Pracovní právo

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce shrnuje poznatky o pracovním právu. Kromě historického i moderního pohledu na pracovní právo se věnuje tomuto oboru v širším kontextu, v rámci kterého uvádí vybrané články týkající se pracovního práva z Listiny základních práv a svobod. Sleduje pracovněprávní vztahy z hlediska jejich zásad, všímá si odborů a kolektivní smlouvy. Podrobně rozebírá problematiku pracovního poměru, nezapomíná však ani na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Zabývá se pracovní dobou a dobou odpočinku, ochranou zdraví i překážkami v práci na straně zaměstnance a zaměstnavatele.

Obsah

1.
Historie pracovního práva
2.
Moderní úprava pracovního práva u nás
3.
Pracovní právo v širším kontextu
3.1.
Listina základních práv a svobod
3.1.1.
Článek 26 - 28
3.1.2.
Článek 3
3.1.3.
Článek 27, odstavec 4 - právo na stávku
3.2.
Další zákony
4.
Pracovněprávní vztahy
4.1.
Pracovní poměr, vstup do pracovněprávního vztahu
4.2.
Vznik pracovního poměru
4.2.1.
Pracovní smlouva
4.2.2.
Práva a povinnosti při sjednání pracovní smlouvy
4.2.3.
Způsoby skončení pracovního poměru
4.2.4.
Žádost o odchod do důchodu
4.2.5.
Výpověď
5.
Odborová organizace, její postavení v pracovněprávních vztazích, kolektivní smlouva
5.1.
Odborová organizace a její postavení
5.2.
Hlavní předmět činnosti
5.2.1.
Povinnosti zaměstnavatele vůči kontrole odborové organizace
5.3.
Kolektivní smlouvy
5.3.1.
Účastníci kolektivní smlouvy
5.3.2.
Nižší a vyšší stupeň kolektivní smlouvy
5.4.
Písemnosti vyjadřující pracovněprávní nároky
5.4.1.
Vnitřní předpis (pracovní řád)
5.5.
Stávka
5.6.
Výluka
6.
Základní zásady pracovněprávních vztahů
6.1.
Zásady, které musí dodržovat zaměstnavatel
6.2.
Zásady, které musí dodržovat zaměstnanec
6.2.1.
§14 Zákoníku práce 262/2006, zákon 435/2004 zákon o zaměstnanosti v platném znění (s novelami)
6.2.2.
§16 Zákoníku práce 262/2006, zákon 435/2004 zákon o zaměstnanosti v platném znění (s novelami)
6.2.3.
Diskriminace a směrnice o diskriminaci (přímá a nepřímá diskriminace)
6.2.4.
Ostatní typy diskriminace
6.2.5.
Princip rovného zacházení se všemi zaměstnanci
7.
Postup před vznikem pracovního poměru
7.1.
§30 - 32 Zákoníku práce 262/2006, zákon 435/2004 zákon o zaměstnanosti v platném znění (s novelami)
8.
Pracovní poměr, pracovní smlouva a vznik pracovního poměru
8.1.
Obsah pracovní smlouvy
8.1.1.
Den nástupu do práce
8.1.2.
Druh práce
8.1.3.
Místo výkonu práce
9.
Zkušební doba
10.
Vznik pracovního poměru
11.
Informování o obsahu pracovního poměru
12.
Pracovní poměr na dobu určitou
13.
Změny pracovního poměru
14.
Převedení na jinou práci
15.
Skončení pracovního poměru
15.1.
Dohodou
15.2.
Výpověď
15.3.
Okamžité zrušení - zaměstnavatelem a zaměstnancem
15.4.
Společná ustanovení o rozvázání pracovního poměru
16.
Ukončení pracovního poměru
16.1.
Hromadné propouštění
16.2.
Skončení pracovního poměru na dobu určitou
16.3.
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
16.4.
Odstupné
16.5.
Neplatné rozvázání pracovního poměru
16.6.
Odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance nebo vzdání se tohoto místa
17.
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
17.1.
Dohoda o provedení práce
17.2.
Dohoda o pracovní činnosti
18.
Pracovní doba a doba odpočinku
18.1.
Stanovená týdenní pracovní doba
18.2.
Kratší pracovní doba
18.3.
Rozvržení pracovní doby
18.3.1.
Rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
18.3.2.
Pružné rozvržení pracovní doby
18.3.3.
Konto pracovní doby
19.
Ochrana zdraví
19.1.
Zákoník práce, část pátá - BOZP
19.1.1.
Hlava první
19.1.2.
Hlava druhá (povinnosti zaměstnavatele, osobní, ochranné a zdravotní prostředky)
19.1.3.
Hlava třetí - společná ustanovení o BOZP (povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání, plnění pracovních úkolů, činnost při plnění pracovních úkolů - pracovní úraz, nemoci z povolání, odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání, důvody zproštění odpovědnosti, smrt zaměstnance následkem nemoci z povolání či úrazu)
20.
Překážky v práci na straně zaměstnance
20.1.
Důležité osobní překážky
20.2.
Překážky z důvodu obecného zájmu
21.
Překážky v práci na straně zaměstnavatele
21.1.
Prostoje a přerušení práce způsobené povětrnostními vlivy
21.2.
Jiné překážky na straně zaměstnavatele
21.2.1.
Mateřská a rodičovská dovolená
21.2.2.
Jiné překážky osobní a z důvodu obecného zájmu

Úryvek

"PŘEKÁŽKY V PRÁCI NA STRANĚ ZAMĚSTNAVATELE
- překážky, bránící zaměstnavateli plnit povinnost dle pracovní smlouvy – poskytovat práci

a) prostoje a přerušení práce způsobené povětrnostními vlivy
- patří sem i přerušení práce živelnými událostmi
- nelze pracovat

b) jiné překážky na straně zaměstnavatele
- zaměstnanci se nepřiděluje práce (není odbyt na výrobky)
- částečná nezaměstnanost
- doba strávená na pracovní cestě jinak strávená než plněním pracovních úkolů (je placená)
Mateřská dovolená §195
- v souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě přísluší zaměstnankyni mateřská dovolená po dobu 28 týdnů; porodila-li zároveň 2 nebo více dětí, přísluší jí mateřská dovolená po dobu 37 týdnů
- nastupuje se 6 týdnů před porodem, nejdříve od 8 týdne před tímto dnem
- jestliže se dítě narodilo mrtvé, přísluší zaměstnankyni mateřská dovolená po dobu 14 týdnů
- nesmí být kratší než 6 týdnů ode dne porodu

Rodičovská dovolená
- zaměstnavatel je povinen ji poskytnout
- jak zaměstnankyni, tak i zaměstnanci
- matce po skončení mateřské
- otci od narození dítěte
- v rozsahu o který rodič požádá, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let

Mateřská a rodičovská dovolená při převzetí dítěte §197
- náleží i při převzetí dítěte do péče, která nahrazuje péči rodičů

Společné ustanovení o mateřské a rodičovské dovolené §198
- mateřskou a rodičovskou dovolenou jsou zaměstnankyně a zaměstnanec oprávněni čerpat současně

Jiné důležité osobní překážky v práci
- stanoví vláda
- vyšetření, ošetření ve zdravotním zařízení
- zdravotní zařízení je ve vztahu se smluvním zařízením pojišťovny
- zdravotní zařízení je nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance
- zdravotní zařízení je schopno péči poskytnout
- vyšetření, ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu
- zaměstnavatel nemůže nutit zaměstnance, aby si zvolil určitého lékaře"

Poznámka

Práce má heslovitou formu. Vychází ze Zákoníku práce 262/2006, zákon 435/2004 zákon o zaměstnanosti v platném znění (s novelami).

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11670
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse