Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Poruchy příjmu potravy, "Moderní" onemocnění - diplomová práce

Poruchy příjmu potravy, "Moderní" onemocnění - diplomová práce

Kategorie: Psychologie, Medicína

Typ práce: Diplomové práce

Škola: Masarykova univerzita Pedagogická fakulta, Brno

Charakteristika: Práce se zabývá popisem poruch příjmu potravy. Hlavním cílem je vytvořit a poskytnout přehled příznaků a základních informací týkajících se této problematiky, navrhnout několik preventivních zásad pro jejich předcházení a zformulovat krizová opatření, která mohou pomoci odhalit nemoc v počátečním stadiu a umožnit následnou péči. Pro lepší názornost jsou připojeny tři případové studie skutečných osob trpící anorexií nebo bulimií.

Obsah

1.
Úvod
2.
Historie poruch příjmu potravy
2.1
Dějiny mentální anorexie
2.2
Dějiny mentální bulimie
2.3
Výskyt poruch příjmu potravy
3.
Faktory ovlivňující vznik poruch příjmu potravy
3.1
Faktory biologické
3.2
Faktory psychické
3.3
Vliv rodiny
3.3.1
Tři stádia vývoje rodiny
3.3.2
Rodiny s anorektickým dítětem
3.4
Faktory sociální
4.
Zdravotní důsledky poruch příjmu potravy
4.1
Zdravotní rizika nadměrného hubnutí
4.1.1
Účinky hladovění na lidský organismus
4.1.2
Tělesné projevy nedostatku jídla
4.2
Zdravotní rizika zvracení a přejídání
5.
Případové studie
5.1
Případová studie anorektičky Adriany
5.2
Případová studie anorektičky Emy
5.3
Případová studie bulimičky Jitky
6.
Jak rozpoznat příznaky poruch příjmu potravy
6.1
Příznaky spojené s jídlem
6.2
Příznaky spojené s vnímáním vlastního těla
6.3
Spouštěcí momenty poruch příjmu potravy
7.
Jak jednat s člověkem trpícím poruchou příjmu potravy
7.1
Mysl ovládaná poruchou příjmu potravy
7.1.1
Pokřivené zrcadlo
7.1.2
Problémy s komunikací
7.1.3
Pravidla a tabu
7.1.4
Jaké jsou konkrétní myšlenky člověka trpícího PPP?
7.2
Úkol pro rodinu
7.2.1
Jak podpořit nemocného v léčbě
7.2.2
Význam blízké osoby
7.2.3
Co dělat a co naopak rozhodně nedělat
8.
Kdo se zabývá léčbou poruch příjmu potravy
8.1
Montreaux (Kanada)
8.2
Situace v ČR
8.2.1
Nemocnice a kliniky
8.2.2
Terapeutická centra
8.2.3
Psychologové a terapeuti
8.2.4
Zkušenosti s odbornou léčbou
8.3
Anabell
8.3.1
Činnost Anabell
8.3.2
Rozhovor s Janou Sladkou, předsedkyní Anabell
9.
Jak lze poruchám příjmu potravy předcházet?
9.1
Dotazník týkající se prevence poruch příjmu potravy
9.1.1
Informovanost veřejnosti
9.1.2
Možnost prevence
9.1.3
Východiska prevence
9.1.4
Silné a slabé stránky současné léčby
9.1.5
Svépomocné skupiny
9.2
Konkrétní postupy
9.2.1
Výchovná opatření
9.2.2
Zásady správné výživy
9.2.3
Možnosti výuky
10.
Závěr
11.
Seznam použité literatury
12.
Přílohy
12.1
Dotazník týkající se prevence poruch příjmu potravy
12.2
Stará a nová potravní pyramida
12.3
Jídelníček sestavený pro dívku zotavující se z PPP
12.4
Kontakty na odborníky zabývající se léčbou PPP

Úryvek

"8.1.2 Možnost prevence

Následující otázka se zaměřovala na možnost prevence poruch příjmu potravy v souvislosti s tím, že v současné době poruchy příjmu potravy zasahují stále širší spektrum populace. Jejich výskyt se začíná objevovat už v období před pubertou a naproti tomu i u starších žen, např. v období přechodu. Je tedy z tohoto hlediska možná prevence?

V odpovědi na tuto otázku se všichni dotazovaní shodli, že ano. Rozdíl se pak objevoval v otázce, jak by prevence měla probíhat, čeho by se měla týkat a do jakých oblastí života by měla směřovat. V zásadě převažoval názor, že by mělo jít především o šíření osvěty a informací do škol, ordinací praktických lékařů, rodin, ale i poučení učitelů tělesné výchovy, trenérů gymnastiky či baletu nebo lektorů ve školách pro manekýnky.

Prevence by tedy rozhodně měla být možná. Osvěta a informovanost by se v první řadě měla týkat rodiny a mezilidských vztahů. Prevence by se následně měla zaměřit na propagaci zdravých životních hodnot (ne peníze, moc, bohatství, sláva a dokonalost za každou cenu).

8.1.3 Východiska prevence

Tato otázka svou podstatou navazovala na předchozí bod, tedy: "Pokud je prevence možná, z čeho by měla vycházet?". Obecně jsou známa rizika a důsledky poruch příjmu potravy, o příčinách se vedou diskuze a na toto téma probíhá řada výzkumů. Jak z těchto poznatků získat určité výchozí body pro případnou prevenci? Z čeho vycházet a na co se zaměřit? To je otázka, která bude muset být v budoucnu zodpovězena. Prozatím mohu uvést pouze názory několika odborníků, kteří se v odpovědích na tuto otázku doplňovali. A jaké lze z jejich odpovědí vyvodit závěry?

Prevence by měla vycházet z depistáže ohrožených osob, ale i včasného záchytu nemoci v její počáteční fázi. To by znamenalo dostupnost kvalitních odborných informací na internetu, prostřednictvím letáků a různých přednáškových akcí, dostupnost odborné literatury, ale i školení odborníků (psychologů, praktických lékařů, gynekologů - aby se zabránilo podceňování celé problematiky a docílilo se už zmiňovaného včasného záchytu a léčení v počátečních fázích nemoci). Tomu by mělo odpovídat i příslušné zdravotně - pedagogicko - psychologické poradenství, které by umožňovalo včasné informování rodičů a učitelů o možných rizicích nezdravého hubnutí.

Dalším krokem by musela být změna postojů rodiny k cílům výchovy, změna často po generace předávaných hodnot. Varování rodičů před přetěžováním svých dětí, důraz na duševní hygienu (odstraňování stresových faktorů třeba i za pomoci odborníků) a akceptaci dítěte takového, jaké je, posilování jeho vlastních schopností. U dětí by pak šlo o budování zdravých jídelních návyků, nacházení vhodných způsobů vyrovnávání se se stresem, posilování sebeúcty a sebedůvěry, vyřešení otázky vlastní sexuality a přitažlivosti, ale i dokončení separace z původní rodiny. Často totiž právě nevyřešené dluhy z minulých vývojových období brání dalšímu rozvoji osobnosti jedince.

Asi nejtěžším krokem by pak byla změna celkového mínění veřejnosti. Změna takových postojů společnosti, které vedou k propagaci diet. Což by znamenalo oslabení vlivu sdělovacích prostředků, které nás zatím přesvědčují o tom, že nejenom krása, ale i osobní štěstí a hodnota člověka závisí na tom, kolik váží. Že na váze a vzhledu je založen úspěch ve společnosti, povýšení v práci, oblíbenost mezi vrstevníky a každé "deko" navíc může znamenat společenský propad. V důsledku by tedy šlo objektivitu informací, o to, aby nebyly přeháněny ani výhody štíhlosti, ani nevýhody obezity (včetně mírné nadváhy)."

Poznámka

Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, Katedra psychologie.
Rozsah textu bez příloh je 56 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20295
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse