Pracovní právo


Kategorie: Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento text obsahuje zpracovanou problematiku pracovního práva. Prostřednictvím citací ze Zákoníku práce informuje o pracovněprávních vztazích, jejich účastnících, povinnostech zaměstnanců, i předpisech zaměstnavatele. Popisuje pracovní poměr, jeho vznik a způsoby ukončení. Zabývá se pracovní dobou, zásadami pro stanovení výše platu, překážkami v práci, i druhy náhrad. V závěru vypisuje druhy důchodů, druhy dávek nemocenského pojištění a druhy dávek státní sociální podpory.

Obsah

1.
Pracovněprávní vztahy, jejich základní zásady, působnost zákoníku práce.
2.
Účastníci pracovněprávních vztahů, pracovněprávní úkony, zastoupení účastníků.
3.
Základní povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců, závazky v pracovněprávních vztazích.
4.
Vnitřní předpisy zaměstnavatele, doručování písemností a konkurenční doložka.
5.
Pracovní poměr – postup před jeho vznikem, způsoby jeho založení.
6.
Možné změny pracovního poměru
7.
Způsoby skončení pracovního poměru, výplata odstupného. 8. Zásady pro uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.
9.
Pracovní doba – její délka a rozvržení.
10.
Přestávky v práci, doby odpočinku, práce přesčas, noční práce a pracovní pohotovost.
11.
Zásady pro stanovení, výši a výplatu mzdy, srážky z ní.
12.
Zásady pro stanovení, výši a výplatu platu, srážky z něj.
13.
Poskytování cestovních náhrad u jednotlivých typů zaměstnavatelů.
14.
Překážky v práci na straně zaměstnance a poskytování peněžitých plnění za jejich dobu.
15.
Překážky v práci na straně zaměstnavatele a poskytování náhrady mzdy za ně.
16.
Druhy dovolené, její délka a podmínky vzniku nároku na ni.
17.
Péče zaměstnavatele o odborný rozvoj zaměstnanců, uzavírání kvalifikačních dohod.
18.
Zvláštní pracovní podmínky zaměstnankyň, zaměstnanců pečujících o dítě a mladistvých zaměstnanců.
19.
Druhy odpovědnosti zaměstnance za škodu, podmínky jejího vzniku, rozsah, výše a způsob náhrady škody.
20.
Druhy odpovědnosti zaměstnavatele za škodu, podmínky jejího vzniku,rozsah, výše a způsob náhrady škody.
21.
Podmínky vzniku odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání.
22.
Druhy náhrad poskytovaných zaměstnanci, který utrpěl pracovní úraz nebo nemoc z povolání.
23.
Druhy náhrad poskytovaných při úmrtí zaměstnance následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.
24.
Druhy důchodů, základní podmínky vzniku nároku na ně.
25.
Dávky nemocenského pojištění, podmínky vzniku nároku na ně.
26.
Druhy dávek státní sociální podpory, základní zásady pro vznik nároku na ně a pro stanovení jejich výše.

Úryvek

"1) Pracovněprávní vztahy, jejich základní zásady, působnost zákoníku práce,

- Předmět (hlava I)
- upravuje právní vztahy (§ 1):
o při výkonu závislé práce mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem (pracovněprávní)
o vztahy kolektivní povahy (kolektivní smlouvy apod.)
o právní vztahy před vznikem pracovního poměru
- práva a povinnosti (§ 2 odst. 1 – 3) můžou být upraveny odchylně, jen jestliže to není výslovně zakázáno (nebo to vyplývá z povahy ustanovení – např. definiční normy = § 42 Pracovní cesta: Pracovní cestou se rozumí časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce…)
o lze upravit jen smlouvou a za podmínek uvedených v zákoně (u odměňování jen v rozmezí, jaké zákon připouští)
Zásady (hlava III)
- pracovněprávní vztah může vzniknout jen podle ZP, se souhlasem F.O. a zaměstnavatele (§ 13 odst. 1)
- zaměstnavatel (§ 13 odst. 2) např.:
o nesmí přenášet riziko z práce na zaměstnance
o nesmí připustit diskriminaci (§ 16 – zákaz diskriminace v pracovních podmínkách, odměňování, poskytování jiných peněžitých plnění, odborné přípravě apod.; podrobnosti měl upravit zvláštní právní předpis – Antidiskriminační zákon – který samosebou nebyl přijat - logicky)
- za diskriminaci se nepovažuje (§ 16 odst. 3) rozdílné jednání, které je odůvodněno např. požadavky na práci (já bych třeba neuspěl v konkurzu na místo řidiče kamionu, protože mam řidičák jenom A a B a můžu bejt chytřejší, krásnější (úplnej Jahoda) a bude mi to na …)
o musí poskytovat adekvátní odměnu za práci (hehe…)
o musí informovat zaměstnance, seznámit ho s kolektivní smlouvou, vnitřními předpisy…
o nesmí ukládat peněžní postihy (vyjma náhrady škody)
o apod.
- zaměstnanec:
o má právo na přidělování práce a rozvržení pracovní doby (§ 13 odst. 3)
- oba:
o postupovat v souladu se ZP a dobrými mravy
o výkon práv a povinností jednoho nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a zájmů druhého účastníka (§ 14)
- zaměstnavatel nesmí znevýhodnit zaměstnance proto, že se zákonným způsobem domáhá svých práv
- zaměstnavatel je povinen projednat stížnost zaměstnance (odborů) na BOZP
Použití – Působnost:
o závislá práce (§ 2 odst. 4 – 5) = práce vykonávaná ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele, vykonávaná osobně, podle pokynů zaměstnavatele, jeho jménem, za mzdu nebo plat (odměnu za práci) v pracovní době na pracovišti zaměstnavatele (popř. na jiném dohodnutém místě) na náklady zaměstnavatele a na jeho odpovědnost (závislá práce je i agenturní zaměstnávání)"

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 57 stran. Práce obsahuje tabulky.
Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá z následujících zdrojů: ttp://www.mpsv.cz/cs/4262; http://www.penize.cz/16032-jake-existuji-druhy-duchodu; http://www.mpsv.cz/cs/7;
https://portal.natur.cuni.cz/dekanat/zamestnanecke/navody-a-postupy/mzdove-ucetnictvi/davkovy-system-nemocenskeho-pojisteni; http://www.ceskenoviny.cz/paragrafy/zpravy/nemocenska-nove-jak-se-nemocenske-davky-pocitaji/343471; http://www.mpsv.cz/cs/2.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18335
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse