Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Posouzení vlivu výstavby bobové dráhy v Sokolově na životní prostředí

Posouzení vlivu výstavby bobové dráhy v Sokolově na životní prostředí

Kategorie: Právo, Ekologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta životního prostředí, Ústí nad Labem

Charakteristika: Seminární práce seznamuje se záměrem zřídit v Sokolově bobovou dráhu a hodnotí jeho dopady na životní prostředí. Nejprve uvádí základní parametry záměru a rozebírá potřebné terénní úpravy a zavedení inženýrských sítí. Dále zachycuje vlivy plánovaného objektu na místní životní prostředí a postihuje rovněž stanovisko správních úřadů k záměru.

Obsah

1.
Identifikační údaje
2.
Terénní úpravy
3.
Odvodnění
4.
Údaje o vstupech
5.
Údaje o výstupech
6.
Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
7.
Údaje o vlivech záměru na obyvatelstvo a životní prostředí
8.
Souhrnné vypořádání připomínek
9.
Závěr

Úryvek

"1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název: „Sokolov – Bobová dráha“

Kapacita (rozsah) záměru: Celková délka dráhy je cca 700,5 m.
Počet parkovacích míst - 27
Zastavěná plocha nástupní stanice – 302,4 m2

Charakter záměru: Předmětem záměru je vybudování bobové dráhy, která je tvořena trubkovou konstrukcí a podpěrami výšky 1 až 4 m. Celková délka dráhy je cca 700,5 m z toho cca 184,22 m je vlečná dráha. Celkové převýšení je cca 44 m. Dále dojde kromě inženýrských sítí k vybudování objektu nástupní stanice (zastavěná plocha 302,4 m2), komunikace, zpevněných ploch a parkoviště pro 27 stání. Záměr je umístěn v lesoparku u ulice Hornická v k.ú. Sokolov.

Umístění: kraj: Karlovarský
obec: Sokolov
kat. území: Sokolov

Zahájení: 03/2011
Ukončení: 07/2011

Oznamovatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

2. TERÉNNÍ ÚPRAVY
Pro realizaci záměru jsou nezbytné a budou provedeny tyto úpravy terénu: Stávající terén kolem objektu infocentra a parkovacích míst bude dosypán a částečně zarovnán s nově navrženými konstrukcemi. Velké výškové rozdíly budou vyřešeny pomocí opěrných zdí z gabionů a betonových tvarovek. V místě provádění výstavby budou svahy ohumusovány, nově osety travní směsí a doplněny o stromky a keře.
Celý areál je chráněn drátěným oplocením vysokým cca 1,7 m. V oplocení jsou navržena vstupní a výstupní vrata a obslužná vrátka v dolní části dráhy. Celková délka oplocení činí 485 m.

3. ODVODNĚNÍ
Na odvodnění areálu je navržena stoka, na kterou budou napojené dvě uliční vpusti. Stoka bude vedena novým parkovištěm, dále přes komunikaci a napojí se do stávající revizní šachty na kanalizaci v Hornické ulici. Uliční vpusti budou doplněny lapačem ropných látek.Stoky budou osazeny revizními šachtami zakrytými litinovými poklopy pro silniční zatížení.!

Poznámka

Zpracováno jako seminární práce z předmětu Hodnocení vlivů na životní prostředí – základy na Katedře společenských věd Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.
Některé pasáže práce jsou volně dostupné na internetu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23438
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse