Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Pracovní právo - výpisky z přednášek

Pracovní právo - výpisky z přednášek

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje výpisky z přednášek předmětu Pracovní právo. Jsou zde vysvětleny základní prameny pracovního práva a jeho rozdělení. Autor se dále zaměřuje na pojem pracovní poměr, jeho sjednání a rozvázání, pracovní dobu, dobu odpočinku, čerpání dovolené, pracovní úrazy a jejich odškodňování, spolupráci odborů se zaměstnavateli, kolektivní spory a jejich vyjednávání, bezpečnost práce a její vliv na pracovní poměr.

Obsah

1.
Základní pojmy pracovního práva
2.
Pracovní poměr
3.
Způsoby vzniku pracovního poměru
4.
Ukončení pracovního poměru
5.
Pracovní doba
6.
Odměňování
6.1.
Mzda
6.2.
Plat
7.
Náhrada škody v pracovně-právních vztazích
8.
Odpovědnost zaměstnance za schodek na hodnotách svěřených k zúčtování
9.
Odpovědnost zaměstnavatele za škodu na odložených věcech
10.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
11.
Péče o zaměstnance
12.
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
13.
Kolektivní pracovní právo

Úryvek

"Kolektivní smlouva
Uzavírání
-Právo předložit návrh má kterákoliv ze smluvních stran, pokud dosud nebyla uzavřena žádná kolektivní smlouva, tak není stanoven termín pro podání
-Pokud je kolektivní smlouva už uzavřena u zaměstnavatele, smluvní strana má povinnost 60 dnů před ukončením platnosti stávající kolektivní smlouvy zahájit jednání o uzavření nové kolektivní smlouvy (je jedno, která to je strana, v kolektivní smlouvě může být dohodnuto, která strana dojde s návrhem nové) - na dobu určitou uzavřená smlouva
-Smlouva může být uzavřena na dobu neurčitou - v obsahu musí být klauzule, která stanoví datum rozhodující pro počítání 60 dnů
-jedna strana pošle druhé straně návrh, druhá strana musí do 7 dnů zareagovat na návrh (reaguje připomínkami, podává protinávrh), který putuje k té první straně a ta se vyjádří k připomínkám, platí 7 denní lhůta, není stanoven termín, do kdy musí být uzavřena smlouva

Kolektivní smlouva - dvoustranný právní úkon uzavíraný zamtelem a odborovou organizací, cílem je úprava pracovněprávních vztahů
a)Kolektivní smlouva podniková
- Na úrovni jednoho podniku zamtele

b)Kolektivní smlouva vyššího stupně
- Odborové svazy se svazy zamtelů, pro určitý rezort

-podniková vychází z obsahu kolektivní smlouvy vyššího stupně, podniková smlouva nemůže zhoršit nároky zamců, které jsou obsaženy ve smlouvě vyššího stupně, může jenom zlepšit
Prostor pro vyjednávání podle typu zamtelů
-prostor mají větší odborové organizace u zamtelů podnikatelů, než u zamtelů u státních
organizací
Platnost
-Písemná forma
-Podpisy obou smluvních stran (zástupců) musí být na stejné listině
-Obsah kolektivní smlouvy musí být v souladu s právními předpisy
-Nároky zamců upravené kolektivní smlouvou vyššího stupně nesmí být v podnikové kolektivní smlouvě nemohou být v podnikové kolektivní smlouvě omezeny nebo kráceny
Účinnost
-podle kolektivní smlouvy lze postupovat, posuzovat nároky, lze ji aplikovat v praxi, smlouva podepsaná 31. Ledna, ale v textu smlouvy je stanovena účinnost od 1. Dubna
-kolektivní smlouva může být uzavřena na dobu určitou nebo neurčitou (převládají smlouvy na dobu určitou, dohodnuta výpovědní doba nejméně 6 měsíců)
-nepřípustná zpětná účinnost
-smluvní strany mají povinnost seznámit zamce nejpozději do 15 dnů od účinnosti
Závaznost
-Pro smluvní strany, které ji sjednaly (odborovou organizaci, zamtele / odborové svazy a svazy zamtelů)
-Pokud jde o kolektivní smlouvu vyššího stupně závazná pro zamtele, kteří jsou členy svazu zamtelů a závazná pro všechny odborové organizace, které jsou členy odborového svazu
-Platí pro všechny zaměstnance, i pro ty kteří nejsou odborově zaměstnáni
-Kolektivní smlouva vyššího stupně rozšířená působnost na zamtele, kteří nejsou členy svazu zamtelů, ale spadají do příslušného rezortu - situace může nastat, když jedna ze stran požádá o toto rozšíření závaznosti ministerstvo práce a sociálních věcí
-pokud není možné uzavřít kolektivní smlouvu - neúspěšné kolektivní vyjednávání - vzniká kolektivní pracovní spor (spor o uzavření kolektivní smlouvy)"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14374
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse