Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Pracovní právo - vypracované otázky ke zkoušce

Pracovní právo - vypracované otázky ke zkoušce

Kategorie: Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracované otázky z oblasti pracovního práva. Velmi stručně, formou krátkých vět, informují o předmětu úpravy zákoníku práce. Charakterizují zaměstnance a zaměstnavatele. Uvádí zásady pracovněprávních vztahů. Věnují se nejen pracovní smlouvě, druhům výpovědi, ale také překážkám v práci, odpovědnosti zaměstnance a zaměstnavatele. Popisují vnitřní předpis a pracovní řád.

Obsah

1.
Předmět úpravy zákoníku práce vymezení pracovněprávních vztahů
2.
Charakterizujte zaměstnavatele a zaměstnance
3.
Zásady pracovněprávních vztahů
4.
Právní úkony pracovněprávních vztazích
5.
Postup před vznikem pracovního poměru (PP)
6.
Vše o pracovní smlouvě při jejím vzniku, včetně zkušební doby
6.1.
Pracovní smlouva
6.2.
Zkušební doba
7.
Pracovní poměr na dobu určitou – podrobně
8.
Vyjmenujte způsoby skončení pracovního poměru
9.
Obecně o výpovědi (forma, výpovědní doba, výpovědní důvody)
10.
Výpověď z PP ze strany zaměstnavatele pro nadbytečnost
11.
Výpověď z PP ze strany zaměstnavatele z důvodu nevyhovujícího zdravotního stavu
12.
Výpověď z PP ze strany zaměstnavatele pro nesplňování
13.
Výpověď z PP ze strany zaměstnavatele pro porušení pracovní kázně
14.
Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele – podrobně
15.
Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance
16.
Spolupráce zaměstnavatele s odborovými orgány při výpovědi z PP
17.
Hromadné propouštění
18.
Srážky z příjmu z pracovněprávního vztahu
19.
Mateřská a rodičovská dovolená
20.
Jiné důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance
21.
Překážky v práci na straně zaměstnavatele
22.
Dovolená (nárok, druhy)
23.
Čerpání dovolené, včetně hromadného čerpání dovolené
24.
Krácení dovolené
25.
Předcházení škodám - prevence
26.
Odpovědnost zaměstnance za škodu, tzv. obecná odpovědnost
27.
Odpovědnost za nesplnění povinnosti k odvrácení škody
28.
Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách
29.
Odpovědnost zaměstnavatele na odložených věcech
30.
Vnitřní předpis a pracovní řád (§305 a 306)
31.
Konkurenční doložka (§310 a 311)
32.
Bezdůvodné obohacení - viz občanský zákoník
33.
Doručování zaměstnavatelem prostřednictvím provozovatele poštovních služeb
34.
Přechod výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů - jen princip

Úryvek

"7. pracovní poměr na dobu určitou - podrobně

Pracovní poměr na dobu určitou lze sjednat nebo dohodou účastníků prodlužovat celkem na dobu nejvýše dvou let ode dne vzniku tohoto pracovního poměru.
Pro PP akademických pracovníků platí, že s nimi lze nejen sjednat pracovní poměr na dobu určitou na dobu delší než dvou let, ale tento pracovní poměr lze sjednat opakovaně nebo prodlužovat na celkovou dobu delší než 5 let - bez jakéhokoli omezení.

Sjedná-li zaměstnavatel se zaměstnancem pracovní poměr na dobu určitou, ačkoliv nebyly splněny podmínky a oznámil-li zaměstnanec před uplynutím sjednané doby písemně zaměstnavateli, že trvá na tom, aby ho déle zaměstnával, platí, že pracovní poměr byl sjednán na dobu neurčitou.
Návrh na určení, zda byly plněny zmíněné podmínky, může jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec uplatnit u soudu nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit uplynutím sjednané doby.

V kolektivní smlouvě lze dohodnout okruh zaměstnanců, se kterými nelze sjednat pracovní poměr na dobu určitou.


8. vyjmenujte způsoby skončení pracovního poměru

Pracovní poměr může být rozvázán:
- dohodou
- výpovědí
- okamžitým zrušením
- zrušením ve zkušební době
- pracovní poměr sjednaný na určitou dobu končí uplynutím sjednané doby
- smrtí zaměstnance

Pracovní poměr cizince nebo osoby bez státní příslušnosti končí:
- dnem, kterým má skončit jeho pobyt na území ČR
- dnem, kterým nabyl právní moci rozsudek ukládající této osobě trest vyhoštění z území ČR
- uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání
- smrtí zaměstnance


Jinými, než uvedenými způsoby pracovní poměr skončit nemůže. Pracovní poměr tedy nekončí automaticky dosažením důchodového věku zaměstnance ani zánikem zaměstnavatele. V tomto případě dochází buď k přechodu práv a povinností na nového zaměstnavatele nebo ke skončení pracovního poměru způsoby uvedenými v § 48 zákoníku práce."

Poznámka

Práce místy obsahuje doslovný opis částí Zákoníku práce.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18704
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse