Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Použití personalizace na paletě elektronických rozhraní

Použití personalizace na paletě elektronických rozhraní

Kategorie: Marketing, Internet

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: V úvodní části je text zaměřen na zmapování mohutnosti personalizace. Pozornosti neunikají takové oblasti jako je vývoj personalizace, identifikace základních CRM procesů, které potenciálně mohou s výhodou využít personalizačních potenciálů a v neposlední řadě omezení, která jsou s oblastí personalizace spjatá. Nosnou oblastí celého článku je však nastínění vlivu a možností využití personalizace na vybraných zákaznických rozhraní, kde konceptuální otázky jsou vhodně ilustrovány konkrétními personalizačními projekty a jejich výsledky.

Obsah

1
Manažerské shrnutí
2
Úvod
2.1
Automatizovaná personalizace
2.1.1
Vývoj
2.1.2
Techniky
2.1.3
B2C a B2B
2.1.4
Omezení a výzvy
2.2
Vliv na životní cyklus zákazníka
2.3
CRM procesy
2.3.1
Marketing
2.3.2
Prodej
2.3.3
Zákaznické služby
2.4
Ochrana osobních údajů a soukromí
3
Personalizovaná zákaznická rozhraní
3.1
Web
3.1.1
New York Times
3.1.2
FedEx
3.2
Mobilní zařízení
3.3
Telefon
3.4
IVR
3.5
Elektronická pošta
3.6
Tištěné materiály
3.6.1
Studie International School of Management, Dortmund
3.6.2
Projekt Union Gospel Mission of Seattle
3.6.3
Studie Rochester Institute of Technology
3.6.4
Studie negativního efektu personalizace na míru odezvy
3.6.5
Další projekty
3.7
Interaktivní televize
Literatura

Úryvek

"2.1.2 Techniky
Než se dostaneme ke stručnému výčtu technik, zmiňme se alespoň o nejdůležitějším předpokladu, na kterém je postaven jejich úspěch. U těch technik, které používají profil cílového subjektu je zcela nezbytné, aby pracovaly s profilem (tj. datovým vyjádřením modelu cílového subjektu) kompletním a aktuálním. Nejde přitom jen o integrační stránku, tedy o to, aby profil obsahoval všechny relevantní (pokud to lze například z legislativního hlediska docílit) a aktuální informace, tedy jediný obraz cílového subjektu získaný ode všech relevantních podnikových oddělení, ze všech databází atd., ale i o jeho návrh, který musí dostatečně pokrývat požadavky daného modelu použití.
V praxi se vyskytuje několik přístupů ke zprostředkování automatizované personalizace. Prvním z nich je filtrování na základě pravidel, druhým filtrování na základě obsahu a třetím je kolaborativní filtrování. Mód technik zdůrazňují implicitní získávání informací o cílových subjektech je neobtěžující (nonintrusive) personalizace. Jako nástroje ve všech výše uvedených technikách lze použít prostředky umělé inteligence a celou škálu analytických nástrojů.
Systémy filtrování na základě pravidel jsou postaveny nad demografickými a statistickými údaji (např. z registračního procesu) o cílových subjektech. Pravidlo pak v daném kontextu podle hodnoty daného atributu cílového subjektu přiřadí vhodný obsah ke komunikaci (např. Siebel Applications).
Podstatou filtrování na základě obsahu je přiřazení vhodného obsahu k cílovému subjektu na základě stejných množin atributů. Důležitým předpokladem úspěchu jeho nasazení je schopnost reprezentovat jak požadované obsahy tak cílový subjekt stejnou množinou atributů či nalezení jejich spojitosti. Relevance daného obsahu k cílovému subjektu je výsledkem stupně podobnosti, shodnosti či relevance obou sad atributů. Vhodným příkladem je ArtMecca.com, kde na základě shodnosti (v tomto případě numerických) atributů a jejich pozici v proprietárním systému se vyhledá další umělecké dílo, které by mohlo uživatele zaujmout (poté, co projekcí do jiného díla ustanovil svůj profil). Tato technika z ArtMecca.com by se mohla s úspěchem implementovat i do oblasti konfekce atd. [Dav00]. Nevýhodou filtrování na základě obsahu je nákladnost atributizace všech obsahů, pokud se vůbec najde k tomu vhodná metodika a technika. Z hlediska cílového subjektu zde vystupuje do popředí zaměření tohoto modelu do minulosti, neboť tato technika má nulovou tendenci diverzifikace směrem do budoucnosti. Problémy se vyskytují i z hlediska nulové minulosti cílového subjektu, tj. přístup nového cílového subjektu.
Překonáním časového uzavření modelu filtrování na základě obsahu se jeví model kolaborativního filtrování (např. Net Perceptions). Tento model překračuje zkušenost jednoho cílového subjektu následující hypotézou. Pokud se najde k danému cílovému subjektu jiný subjekt s podobným profilem, může se postoj tohoto subjektu v minulosti k jisté sadě objektů (na základě jeho hodnocení) podstoupit prvnímu jako doporučení. Další výhodou tohoto přístupu je vymizení nároku na explicitní atributizaci obsahu a to, že s rostoucím počtem subjektů a diverzifikací roste možnost vhodnějších doporučení. Na druhé straně jsou zde dvě výzvy. A to problém latence a výskyt nezvyklého subjektu. Protože lze doporučit jen to, co již bylo z pohledu celé škály profilů v minulosti hodnoceno, problém latence spočívá v zatažení nového obsahu do systému doporučení. Jestliže se nový cílový subjekt vymyká jak svým profilem tak zaměřením jakémukoli nalezení odpovídajícího partnera k doporučení, hovoříme o problému nezvyklého subjektu. Hlavní předností tohoto způsobu se jeví vzájemné obohacování zákazníků skrze implicitní výměnu zkušeností, znalostí, zájmů, hodnocení, tendencí a preferencí.
Jak je z výše uvedeného vidět, filtrování na základě obsahu i kolaborativní filtrování mají své nedostatky. V kombinaci se však podivuhodně doplňují a vytvářejí harmonické souznění , kde například problém latence je řešen modelem filtrování na základě obsahu a naopak problém diverzifikace modelem kolaborativního filtrování."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky a schémata.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera8378
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse