Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Pracovní právo - výpisky z přednášek

Pracovní právo - výpisky z přednášek

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Výpisky se podrobně zabývají pracovním právem, jeho předmětem a obsahem. Stručně, ale výstižně charakterizují pracovněprávní vztahy, a také vztah a péči o zaměstnance. Informují nejen o pracovním poměru, pracovní smlouvě, pracovní době a dovolené, ale také o mzdě, prcovních podmínkách, bezpečnosti práce, překážkách v práci, i náhradě škody.

Obsah

1.
Pracovní právo
1.1.
Účastníci pracovněprávních vztahů
2.
Právo na zaměstnání
3.
Pracovněprávní vztahy
4.
Pracovní poměr
4.1.
Vznik pracovního poměru
4.2.
Pracovní poměr na dobu určitou
5.
Pracovní smlouva
5.1.
Musí obsahovat
5.2.
Může obsahovat
6.
Změna pracovního poměru
7.
Skončení pracovního poměru
7.1.
Dohoda ( § 49 ZP)
7.2.
Výpověď
7.3.
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem a zaměstnancem
7.4.
Hromadné propouštění
8.
Pracovní cesta, potvrzení o zaměstnání, pracovní posudky , odstupné
9.
Povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele
10.
Dohoda o provedení práce. Dohoda o pracovní činnosti
11.
Pracovní doba. Přestávky v práci
11.1.
Rozvržení pracovní doby
11.2.
Přestávka v práci na jídlo a oddech
12.
Dovolená na zotavenou
12.1.
Dovolená za kalendářní rok, její poměrná část
12.2.
Dovolená za odpracované dny
12.3.
Dodatková dovolená
13.
Práce žen a mladistvých
13.1.
Pracovní podmínky zaměstnankyň
13.2.
Pracovní podmínky mladistvých zaměstnanců
14.
BOZP. Péče o zaměstnance
14.1.
Práva zaměstnance
14.2.
Povinností zaměstnance
14.3.
Péče o zaměstnance
15.
Mzda. Plat
16.
Překážky v práci
16.1.
Na straně zaměstnance
16.2.
Na straně zaměstnavatele
17.
Náhrada škody
17.1.
Odpovědnost zaměstnance za škodu
17.2.
Odpovědnost zaměstnavatele za škodu
18.
Kolektivní vyjednávání
18.1.
Kolektivní smlouva

Úryvek

"Právo na zaměstnání
- je zakotveno v hlavě 4. Listiny základních práv a svobod ( je jedním z hospodářských, sociálních a kulturních práv)
- právo na zaměstnání ( je upraveno v § 10 zákona o zaměstnanosti)
- právo FO, která chce a může pracovat a o práci se uchází, na :
- zaměstnání v pracovněprávním vztahu ( dle ZP)
- zprostředkování zaměstnání
- poskytnutí dalších služeb za podmínek stanovených ZoZ
FO si může sama svobodně zvolit a zabezpečit zaměstnání a vykonávat je na celém území ČR, nebo si může zabezpečit zaměstnání v zahraničí

Právo FO na zaměstnání se zabezpečuje především jeho uplatněním v zaměstnání umožňujícím mu výkon práce v pracovním vztahu
Hlavní znaky závislé práce :
- je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance
- výlučně osobní výkon práce zaměstnance pro zaměstnavatele
o podle pokynů zaměstnavatele
o jménem zaměstnavatele
o za mzdu, plat nebo odměnu za práci
o v pracovní době nebo jinak stanovené nebo dohodnuté době na pracovišti zaměstnavatele
o na náklady zaměstnavatele
o a na jeho odpovědnost

Pracovněprávní vztahy

základní – pracovní poměr + právní vztahy založené dohodami o pracích konanými mimo pracovní poměr

individuální ( vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem)
a kolektivní povahy ( vznikající v rámci působení zástupců zaměstnanců a zaměstnavatele)

formálně se rozlišuje prostor pro odchylná ujednání účastníků pracovněprávních vztahů, a to nejen kolektivní a pracovní smlouvou jako dosud, ale i nepojmenovanou smlouvou podle obč.zákoníku

pracovněprávní vztahy nemohou vznikat mezi manželi nebo partnery

pracovněprávní vztahy mohou vzniknout jen se souhlasem FO a zaměstnavatele"

Poznámka

Práce místy obsahuje doslovný přepis Zákoníku práce.
Práce obsahuje množství zkratek.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18482
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse