Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Postmoderna z pohledu Wolfganaga Welsche

Postmoderna z pohledu Wolfganaga Welsche

Kategorie: Filozofie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pedagogická fakulta, Ústí nad Labem

Charakteristika: Práce si klade za cíl vymezit postmoderní filosofii tak, jak ji pojímá německý filosof Wolfgang Welsch. Toto vymezení je směrováno především proti moderně a zabývá se obsahem postmoderny. Představeny jsou nejen základní teze postmodernismu a postmoderna, ale také moderna a věda, nebo rovněž postmoderna a společenská moderna, i postmoderní pluralita.

Obsah

1.
Úvod
2.
Základní teze
3.
Postmoderna, moderna a věda
4.
Postmoderna a společenská moderna
5.
Postmoderní pluralita
6.
Závěr

Úryvek

" Postmoderna není, jak by se mohlo zdát, překonáním moderny, není trans-, či anti-modernou, ale je spíše naplněním moderny 20. století . V postmoderně se naplňuje sama moderna v celé její šíři skutečnosti. Postmoderna je vlastně radikální moderna . Žijeme-li tedy v postmoderně, znamená to, že žijeme v moderně, ale postmoderně. Moderna je možná potud, pokud uskutečňujeme něco postmoderního. To je ovšem jiná moderna, to je moderna 20. století. Naše postmoderna se vymezuje proti moderně jiné. Proti moderně ve smyslu novověku, která byla posedlá sny o jednotě, o konceptu mathesis universalis, o filosofiích světových dějin, o globálních rozvrzích sociálních utopií. Postmodernita se staví proti těmto totalitárním jednotám, protože ty se nikdy nemohou uskutečnit jinak než totalitně. Zde je postmoderna přísně post – moderní, po – novověká.
Postmoderna ale opouští i modernismus 20. století v tom smyslu, že nechává za sebou její tendence překonávání, stupňování a inovací, což jsou pozůstatky novověké moderny. Podle ní je třeba starou tradici překonat a odvrhnout. Tím by se ale i moderna 20. století stala tradicí a my bychom ji museli zavrhnout. Postmoderna je však připravena moderní tradici přijmout, jen tak je možná postmoderna bez příměsí novověké moderny.
Postmoderní pluralita je spojena nejen s větší svobodou, ale s o to větší zodpovědností. Vidí váhu problémů praktického i teoretického rázu ostřeji a má tedy etický základ. S pluralitou musí zacházet obezřetněji, aby neupadla v laciný relativismus, a musí žádat i etiku nového typu, protože s novými problémy přicházejí i nová řešení.

Postmoderna, moderna a věda
Jak už jsme řekli, postmoderna je naplněním moderny. V postmoderně se široce a každodenně naplňují specifické inovace moderny 20. století. To co bylo v moderně možné jen v omezených případech speciálních věd, v postmoderně se uskutečňuje v rámci všedního dne. Už moderní vědci zjistili, že ke všemu jako celku není přístup. Einsteinova teorie relativity zrušila pojem celku jako vědecky použitelné hledisko, kdy existuje pouze mnohost samostatných systémů s vlastním časem . Heisenberg v teorii neurčitosti ukázal, že neexistuje úplná transparence celku ani v jednotlivých vědeckých systémech . Gödelova věta o neúplnosti říká, že každý dostačující a bezrozporný formální systém prezentace elementární teorie čísel je neúplný a že svými vlastními prostředky není s to dokázat svou vlastní bezrozpornost . Tím byly vyvráceny aspirace na methesis universalis. Dokonce ani matematika nedává možnost jednotné axiomatické teorie, která by byla schopna řešit všechny matematické problémy. Celek sám o sobě je neuchopitelný, poznání jako takové není neomezené.
Sama věda tedy přišla na to, že její nároky na absolutní vědění se redukují na poznání omezených jednotlivých systémů s omezenou dokazatelností. V této situaci je absolutnost jen ideou, nic nemá poslední základ. To je i základní situace postmoderny. Moderní racionalita se proměnila v postmoderní právě díky vlastním objevům vědecké racionality. Postmoderna vyrostla z vědecké moderny 20. století v rozchodu s celkem. Skutečnost je postmoderní. Není jednotná, homogenní, harmonická, ale rozdílně strukturovaná, heterogenní, dramatická. Postmoderní pohled na svět pronikl do vědeckého vědomí. Tam nyní vládne pluralita. Vědecká perspektiva světa už není jediná, postmoderna umožnila legitimitu jiných forem vědění a poznání. Věda zrušila svou vlastní totalitu ze sebe sama. Tato změna neproběhla z vnějšku, ale zevnitř. Moderní vědci přišli na to, že nárok na absolutno moderní vědy není možný."

Poznámka

Práce obsahuje citace z díla W. Welsche.
Univerzita Jana Evanglisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera1055
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse