Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Pracovní právo - přednášky

Pracovní právo - přednášky

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o zpracované přednášky z pracovního práva, jaké jsou jeho prameny. Dále text představuje pracovní poměr a pracovní smlouvy, bezpečnost a ochrana zdraví při práci a odpovědnost zaměstance a zaměstnavatele za způsobenou škodu.

Obsah

1.
Pojem pracovní právo, prameny českého pracovního práva, působnost českého pracovního práva
a) Pracovní právo
b) Prameny
c) Působnost českého PP
d) Interpretace a aplikace norem
2.
Zásady českého pracovního práva, prameny českého pracovního práva, působnost českého pracovního práva
a) Základní zásady PP
b) Funkce PP
3.
Účastníci pracovně-právních vztahů, pracovně-právní subjektivita, zastoupení
a) Zastoupení v PP vztazích
4.
Pracovní poměr /pojem, druhy/, agenturní zaměstnávání
a) Pracovní poměr je
b) Druhy pracovního poměru
c) Agenturní zaměstnávání
5.
Vznik pracovního poměru / pracovní smlouva, jmenování, volba/
a) Náležitosti prac. smlouvy
6.
Obsah pracovního poměru, změna pracovního poměru
a) Náhrady spojené se změnou pp
7.
Skončení pracovního poměru dohodou a výpovědí ze strany zaměstnance
a) Dohoda o rozvázání pracovního poměru
b) Výpověď
c) Náležitosti prac. smlouvy
d) Změna pracovního poměru
e) Náhrady spojené se změnou pp
8.
Skončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele, nároky související se skončením pracovního poměru
a) Výpověď ze strany zaměstnavatele
b) Nároky související se skončením pp
c) Odstupné
9.
Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance, ze strany zaměstnavatele a nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru
a) Okamžité zrušení pracovního poměru
10.
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době, skončení pracovního poměru na dobu určitou, hromadné propouštění, skončení pracovního poměru cizinců
11.
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
12.
Pracovní doba, práce přesčas, noční práce
13.
Pracovní pohotovost, doby odpočinku
a) Pracovní pohotovost
b) Doba odpočinku
15.
Odměňování v podnikatelské sféře
a) Odměňování v podnikatelské sféře
b) Doplňková mzdová ujednání
16.
Mzdové formy v nepodnikatelské sféře
17.
Překážky v práci
a) Překážky na straně zaměstnance
b) Překážky na straně zaměstnavatele
18.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
a) Povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele při BOZP
b) Zaměstnanec
c) Prevence, odpovědnost, náhrada škody
19.
Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli
20.
Odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci

Úryvek

"3. Účastníci pracovně-právních vztahů, pracovně-právní subjektivita, zastoupení
Subjekty PP
FO - zaměstnanec, zaměstnavatel, uchazeč o zaměstnání
PO - zaměstnavatel, odborová organizace, stát (v PP nikdy není zaměstnancem)

Pracovně-právní subjektivita
nutná pro vstupování do PP vzt. :
- způsobilost mít práva a povinnosti
- způsobilost k právním a protiprávním úkonům
- způsobilost procesní (jednat před orgánem sám za sebe)
+ určitá fyzická a rozumová vyspělost - dosažením věku 15let a ukončením povinné školní docházky
Dohoda o hmotné odpovědnosti může být uzavřena jen s osobou +18let.

Práce osob do věku 15let nebo 15letých s neukončenou povinnou školní docházkou - upravuje Zákon o zaměstnanosti; jedná se pouze o činnost uměleckou, sportovní, reklamní. Je třeba povolení ÚP na žádost zákonného zástupce dítěte. ÚP zkoumá jestli výkon neohrozí povinnou školní docházku či zdraví. Poté je-li to dodržováno.

Způsobilost k právním úkonům může být omezena n. jí může být pracovník zbaven.
Důvody - duševní porucha dlouhodobého rázu, nadměrné uživání alkoholu a omamných látek. Pracovat může, i když je způsobilosti k p.ú. zbaven - zastupuje ho opatrovník, ale v 99% tito nepracují.

FO jako zaměstnavatel
- způsobilost vzniká narozením = zděděním živnosti
- způsobilost k právním a protiprávním úkonům dosažením 18let
- může být způsobilosti zbaven"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera12916
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse