Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Pracovní právo - vypracované otázky ke zkoušce

Pracovní právo - vypracované otázky ke zkoušce

Kategorie: Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Vypracované otázky seznamují nejen s předmětem a systémem pracovního práva a prameny českého pracovního práva, ale také s pracovním právem EU, včetně základních zásad pracovního práva. Text dále informuje o funkci pracovního práva, neplatnosti právních úkonů, pracovně právních vztazích, i právní subjektivitě zaměstnance a zaměstnavatele. Zabývá se pracovním poměrem a jeho rysy. Popisuje pracovní smlouvu, i její vedlejší ujednání. Vypisuje základní povinnosti subjektů pracovního práva. V závěru se věnuje změně pracovního poměru a způsobům jeho zániku.

Obsah

1.1.
Pracovní právo
1.2.
Předmět a systém pracovního práva
1.3.
Zařazení pracovního práva v systému práva
2.
Prameny českého pracovního práva
2.1.
Pojem pramene práva
2.2.
Druhy pramenů pracovního práva
2.3.
Další zákony
2.3.1.
Kolektivní smlouvy
2.3.2.
Vnitropodnikové právní normy
2.3.3.
Technické normy
2.3.4.
Dobré mravy
2.3.5.
Smlouva o EU a směrnice EU
3.
Pracovní právo EU
3.1.
Instituce EU
3.2.
Prameny evropského komunitárního pracovního práva
4.
Základní zásady pracovního práva
4.1.
Pojem a význam
4.2.
Jednotlivé zásady pracovního práva
4.2.1.
Co není zákonem zakázáno, je dovoleno
4.2.2.
Zásady smluvní volnosti
4.2.3.
Zásady práva na práci a svobodnou volbu povolání
4.2.4.
Zásady souladu s dobrými mravy
4.2.5.
Zásady úplatností práce
4.2.6.
Zásada svobody sdružování se …
4.2.7.
Zásada bezpečné a hygienické práce
4.2.8.
Zásada rovného zacházení a zákazu diskriminace
4.3.
Rovnost a zákaz diskriminace
4.4.
Druhy diskriminace
5.
Funkce pracovního práva
6.
Neplatnost právních úkonů v pracovním právu
6.1.
Pojem neplatnosti – negotium nullum
6.2.
Druhy neplatnosti
6.3.
Právní úprava
7.
Pracovně právní vztahy (PPV)
7.1.
Pojem pracovně-právních vztahů
7.2.
Druhy a prvky pracovně-právních vztahů
7.2.1.
Z hlediska objektu
7.2.2.
Z hlediska subjektu
8.
Přechod práva a povinností z PPV
8.1.
Vznik, změna a zánik PPV
9.
Právní subjektivita zaměstnance
9.1.
Vznik právní subjektivity
9.2.
Omezení právní subjektivity
9.3.
Zánik právní subjektivity
10.
Právní subjektivita zaměstnavatele
10.1.
Právnické osoby
10.2.
Jednání jménem zaměstnavatele
11.
Právní subjektivita zaměstnavatele fyzické osoby
12.
Pracovní poměr a jeho rysy
12.1.
Pojem pracovního poměru
12.2.
Rysy pracovního poměru
13.
Pracovní smlouva
13.1.
Pojem, obsah, funkce
14.
Vedlejší ujednání pracovní smlouvy
15.
Základní povinnosti subjektů pracovního práva
15.1.
Povinnosti zaměstnavatele
15.2.
Povinnosti zaměstnance
16.
Změna pracovního poměru
17.
Způsoby zániku pracovního poměru
17.1.
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
17.2.
Výpověď
17.3.
Okamžité zrušení pracovního poměru
17.4.
Hromadné propouštění

Úryvek

"§1 PŘEDMĚT A SYSTÉM PRACOVNÍHO PRÁVA

Pracovní právo tvoří soubor právních norem, regulujících individuální pracovní právo (tj. vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci), dále kolektivní pracovní právo (tj. právní vztahy mezi subjekty, které zastupují kolektivy zaměstnanců – odbory) a konečně třetí oblastí je právní úprava zaměstnanosti (tj. regulace vztahů, které vznikají při realizaci práva občana získávat prostředky pro své životní potřeby prací).
Účelem pracovního práva původně byla ochrana zaměstnance, i dnes je tato funkce PP jednou z nejvýznamnějších. Vedle této funkce je důležitá i funkce organizační. PP vytváří právní rámec a podmínky, za kterých se uskutečňuje pracovní proces, vymezuje míru práce, odměny za práci apod.

§2 ZAŘAZENÍ PRACOVNÍHO PRÁVA V SYSTÉMU PRÁVA

Pracovní právo je v ČR relativně nezávislé právní odvětví, přičemž relativitu lze shledávat zejm. ve vzájemném propojení řadou vazeb a vztahů s dalšími právními odvětvími.
Při zařazení pracovního práva do systému práva je pak třeba vycházet zejm. z toho, že:

a) Právní úprava zaměstnanosti je regulována administrativně-právními (veřejně-právními) metodami, tj. oblast zaměstnanosti má velmi blízko k právu správnímu, a to nejen z hlediska právní úpravy, ale i z hlediska subjektů, jejichž vztahy upravuje – na jedné straně stojí moc veřejná (MPSV, ÚP), na druhé straně soukromoprávní subjekty FO/PO , resp. občan/zaměstnavatel) –tj. charakter práva veřejného
b) Na druhé straně stojí individuální (z části i kolektivní) právo, jehož základ tvoří smluvní uspořádání, tj. soukromoprávní oblast. Nejblíže má pracovní právo k právu občanskému (ze kterého vzniklo), úzká vazba je ale i mezi individuálním pracovním právem a právem obchodním - z tohoto hlediska charakter práva soukromého

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že pracovní právo nelze v systému práva jednoznačně podřadit do práva soukromého či do práva veřejného, neboť z každého z těchto odvětví obsahuje určitou část.


II.
PRAMENY ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA
§ 1 POJEM PRAMENE PRÁVA, §2 DRUHY PRAMENŮ PRACOVNÍHO PRÁVA
§1 POJEM PRAMENE PRÁVA

- pramen práva vyjadřuje vnější formu právních norem, což je pramen práva ve formálním smyslu a jednak je chápán jako zdroj obsahu těchto norem, čímž se rozumí pramen práva v materiálním smyslu
- pramen práva představuje zdroj, v němž nacházíme pravidla chování určená subjektům, je tedy bezprostředním zdrojem poznání
pro pramen práva ve formálním smyslu je typické, že se vztahuje na individuální znaky neurčený okruh subjektů, jimž stanoví určitá práva a povinnosti"

Poznámka

Otázky byly vypracovány pro předmět Právo pro bakaláře PF UP Olomouc.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18048
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse