Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Pracovněprávní vztahy - maturitní otázka

Pracovněprávní vztahy - maturitní otázka

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka heslovitě popisuje pracovně právní vztahy. Informuje nejen o vzniku pracovního poměru, pracovní smlouvě a zkušební době, ale také o změně pracovního poměru a dohodách prací konaných mimo pracovní poměr. Dále se text zabývá hmotnou odpovědností. Věnuje se platovému výměru a odměně za práci.

Obsah

1.
Úvod
2.
Vznik pracovního poměru
3.
Pracovní smlouva
4.
Zkušební doba
5.
Změny pracovního poměru
6.
Dohody o pracích konaných mimo PP
7.
Hmotná zodpovědnost
8.
Platový výměr
9.
Odměna za práci
9.1.
Mzda
9.2.
Plat

Úryvek

"- pracovněprávní vztahy jsou upraveny zejména zákoníkem práce
- pracovní zákoník nesmí být v rozporu s listinou základních práv a svobod
- účastníci pracovněprávních vztahů: zaměstnavatel, zaměstnanec ( osoba pracovněprávně způsobilá nad 15 let)
Vznik pracovního poměru
1) volbou: starosta, hejtman, poslanci, prezident
2) jmenováním: manažeři, ředitelé
3) uzavřením pracovní smlouvy: nejčastější forma, pracovní smlouva musí mít vždy písemnou formu
• Pracovní poměr vzniká nejčastěji uzavřením pracovní smlouvy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.
• Pracovní poměr vznikne dnem, kdy podle pracovní smlouvy zaměstnanec poprvé nastoupí do práce.
• Při nástupu do práce se musí zaměstnanec seznámit s pracovním řádem a bezpečnostními předpisy, které je povinen při své práci dodržovat.
• Od vzniku pracovního poměru přiděluje zaměstnavatel zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy a platí mu za ni mzdu, zaměstnanec musí plnit své povinnosti vyplývající z pracovní smlouvy.
• Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou, pokud nebyla výslovně dohodnuta doba jeho trvání.
Pracovní smlouva
• Pracovní smlouva musí být písemná. ‚J
• Jedno její vyhotovení musí dostat zaměstnanec.
• Pracovní smlouva musí obsahovat druh práce, kterou bude zaměstnanec vykonávat, místo, kde má být práce vykonávána, den nástupu do práce/
• Na pracovní smlouvě musí být podpisy zaměstnance i zaměstnavatele a datum sepsání pracovní smlouvy.
• Pokud neupravuje pracovní smlouva vzájemná práva a povinnosti, musí zaměstnavatel o nich zaměstnance písemně informovat do jednoho měsíce od vzniku pracovního poměru.
• Zejména musí být sděleny tyto údaje: jméno a příjmení zaměstnance, název a sídlo (jméno, příjmení a adresu) zaměstnavatele, bližší údaje o vykonávané práci, délka dovolené a způsob jejího určování, délka výpovědní doby, mzda, způsob odměňování zaměstnance, jejich splatnost, způsob výplaty a údaje o kolektivních smlouvách, které upravují pracovní podmínky zaměstnanců.
povinné náležitosti: druh práce, místo výkonu práce, den nástupu do práce"

Poznámka

Práce je psána v bodech.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18098
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse