Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Postata, funkce a právní úprava účetnictví - maturitní otázky

Postata, funkce a právní úprava účetnictví - maturitní otázky

Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o několik zpracovaných maturitních otázek, které představují základní funkce účetnictví, důležité právní úpravy, finanční, manažerské a vnitropodnikové směrnice, dále pak organizaci účetnictví a prvotní záznamy.

Obsah

1.
Podstata a funkce účetnictví
2.
Právní úprava účetnictví - Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb.
3.
Finanční a manažerské účetnictví
a) Finanční účetnictví
b) Manažerské účetnictví
4.
Vnitropodnikové směrnice
5.
Organizace účetnictví
6.
Prvotní záznamy

Úryvek

"2. Právní úprava účetnictví
Účetnictví je upraveno soustavou předpisů na úrovni zákonů a norem.
Základním předpisem upravujícím účetnictví podnikatelů v České republice je ZÁKON O ÚČETNICTVÍ.
S účinností od roku 2003 vstoupily v platnost PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKY MINISTERSTVA FINANCÍ, které upravují vybrané oblasti účetnictví pro jednotlivé skupiny účetních jednotek. Podnikatelských subjektů
se týká vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, například rozsah a jednotlivé části účetní závěrky pro podnikatele, obsahové vymezení položek účetní závěrky. Podrobnější výklad k jednotlivým oblastem účtování pak poskytují ČESKÉ ÚČETNÍ STANDARDY.
Právní síla těch to norem je následující: 1. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ,
2. VYHLÁŠKY MINISTERSTVA FINANCÍ,
3. ČESKÉ ÚČETNÍ STANDARDY.
Dalšími předpisy, které účetní jednotky musí ve své praxi využívat jsou:
- OBCHODNÍ ZÁKONÍK - stanoví např. povinnost auditu obchodních společností, povinnost uložení účet-
ních a dalších listin do obchodního rejstříku,
- DAŇOVÉ ZÁKONY - např. - zákon o daních z příjmů,
- zákon o dani z přidané hodnoty,
- zákon o rezervách.
- ZÁKON O CENNÝCH PAPÍRECH,
- ZÁKON O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH aj.
Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., v platném znění
- stanoví rozsah a způsob vedení účetnictví a jeho průkaznost pro všechny právnické a fyzické osoby,
které provozují podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost podle zvláštních předpisů,
pokud prokazují pro daňové účely své výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení svých příjmů.
Tyto osoby se považují za ú č e t n í j e d n o t k y .
Jedná se zejména o tyto subjekty:
- právnické osoby, které mají sídlo na území České republiky,
- fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku,
- ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat přesáhl za bezprostředně předcházející
kalendářní rok částku Kč 15 000 000,--,
- ostatní fyzické osoby, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí."

Poznámka

Psané formou poznámek. Někdy poněkud nepřehledné.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera9422
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse