Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Poznámky k Platónovi z knihy Příběh filozofie

Poznámky k Platónovi z knihy Příběh filozofie

Kategorie: Filozofie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Autorka vypracovala rozsáhlé a kvalitní poznámky, které zůstávají v přímém kontaktu s knihou (tj. každý myšlenkový okruh odkazuje na stránky Durantovy knihy). Práce zasazuje život a dílo Platóna, Sokrata a jiných filosofů té doby do souvislostí. V první části se zaměřuje na kontext řeckých filosofických škol, jako východisko pro platónskou filosofii. Hlavním těžistěm poznámek jsou pak okruhy filosofických problémů, kterými se Platón zabýval, způsob, jakým je řešil a pojmy, které se k nim vztahují.

Obsah

1.
Platón
1.1
Platonův kontext
1.2
Dogmatismus
1.3
Skepse
1.4
Skepticismus
1.5
Epistemologie
1.6
Materialismus
1.7
Idealismus
1.8
Dualismus
2.
Sokrates
2.1
Sókratés
2.2
Agnosticismus
3.
Platonova příprava
3.1
Dialektika
4.
Etický problém
4.1
Spravedlnost
5.
Politický problém
5.1
Demokracie
5.2
Stát
6.
Psychologický problém
6.1
Zákon
6.2
Vědění
7.
Psychologické řešení
7.1
Utopismus
8.
Politické řešení
8.1
Eugenika
8.2
Analogie
9.
Etické řešení
9.1
Elementy
9.2
Norma

Úryvek

" I. PLATONŮV KONTEXT

-počátky řecké civilizace a kultury na Krétě
-rozvoj řemesel a obchodu v Malé Asii
-‚Herkulovy sloupy‘ = Gibraltar
-na S zpola barbarská území Thessalie, Epirus a Makedonie
-povrch řeckého pobřeží se vlní a přechází do pahorkatin a horstev → Řecko je tak rozděleno na izolované části
-nebezpečné bylo cestování i komunikace, proto se v každém údolí rozvinul soběstačný hospodářský život, vlastní svrchovaná vláda, vlastní instituce, dialekt, víra a kultura
-struktura dané oblasti byla vždy tvořena jedním či dvěma městy rozkládajícími se na horských svazích a zemědělskou nížinou
→městské státy: Euboia, Lokria, Etolia, Phokie, Boiotie, Achaia, Argoliea, Elea, Arkádie, Messenie, Lakonie (se Spartou) a Attika (s Athénami)
-nejvýchodněji položené Athény → staly se vstupní branou Řeků do rušných měst Malé Asie, odkud do rozvíjejícího se Řecka přicházelo zboží i kultura
-Athény měly velký přístav a rozsáhlou námořní flotilu

-490-470 př. Kr. probíhaly Řecko-perské války → Athény (loďstvo) se spojily se Spartou (vojsko) a nakonec Peršany (Dareia, pak Xerxese) porazily
-po skončení války Sparta své vojáky demobilizovala a utrpěla hospodářský otřes → sklouzla do pozice stagnujícího a zaostalého zemědělského státu

stagnace = zastavení, uváznutí, ustrnutí, nečinnost, nehybnost

Athény ze svého válečného loďstva udělaly obchodní flotilu a staly se jedním z nejvýznamnějších obchodních středisek starověkého světa → stal se z nich rušný přístav a tržiště, místo setkávání mnoha národů i různých kultur a zvyků, jejichž kontakty a nesoulad byly podnětem ke srovnávání, analýzám a myšlení
v takovýchto centrech nejrůznějších kontaktů se tradice a dogmata stíraly na minimum

dogma = základní teze nepřipouštějící pochyby, neomylné východisko

dogmatismus (z řec. dogma = mínění, poučka, předpis) je způsob myšlení, v jehož průběhu se jednotlivé úsudky zpevňují v závěry, jimž je přisuzován rys trvalosti a neměnnosti, resp. absolutní platnosti. Tyto úsudky, dogmata, se zakládají na víře v absolutní autoritu. Odtud pramení základ intolerance vůči osobám, zastávajícím jinou víru či názor. D. se objevuje v náboženské i sekularizované (např. politické, ideologické, filozofické) podobě. I. Kant nazýval d. myšlení každý názor, jenž se přijímá bez předcházející kritiky svých vlastních schopností, předpokladů.

-tam, kde se vyskytuje tisíc věrouk, stáváme se skeptickými vůči všem

skepse = pochybování, pochybnost, všeobecná nedůvěra
skepticismus = názor, zpochybňující možnost pravdivého poznání

skepse (z řec. skepsis = pozorování, uvažování, ohled) je epistemologický postoj zpochybňující možnost dosáhnout poznání, obvykle chápaného jako shoda se skutečností. S. ve filozofii může mít různý rozsah, časově různou platnost, specifickou funkci a hodnotu: univerzální s. znamená nemožnost jakéhokoli poznání, patriciální s. se týká jen jistých soudů nebo jistého druhu poznání, absolutní s. znamená zásadní nepoznatelnost a nedosažitelnost poznání, relativní s. je omezena na možnost poznání v určitém čase; metodická s. (R. Descartes) je prostředek pro získání jistoty tím, že se prokazuje, že s. není možná, neboť skeptický postoj odporuje sám sobě; etická s. zpochybňuje absolutní nároky etických hodnot a je předpokladem tolerance; kritická s. je součástí každého vědeckého postoje jako prostředek kritiky vědeckých teorií

skepticismus je filozofický postoj nebo směr zdůvodňující skepsi nebo argumentující prostřednictvím skepse při řešení epistemologických otázek. objevuje se obvykle jako reakce na dogmatické nebo spekulativně metafyzické filozofické systémy. Antický s. má několik vývojových forem (Pyrrhón, Akadémie, Sextos Empeirikos), zatímco středověký s. je zastoupen velmi slabě. Na počátku novověku je významný filozofický s. M. de Montaigne, P. Bayla a metodický s. R. Descarta. Jako s. bývají označovány též filozofie, které se soustřeďují na kritiku poznání, analýzu jeho předpokladů a vymezení jeho hranic; např. se jedná o systémy D. Huma nebo I. Kanta. Takové označení ovšem překračuje původní význam termínu s. V současné filozofii s. zřídka hraje roli základního filozofického postoje a je spíše součástí celé filozofické argumentace, např. jako hodnocení postoje, charakteristikou argumentů apod. Představiteli soudobého s. jsou mj. É. M. Cioran, J. Baudrillard."

Poznámka

Poznámky z knihy Příběh filozofie od Willa Duranta. Velmi kvalitní. Doporučuji.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera7396
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse