Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Postavení cestovního ruchu v národním hospodářství a satelitní účet cestovního ruchu - výpisky z přednášek

Postavení cestovního ruchu v národním hospodářství a satelitní účet cestovního ruchu - výpisky z přednášek

Kategorie: Cestovní ruch - teorie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento text se zabývá postavením cestovního ruchu (CR) v národní ekonomice a satelitním účtem cestovního ruchu. Nejprve je cestovní ruch charakterizován z řady hledisek, jakými jsou CR jako součást spotřeby obyvatelstva a složka národního hospodářství, jako oblast podnikatelských příležitostí a faktor zaměstnanosti a jako faktor ovlivňující rozvoj územních celků. Zmíněny jsou také dopady CR na národní ekonomiku. Dále text podrobně vysvětluje satelitní účet CR včetně uvedení způsobu jeho konstrukce a struktury a vysvětlení užívaných termínů.

Obsah

1.
Ekonomické funkce CR
1.1
CR jako součást spotřeby obyvatelstva
1.2
CR jako součást národního hospodářství – nabídka CR
1.3
CR jako oblast podnikatelských příležitostí a faktor zaměstnanosti
1.4
CR jako faktor ovlivňující rozvoj územních celků
2.
Dopady CR na národní ekonomiku
3.
Satelitní účet CR (TSA)
3.1
Makroekonomické údaje o CR
3.2
Údaje o spotřebě účastníků CR
3.3
Údaje o nabídce CR
3.4
Nepeněžní informace o CR
4.
Struktura satelitního účtu CR
4.1
Poptávka cestovního ruchu
4.2
Rozlišení spotřeby z časového hlediska v TSA
4.3
Zájezd
4.4
T1: Spotřeba příjezdového cestovního ruchu
4.5
T2: Spotřeba domácího cestovního ruchu
4.6
T3: Spotřeba výjezdového cestovního ruchu
4.7
T4: Spotřeba vnitřního cestovního ruchu
4.8
Nabídka cestovního ruchu
4.8.1
Charakteristická odvětví CR
4.8.2
Charakteristické produkty CR
4.9
T5: Výrobní účty odvětví CR a ostatních odvětví
4.10
T6: Domácí nabídka a spotřeba vnitřního CR
4.11
T7: Zaměstnanost v odvětvích CR
4.12
T8: Tvorba hrubého fixního kapitálu CR a ostatních odvětví
4.13
T9: Kolektivní spotřeba
4.14
T10: Nepeněžní ukazatele CR

Úryvek

“T1: Spotřeba příjezdového cestovního ruchu
= spotřeba při návštěvě a pobytu cizinců na ekonomickém území sledované země
- patří sem i výdaje provedené ve vlastní zemi nerezidenta, které směřují do sledované země (př. část výdajů za zájezd)
- zdroj dat: šetření na hranicích: zjišťuje se celkový počet zahraničních návštěvníků (turistů, jednodenních návštěvníků, tranzitujících) a výdaje zahraničních návštěvníků v ČR

T2: Spotřeba domácího cestovního ruchu
= spotřeba domácích návštěvníků na ekonomickém území vlastní země
- patří sem i spotřeba, která souvisí s návštěvou jiné země, ale prostředky zůstávají ve vlastní zemi (př. marže CK zajišťující zahraniční zájezd, český výrobek, který mi slouží prop požití při dovolené v zahraničí)

T3: Spotřeba výjezdového cestovního ruchu
= spotřeba rezidentů mimo ekonomické území vlastní země (výdaje Čechů mimo ČR)

T4: Spotřeba vnitřního cestovního ruchu
= spotřeba rezidentů i nerezidentů na ekonomickém území sledované země
- T1+T2 = spotřeba příjezdového a domácího CR

Nabídka cestovního ruchu
- zdrojem dat: národní účetnictví

- při analýze nabídky problém klasifikace produktů a činností CR: na jeho aktivitách se podílí řada odvětví viz pojetí zájezdu =souhrn služeb, z nichž každá může být produkována jiným odvětvím
- CR sice považován za ekonomické odvětví, ale národní účty vycházejí z odvětvové klasifikace, kde CR jako takový definovaný není
- CR není uceleným průmyslovým odvětvím, jehož vstupy a výstupy by se daly hodnotit v systému národního účetnictví (jako např. u zemědělství, stavebnictví)

členění produktů a odvětví dle metodického materiálu k TSA
a) charakteristické činnosti CR
= výrobní činnosti na CR velmi závislé: při nepřítomnosti návštěvníků by téměř úplně přestaly existovat, nebo by se jejich spotřeba výrazně snížila
b)činnosti související s CR
- při neexistenci CR by produkce poklesla
c) nespecifické činnosti- CR nemá na jejich produkci velký vliv

Charakteristická odvětví CR
1 - Hotely a podobná ubytovací zařízení
2 - Druhé domovy
3 - Restaurace a podobná zařízení
4 - Osobní železniční doprava
5 - Osobní silniční doprava
6 – Osobní lodní doprava
7 - Osobní letecká doprava
8 - Doplňkové služby osobní dopravy
9 - Pronájem dopravního zařízení/vybavení
10 - Cestovní agentury a podobná zařízení
11 - Kulturní služby
12 - Sportovní a ostatní rekreační služby"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17685
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse