Pracovní právo

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Předmět, pojem a systém pracovního práva České republiky - dělení právního řádu na odvětví, historie pracovního práva, předmět pracovního práva, předmět regulace pracovního práva, systém pracovního práva, systém zákoníku práce, prameny pracovního práva, normativní právní akty, kolektivní smlouvy, vnitropodnikové normy, technické normy, pravidla slušnosti a občanského soužití, mezinárodní smlouvy. Prameny, funkce, základní zásady - zákony upravující pracovní poměr, základní zásady. Právní skutečnosti v pracovním právu - právní úkony, členění právních úkonů, náležitosti právních úkonů, vady právních úkonů, právní události. Vymezení, pojem a druhy pracovněprávního vztahu - pracovněprávní vztah, základní prvky pracovněprávního vztahu, druhy pracovněprávních vztahů, kolektivní pracovněprávní vztahy. Subjekty pracovněprávních vztahů - subjekty pracovního práva, pracovněprávní subjektivita, odborové orgány, stát, státní orgány, zastoupení v pracovněprávních vztazích, právní tituly, na základě kterých zastoupení vzniká. Pojem a vznik pracovního poměru - pojmové znaky, vznik pracovního poměru, pracovní poměr založený smlouvou, pracovní poměr založený jmenováním, pracovní poměr založený volbou. Druhy pracovního poměru - hlediska dělení. Pracovní poměr založený smlouvou - úvod, forma, podstatné náležitosti právní smlouvy, nepodstatné náležitosti, povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance. Změny pracovního poměru - změna kogentních právních norem, změna zaměstnavatele, změna obsahu pracovního poměru, dohody, pracovní cesta, přeložení, dovolená na zotavenou. Druhy dovolené - čerpání dovolené, přerušení dovolené, dovolená při změně zaměstnání. Mzda, náhrada mzdy a náhrady výdajů - funkce mzdy, základní systémy uplatňované při odměňování, nahrážka mzdy při překážkách v práci, náhrady výdajů poskytované zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce. Pracovní podmínky žen a mladistvých. Náhrada škody - předcházení škodám, pracovní odpovědnost, předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti. Společná ustanovení zákoníku práce - zajištění práv a povinností z pracovněprávních vztahů, zánik práv a povinností z pracovněprávních vztahů, doručování.

Obsah

1) Předmět, pojem a systém pracovního práva České republiky
2) Prameny, funkce, základní zásady
3) Právní skutečnosti v pracovním právu
4) Vymezení, pojem a druhy pracovněprávního vztahu
5) Subjekty pracovněprávních vztahů
6) Pojem a vznik pracovního poměru
7) Druhy pracovního poměru
8) Pracovní poměr založený smlouvou
9) Změny pracovního poměru
10) Druhy dovolené
11) Mzda, náhrada mzdy a náhrady výdajů
12) Pracovní podmínky žen a mladistvých
13) Náhrada škody
14) Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
15) Společná ustanovení zákoníku práce

Úryvek

Lhůta je obdobím k uplatnění práva. Začíná běžet dnem, kdy mohlo být právo uplatněno poprvé.

Nárok se promlčí, jestliže nebyl uplatněn u soudu ve lhůtě v tomto zákoníku stanovené. K promlčení se přihlédne, jen jestliže se ten, vůči němuž se nárok uplatňuje, promlčení dovolá; v takovém případě nelze promlčený nárok účastníku, který jej uplatňuje, přiznat.Nepromlčují se nároky zaměstnance na náhradu za ztrátu na výdělku z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.

Lhůta počíná běžet ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
Bylo-li dohodnuto plnění ve splátkách, počíná běžet lhůta k uplatnění nároku na jednotlivé splátky ode dne jejich splatnosti.

Pokud není v tomto zákoníku stanoveno jinak, činí lhůta k uplatnění peněžitých nároků tři roky. Lhůta k uplatnění nároku na náhradu škody činí dva roky; počne běžet ode dne, kdy se poškozený doví o tom, že škoda vznikla, a o tom, kdo za ni odpovídá.

Přísluší-li nárok na základě pravomocného rozhodnutí nebo schváleného smíru, musí ten, jehož nárok má být uspokojen, požádat o výkon rozhodnutí ve lhůtě deseti let ode dne, kdy nárok měl být podle pravomocného rozhodnutí nebo schváleného smíru uspokojen. Bylo-li plnění rozloženo na splátky, počíná lhůta k požádání o výkon rozhodnutí u jednotlivých splátek běžet ode dne jejich splatnosti.

Poznámka

Přehledně zpracované.
Není uvedena použitá literatura.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 450 kreditů (=25Kč).
 4. Platit převodem z ČSOB a Poštovní spořitelny, službou PaySec 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Rychle, bezpečně a pohodlně.
  Zaplatit za tuto práci přes PaySec >>> Kliknutí na odkaz Vás přesměruje do platebního rozhraní
  Kliknutím na ikonku Vás přesměrujeme do platebního systému, kde si vyberete převod z ČSOB, Poštovní spořitelny nebo platbu PaySec
 5. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera6151
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou, PaySecem nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse