Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Práce jako výrobní faktor - maturitní otázka

Práce jako výrobní faktor - maturitní otázka

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka uvádí téma práce jako výrobní faktor. Vysvětluje pojem práce a vypisuje její druhy. Zabývá se produktivitou práce a jejím růstem. Definuje pracovní právo a pracovní poměr. Popisuje pracovní smlouvu, kolektivní smlouvu a její náležitosti. V závěru se věnuje pracovnímu řádu podniku.

Obsah

1.
Práce, její druhy
2.
Produktivita práce
2.1.
Činitelé ovlivňující růst produktivity práce
3.
Pracovní právo
3.1.
Zdroje pracovního práva
4.
Vznik pracovního poměru – způsoby, druhy
4.1.
Druhy pracovních poměrů
4.2.
Ukončení pracovního poměru
4.3.
Povinnosti z pracovního poměru
5.
Pracovní smlouva
6.
Zaměstnanec
7.
Zaměstnavatel
8.
Nároky pracovníka a zaměstnavatele
9.
Kolektivní smlouva, její obsah, význam
10.
Pracovní řád podniku, obsah, význam

Úryvek

"Povinnosti z pracovního poměru
• na straně pracovníka – musí plnit řádně své povinnosti
• na straně zaměstnavatele – vytvořit zaměstnancům dobré pracovní podmínky (bezpečnost práce, pomůcky…)

Pracovní smlouva – je základní forma vniku pracovního poměru, smlouva vniká okamžikem jejího přijetí
- povinné náležitosti:
• místo výkonu práce (přesná adresa)
• druh práce (přesně specifikován)
• den nástupu do práce
- další náležitosti: - zkušební doba, odměna za práci, úprava pracovní doby, doba na kterou se
pracovní poměr sjednává
Zaměstnanec
- způsobilost fyzické osoby jako zaměstnance mít v pracovněprávních vztazích práva a povinnosti, jakož i způsobilost vlastními právními úkony nabývat těchto práv a brát na sebe tyto povinnosti, vzniká, pokud není v tomto zákoně dále stanoveno jinak, dnem, kdy fyzická osoba dosáhne 15 let věku; zaměstnavatel však s ní nesmí sjednat jako den nástupu do práce den, který by předcházel dni, kdy tato fyzická osoba ukončí povinnou školní docházku.

Členění zaměstnanců podle vykonávané činnosti
- Dělníci
- Technickohospodářští pracovníci
-
Členění zaměstnanců podle začlenění v řídícím procesu
- řídící pracovníci (management)
- řízení pracovníci (výkonní pracovníci)

Zaměstnavatel
- zaměstnavatelem se pro účely tohoto zákona rozumí právnická nebo fyzická osoba, která zaměstnává fyzickou osobu v pracovněprávním vztahu
- zaměstnavatel vystupuje v pracovněprávních vztazích svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů
Nároky pracovníka a zaměstnavatele
- pracovník má právo na řádný plat, práci v bezpečném prostředí, na slušné zacházení od zaměstnavatele. Ale má povinnost plnit své úkoly, hospodařit se svěřenými prostředky, docházet do práce včas.
- zaměstnavatel má právo toto vše chtít a zároveň povinnost poskytnout mu k tomu odpovídající podmínky

Kolektivní smlouva, její obsah, význam
- je to vnitropodnikový právní dokument
-uzavírá jí odborová organizace ( za kolektiv pracovníků) s vedením organizace
- uzavírá se každoročně
- motivuje zaměstnance k většímu výkonu a zaměstnanci mohou touto cestou uplatňovat své
požadavky
2 části:
• Požadavky vedení organizace- plnění plánu, dosahování zisku, produktivita práce,
kvalita práce, plnění dalších povinností pracovníků
• Požadavky pracovníků- případný nárůst mezd, prémie, podíly na hospodářském
výsledku (tzv.třináctý plat), ochranné pomůcky, příspěvky
na stravování, na dovolenou, bezúročné půjčky "

Poznámka

Práce je psána v bodech.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18490
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse