Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Pracovní právo - přednášky

Pracovní právo - přednášky

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce formou výpisků ze zákona seznamuje s veškerými úpravami týkajícími se pracovně-právních vztahů, jejich účastníků, vzniku, průběhu a zrušení, a to včetně zvláštních pracovních podmínek. Věnuje se také úpravám mezd, dovolené, pracovní doby, doby odpočinku a odpovědnosti za náhradu škody.

Obsah

1.
Pracovní právo
1.1
Předmět úpravy zákoníku práce
2.
Právní úkony
3.
Zásady pracovněprávního vztahů (§ 13)
4.
Účastníci pracovně právních vztahů
4.1
Zaměstnanec (§ 6)
4.2
Zaměstnavatel (§ 7)
4.3
Zastoupení (§ 12)
5.
Pracovní poměr, pracovní smlouva
5.1
Vznik pracovního poměru
5.1.1
Jmenování
5.1.2
Volbou
5.1.3
Pracovní smlouvou
6.
Doba trvání pracovního poměru
6.1
Pracovní poměr na dobu určitou (§ 65)
6.2
Pracovní poměr na dobu neurčitou
7.
Vznik pracovního poměru
7.1
Zkušební doba (§ 35)
8.
Změny pracovního poměru
8.1
Změna právního předpisu
8.2
Dohodou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem
8.3
Změnou na straně zaměstnavatele
8.4
Změna na straně zaměstnance
8.5
Změna obsahu pracovního poměru
8.5.1
Převedení na jinou práci (§ 41)
8.5.2
Přeložení na jinou práci
8.5.3
Pracovní cesta (§42)
9.
Zánik (skončení) pracovního poměru (§ 48)
9.1
Dohodou (§ 49)
9.2
Výpověď (§ 50)
9.2.1
Výpověď ze strany zaměstnance (§ 50/3)
9.2.2
Výpověď daná zaměstnavatelem ( § 52)
9.3
Uplynutím doby (§ 65)
9.4
Okamžité zrušení pracovního poměru (§ 55)
9.4.1
Ze strany zaměstnance
9.4.2
Ze strany zaměstnavatele
9.5
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době (§ 56)
9.6
Skončení pracovního poměru hromadným propouštěním
10.
Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru (§ 69)
10.1
Neplatná výpověď či neplatné okamžité skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
10.2
Neplatné rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
11.
Odstupné (§ 67)
11.1
Dohoda o provedení práce
11.2
Dohoda o pracovní činnosti
12.
Pracovní doba
12.1
Rozvržení pracovní doby (§ 81)
12.2
Práce přes čas (§ 93)
12.3
Pracovní pohotovost (§ 95)
13.
Doba odpočinku
13.1
Přestávka v práci (§ 88)
13.2
Odpočinek mezi směnami (§90)
13.3
Nepřetržitý odpočinek v týdnu (§ 92)
13.4
Svátky
14.
Dovolená (§ 211)
14.1
Dovolená za kalendářní rok
14.2
Poměrná část dovolené za kalendářní rok
14.3
Dovolená za odpracované dny
14.4
Dodatková dovolená (§ 215)
14.5
Hromadné čerpání dovolené (§ 220)
15.
Mzda, plat, odměna (§ 109)
15.1
Mzda
15.2
Plat
15.3
Odměna
15.4
Splatnost mzdy
15.5
Srážky ze mzdy
16.
Zvláštní podmínky některých zaměstnanců (§ 238)
16.1
Pracovní podmínky zaměstnankyň
16.2
Pracovní podmínky mladistvých § 243
17.
Odpovědnost za náhradu škody v zákoníku práce (§ 248)

Úryvek

“ 5. Zánik (skončení) pracovního poměru (§ 48)
- pracovní poměr zaniká:
1. dohodou
2. výpovědí
3. uplynutím doby (pokud byl pracovní poměr sjednán na dobu určitou)
4. okamžitým zrušením pracovního poměru
5. zrušením pracovního poměru ve zkušební době
6. u cizinců skončením povolení pobytu na území ČR
7. u cizinců na základě rozsudku o vyhoštění
8. u cizinců uplynutím doby, na kterou bylo vystaveno pracovní povolení
9. smrt zaměstnance
10. hromadné propouštění

1. dohodou (§ 49)
- nejjednodušší způsob a nejčastější způsob ukončení pracovního poměru
- pracovní poměr končí na základě souhlasného projevu vůle (dvoustranný právní úkon)
- dohodou může být ukončen kterýkoliv pracovní poměr
- dohoda musí mít písemnou formu, jinak je neplatná
- v dohodě musí být uveden den, kdy pracovní poměr končí
- pokud to zaměstnanec vyžaduje, musí být v dohodě uveden důvod rozvázání pracovního poměru

2. výpověď (§ 50)
- rovněž častý způsob ukončení pracovního poměru (jednostranný právní úkon)
- výpověď musí být písemná a musí být doručena druhé straně, jinak je neplatná
- pracovní poměr končí uplynutím výpovědní doby = 2 měsíce
- výpověď lze se souhlasem druhé strany odvolat do doby, než uplyne výpovědní lhůta
a) výpověď ze strany zaměstnance (§ 50/3)
- zaměstnanec může dát výpověď bez udání důvodů a kdykoliv
b) výpověď daná zaměstnavatelem ( § 52)
- zaměstnavatel může dát výpověď jen z důvodu výslovně uvedených (§ 52/2) a v některých případech musí splnit další podmínky
- důvody:
 organizační důvody na straně zaměstnavatele (ruší, přemisťuje nebo pokud se stane zaměstnanec přebytečným)
 zaměstnanec nesmí dle lékařského posudku vykonávat sjednaný druh práce (př. pracovní úraz, nemoc z povolání)
 zaměstnanec pozbyl schopnost vykonávat sjednaný druh práce a to na základě lékařského posudku
 zaměstnanec nesplňuje předpoklady stanovené právními předpisy pro sjednaný druh práce
 je-li důvod pro okamžité zrušení pracovního poměru
- zaměstnavatel nemůže dát zaměstnanci výpověď ani ze zákonných důvodu, pokud je zaměstnanec v ochranné době (§ 53)
 nemocenská
 výkon služby v ozbrojených silách, výkon vojenské služby
 výkon veřejné funkce
 těhotenství ženy
 mateřská ženy nebo muže
 zaměstnanec, který pracuje v noci se dočasně stane podle lékařského posudku neschopen pracovat
- ochranná doba neplatí, pokud jsou organizační změny na straně zaměstnavatele (§ 52 a, b) nebo v případě když zaměstnavatel s námi okamžitě zruší pracovní poměr

3. uplynutím doby (§ 65)
- v případě, pokud byl pracovní poměr sjednán na dobu určitou

4. okamžité zrušení pracovního poměru (§ 55)
- mimořádný způsob skončení pracovního poměru (jednostranný právní úkon)
- lze pouze z přísně vymezených důvodů
- účinky nastávají okamžitě, tzn. Doručením
a) ze strany zaměstnance
- jsou 2 důvody
1. zaměstnanec předloží zaměstnavateli lékařský posudek dle něhož není schopen vykonávat sjednaný druh práce a zaměstnavatel ho do 15-ti dnů od doručení lékařského posudku nepřeloží na jinou práci
2. zaměstnavatel nám do 15-ti dnů po splatnosti nevyplatí mzdu
b) ze strany zaměstnavatele
1. trestný čin zaměstnance (pro úmyslný trestný čin a dostaneme nepodmíněný trest delší než 1 rok nebo uděláme úmyslný trestný čin a dostaneme nepodmíněný trest delší než 6 měsíců)
2. pokud zaměstnance poruší pracovní kázeň zvlášť hrubým způsobem (př. alkohol, neplnění úkolů)

5. zrušení pracovního poměru ve zkušební době (§ 56)
- ruší se písemně, jedná se o písemné oznámení – může ho využít zaměstnanec i zaměstnavatel
- mělo by to být alespoň 3 dny před ukončením pracovního poměru

6. skončení pracovního poměru hromadným propouštěním
- po dobu 30-ti dnů je dána výpověď většímu počtu zaměstnanců z organizačních důvodů
- zaměstnavatel je povinen předem propouštění projednat s odbory a musí informovat o tom úřad práce"

Poznámka

Práce je velmi přehledná.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11043
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse