Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Poslanecká imunita

Poslanecká imunita

Kategorie: Politologie, Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce na téma poslanecká imunita podává v úvodu její stručnou charakteristiku a hned poté se obrací do historie za pojetím imunity v římském právu a poukazuje na výskyt tohoto konceptu už u Démokrita. Jádro práce pak tvoří výklad formulací poslanecké imunity v českých právních předpisech během 20. století. Přiblíženo je vymezení imunity z roku 1918, 1920, 1948, 1968 a nakonec z roku 1995. Obsahy zákonů z roku 1920 a 1995 jsou následně v hlavních bodech porovnány a práce se uzavírá upozorněním na důležitost nejen ochrany zákonodárce, ale také občana.

Obsah

1.
Vymezení imunity
2.
Historie
2.1.
Imunita v římském právu
2.2.
Démokritos a imunita
3.
Zákon č. 35/1918 Sb., o osobní nedotknutelnosti (imunitě) členů Národního shromáždění
4.
Ústava z roku 1948
5.
Ústava z roku 1968
6.
Zákon č. 325/1920 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny Národního shromáždění
7.
Zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny
8.
Srovnání zákona č. 325/1920 Sb. a zákona č. 90/1995 Sb.
9.
„Občanská imunita“

Úryvek

"Občan demokraticky obsazený do pozice člena parlamentu vývojem zastává místo, jemuž je zvyklostmi či právně přiřazena imunita. Historicky se vyvinula jako systém ochrany, nezranitelnosti poslance ze strany monarchy, vlády, apod. Lze rozeznávat tzv. věcnou imunitu jako ochranu před důsledky činnosti poslance při jeho jednání o věcech parlamentu a osobní imunitu jako ochranu poslancova místa. Zvláštním druhem může být trestní imunita jako vyčlenění poslance ze sankcí za určitá jednání jinak sankcionovaná.
V encyklopedii římského práva (Bartošek, M) najdeme pod pojmem „Imunitas“ následující charakteristiku: „...osvobození od daně nebo veřejné dávky jako zvláštní výsada udělovaná jednotlivci, sociální skupině nebo obci; za republiky senátem, poté císařem. Mezi tykto privilegované patřili např. učitelé všech stupňů a lékaři. Tito byli osvobozováni od některých veřejných povinností jako je třeba vojenská služba a pod.“
Půjdeme-li po časové řadě ještě více nazpět, několik staletí před narození Krista a konkrétněji do antického Řecka první poloviny prvního tis. př.nl., je takřka nemožné, při alespoň trochu důkladnějším bádání, nenarazit na zmínku o jakémsi Démokritovi. Dnes je tento filozof spíše ve stínu svých slavnějších současníků, kterými nebyli nikdo jiní než například Platón nebo někteří sofisté. Zčásti je toto samozřejmě také dílem zubu času, který nám z díla Démokritova příliš nezanechal. Z toho co zbylo je dnes vzpomínáno především učení o atomech - tzv. atomismus, méně známé a připomínané jsou jeho postřehy týkající se politiky a fungování státního aparátu vůbec. O Démokritovi můžeme, jako o málokom z řeckých filozofů před ním a také nějakou chvíli po něm, hovořit jako o vyznavači demokratického uspořádání společnosti. Z dostupných materiálů můžeme konstatovat, že už Démokritos navrhoval něco, co bychom dnes bez dlouhého rozmýšlení zařdili pod termín poslanecká imunita. Leč, jak bylo,je a bude údělem všech filozofů po celém světě, Démokritovi myšlenky byly ještě po nějaký čas odsouzeny k zahálce na papíře, zatímco stále nové a nové revoluce stínaly hlavy předchozím vládcům s železnou pravidelností. Tímto nechci tvrdit , že zavedení institutu poslanecké imunity dokáže v momentě revoluce zabránit krveprolit svrhnutých, domnívám se však, že stálé vědomí jakéhosi tabu v této oblasti může sehrát za určitých okolností významnou roli.
To bylo tedy několik zastavení v minulosti a nyní opusťme z prostorových důvodů vývoj tohoto fenoménu v běhu staletí a zastavme se až v historii poměrně nedávné, u dokumentu zvaného „Zákon číslo 35 ze dne 9.listopadu 1918 o osobní nedotktnutelnosti (imunitě) poslanců Národního shromáždění. O tom jak velký význam byl asi tomuto zákonu tehdy přiznáván svědčí i nízké pořadové číslo stejně jako jeho přítomnost v útlé Sbírce zákonů z roku 1918, tedy těch zákonů které se během horkého podzimu stihly schválit. Samotný zákon mluví rychle, stručně a jasně tak, že si zde můžeme některé jeho části přepsat
§ 1.
Člen Národního shromáždění nemůže býti stíhán pro své hlasování v Národním shromáždění nebo jeho komisích a podléhá pro výroky tam učiněné jen disciplinární moci Národního shromáždění.
§ 2.
K trestnímu a disciplinárnímu stíhání poslance třeba je souhlasu sněmovny, odepřela-li jej, je trestní stíhání vylučeno.
§ 3.
Byl-li člen Národního shromáždění dopaden a zatčen při trestním činu samém, bezpečnostní úřad neb soud musí zatčení to ihned oznámiti předsedovi Národního shromáždění. Nedá-li národní shromáždění do čtrnácti dnů ode dne zatčení nebo není-li shromážděno, do čtrnácti dnů po sejití se souhlas k další vazbě, vazba přestává.
§ 4.
Člen Národního shromáždění má právo odepříti svědectví o věcech, jež mu byly svěřeny.
Dnes už můžeme u tohoto zákona najít také dodatek, který je více než signifikantníí: „Zrušen předpisem 150/1948 Sb."

Poznámka

V práci se objevují pravopisné chyby.
Názvy předpisů jsou zvýrazněny tučně, citace z nich kurzívou.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22612
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse