Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Porušování autorských práv - softwarové pirátství

Porušování autorských práv - softwarové pirátství

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu, Jindřichův Hradec

Charakteristika: Tato práce si klade za cíl zmapovat právní prostředí týkající se problematiky softwarového pirátství a porušování autorských práv a dalších zákonů s touto problematikou souvisejících. V práci jsou rozepsány tipy licenčních smluv a definovány způsoby porušení autorských práv u jednotlivých tipů software. Dále jsou zde rozebrána rizika pro firmy. Autor si pokládá otázky, kdo nese odpovědnost za nelegální software ve firmě, jak se firma může bránit instalacím protiprávně získaného software a jakým způsobem reagovat na udání jak ze stran bývalých zaměstnanců, tak i konkurence. Práce také hodnotí ekonomické dopady plynoucí z porušování autorských práv a softwarového pirátství.

Obsah

1
Co je softwarové pirátství
1.1
Zákonné normy
1.1.1
Autorský zákon
1.1.2
Další zákony, které mají souvislost s SW pirátstvím
1.2
Druhy užití SW v rozporu s licencí
1.2.1
Pirátství koncových uživatelů
1.2.2
Nadužívání softwaru klient – server
1.2.3
Internetové pirátství
1.2.4
Nahrání na pevný disk
1.2.5
Padělání softwaru
2
Typy licencí
2.1
Opensource
2.2
Public domain
2.3
Copyleftovaný software
2.4
Proprietární software
2.5
Shareware
2.6
Freeware
2.7
OEM (Original equipment manufacture)
2.8
Adware
3
Softwarové pirátství ve firmě
3.1
Jaké sankce hrozí
3.2
Jak se bránit nechtěnému softwarovému pirátství
4
Dopady pirátství na ekonomiku
4.1
Míra pirátství
4.1.1
Celosvětově
4.1.2
Česká republika
4.2
Vliv pirátství na ekonomiku
4.2.1
Celosvětové ztráty díky softwarovému pirátství
4.2.2
Ztráty v České republice

Úryvek

"2.7 OEM (Original equipment manufacture)

Tento typ licence nejčastěji používá firma Microsoft pro distribuci svých produktů zejména pak Windows a Office. Produkt je prodáván spolu s novým počítačem a je vázán na tento počítač nebo jeho části. Tedy licence zaniká při zničení počítače. Úprava hardware počítače je možná, ale v omezené míře. Dále software není možné nainstalovat na jiný počítač, než se kterým byla zakoupena. V poslední době sáhla společnost Microsoft k distribuci tohoto typu licence v omezené míře i bez vazby na hardware a to zejména jako marketingovou akci, která měla mít za následek legalizování software u koncových zákazníků.

2.8 Adware

Jedná se o druh software, který je šířen zdarma a i jeho použití je zdarma. V programu se, ale nachází placená reklama, za kterou autor získává peníze. Software nelze měnit a zejména nesmí být odstraňována reklama.

3 Softwarové pirátství ve firmě

Ve firemním prostředí je otázkou, kdo nese zodpovědnost za nelegální software nainstalovaný na počítačovém vybavení firmy. Odpovědnost z hlediska trestněprávního může nést pouze fyzická osoba, a to ta, které bude prokázán úmysl nelegálním způsobem užít software. Touto osobou je firmě statutární orgán, zaměstnanec nebo administrátor.

„Nabízí se tak otázka, zda užití softwaru zaměstnancem je trestné či nikoliv. Trestné je pouze úmyslné jednání. Samozřejmě není možné, po každém zaměstnanci chtít, aby si ověřoval, zda software v počítači, který mu byl svěřen k práci, je či není legální. Pokud by tedy zaměstnanec neměl ponětí o nelegálnosti softwaru, pak jeho odpovědnost není možné dovodit.“

3.1 Jaké sankce hrozí

„Firma, u níž je nalezen nelegálně užitý software, bude ohrožena sankcemi jak v rovině trestněprávní, tak občanskoprávní. U trestněprávního postihu je potřeba prokázat úmysl protiprávního způsobu užít software a tím porušení autorské právo. Tento úmysl bude však ve většině případů evidentní z existence nelegální kopie softwaru, která nedbalostně vzniká jen těžko. Za trestný čin porušování autorského práva a práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi (§ 152 trestního zákona) hrozí pachateli peněžitý trest, propadnutí věci a odnětí svobody až na 5 let. Podstatné pro následné stanovení trestu je i nebezpečnost trestného činu pro společnost. Tu samozřejmě zvyšuje skutečnost, že nelegální software je užíván pro účely podnikání, dále i množství a celková hodnota nelegálního softwaru. Za průvodní negativní jev trestního řízení lze považovat i účast na výsleších u policejního orgánu a u soudu a zejména pak negativní dopad na dobré jméno firmy.“

3.2 Jak se bránit nechtěnému softwarovému pirátství

„Firmy, které dbají na softwarovou čistotu, nejsou samozřejmě bez rizika. Většina invazí softwarové policie je na popud anonymních udání, a to především z řad zaměstnanců. Nelze se ubránit nelegální instalaci softwaru do počítače svěřeného zaměstnanci, který by se takto chtěl pomstít zaměstnavateli. Nicméně se lze dostatečnou smluvní úpravou takovým nechtěným jednáním bránit. Zaměstnanec by měl v pracovní smlouvě vzít na vědomí, že přebírá do své dispozice počítač, ve kterém je instalován pouze legálně získaný software a zavázat se, žádný software neinstalovat do tohoto počítače, pokud by mu k tomu nebyl písemně vyzván zaměstnavatelem. V opačném případě, by si zaměstnanec měl být vědom, jak trestněprávní odpovědnosti, tak odpovědnosti pracovněprávní (náhrada úmyslně způsobené škody, okamžité zrušení pracovního poměru).
Obranou je také softwarový audit uvnitř společnosti, který by měl zvyšovat odpovědnost zaměstnanců. Dnes již samozřejmě existují programy, které tento softwarový audit provádějí pravidelným skenováním softwarů zaměstnanců.
Stejně tak se objevují i útoky konkurence, která se takto může pokusit o získání neoprávněné výhody (jestliže policie zabaví počítače, aby je prozkoumala, pak takový počin může snadno firmu paralyzovat). Těmto útokům lze jen těžko zabránit a jedinou obranou je legálnost softwaru. Orgány činné v trestním řízení by neměly vždy na základě každého anonymu radikálně postupovat zabavováním počítačů, ale pouze v případě, že okolnosti dostatečně nasvědčují spáchání trestného činu“"

Poznámka

Práce je velmi podrobná a přehledná.

Práce obsahuje grafy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera9828
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse