Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Poruchy řeči

Poruchy řeči

Kategorie: Pedagogika - speciální, Nauky o českém jazyce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá poruchami řeči. Nejprve popisuje vývoj řeči v dětském věku, poté jmenuje a popisuje nejčastější poruchy řeči. Uvádí příčiny opožděného vývoje řeči u některých jedinců, a definuje jednotlivé poruchy výslovnosti.

Obsah

1.
Úvod
2.
Dětská řeč a její vývoj
3.
Poruchy dětské řeči
4.
Opožděný vývoj řeči
5.
Porucha výslovnosti

Úryvek

"Opožděný vývoj řeči
O opožděný vývoj řeči se jedná v případě, když vyjadřovací schopnosti dítěte neodpovídají jeho věku.
Příčiny opožděného vývoje řeči mohou být různé: porucha sluchu, postižení mozku, celková zaostalost dítěte, rodové zatížení ( některý z rodičů nebo prarodičů také začal mluvit opožděně), nepodnětné rodinné prostředí, citové strádání dítěte aj. Dítě může též v důsledku změny prostředí – např. nástupem do mateřské školy – nebo v důsledku úleku, velkého citového rozrušení, úrazu apod. načas přestat mluvit (dojde ke ztrátě řeči i hlasu).
Ve všech těchto i jiných případech platí jediná zásada: neprodleně vyhledat pomoc odborníka.
Porucha výslovnosti
Poruchu neboli vadu výslovnosti označujeme názvem patlavost.
Patlavost je nejčastější a nejrozšířenější poruchou řeči u dětí předškolního věku.
Jelikož vývoj řeči probíhá u dětí individuálně, je třeba rozlišit, kdy se jedná pouze o výslovnost nesprávnou, což je jev vývojový, fyziologický čili normální, a kdy se již jedná o výslovnost vadnou čili patologickou, což vyžaduje logopedickou péči.
Co vše je obsaženo pod pojmem patlavost?
Patlavost znamená vadnou výslovnost jednotlivých hlásek, slabik nebo i slov. Podle toho rozlišujeme patlavost hláskovou, slabikovou a slovní.
Hlásková patlavost spočívá v tom, že:
- dítě hlásku vůbec netvoří; vynechává hlásku, kterou nedokáže vyslovit ( nejčastěji vynechává hlásky r a l); např. místo ruka říká uka, místo vlk říká vk spod.;
- dítě nahrazuje některou hlásku hláskou jinou; obtížnou hlásku nahrazuje hláskou snazší (nejčastěji nahrazuje hlásky c, s, z, č, ž, l, r, ř, k, g); např. místo celý říká telý, místo koruna říká koluna apod.;
- dítě sice hlásku vytvoří, ale nesprávně, deformovaně; např. velmi často nesprávně vyslovuje sykavky – především c, s, z – lidově řečeno „šlape si na jazyk“; největší potíže činí dítěti správná výslovnost hlásek r, ř, čemuž se lidově říká „ráčkování“.
- některé děti trpí i tzv. mnohočetnou patlavostí, která postihuje většinu hlásek.
A jaké mohou být příčiny patlavosti?"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15959
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse