se u koktavosti projevuje narušením prozodických faktorů řeči (melodie, tempo, přízvuk ..) Řeč může být monotónní, tempo řeči na základě spazmat na mluvidlech zrychlené nebo kolísavé. Nevyrovnané tempo řeči se může také někdy vyskytovat při vystupňovaných neurotických příznacích.
Embrofrázie – jedná se o tzv. slovní vmetky, vsuvky v podobě hlásek, slabik nebo slov (jo, no, žeáno, hmm), kterýmisi balbutici pomáhají při překonání spazmatu. Embrolofrázie se častěji projevují u dospělých balbutiků než u dětí."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22569
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse