Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Prameny a principy mezinárodního práva i práva EU a ES

Prameny a principy mezinárodního práva i práva EU a ES


Kategorie: Evropská unie, Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce uvádí obecné vymezení pojmů pramenů mezinárodního práva, především soukromého, veřejného i obchodního. Dále charakterizuje prameny práva Evropského společenství (ES) a Evropské unie. Zabývá se nejen vztahem práva ES k právním řádům členských států, ale také principem přímých účinků tohoto práva na území členských států EU.

Obsah

1.
Úvod
2.
Mezinárodní právo soukromé (MPS)
2.1.
Prameny MPS
2.2.
Prameny českého MPS
2.3.
Prameny evropského MPS
2.4.
Normy MPS
3.
Mezinárodní právo veřejné (MPV)
3.1.
Prameny MPV
3.2.
Vztah MPV k vnitrostátnímu
3.3.
Teoretické přístupy
3.4.
Řešení vztahů MP k právu vnitrostátnímu v praxi států
4.
Mezinárodní právo obchodní (MPO)
4.1.
Prameny MPO
4.2.
Nestátní prostředky požívané k regulaci MO
5.
Prameny práva ES
5.1.
Primární právo
5.2.
Sekundární právo
5.3.
Terciální právo
5.4.
Soudcovské právo – prameny komunitárního práva
6.
Prameny práva EU
6.1.
Primární právo
6.2.
Sekundární právo
7.
Vztah práva ES k právním řádům členských států
7.1.
Supremace
7.2.
Princip přímých účinků práva ES na území členských států EU
8.
Závěr

Úryvek

"2.2. Prameny českého MPS

1. Vnitrostátní předpisy

a) zákon o MPS a procesním
- základní speciální pramen
- účelem je stanovit, kterým právním řádem se řídí občanskoprávní, rodinné, pracovní a jiné podobné vztahy s mezinárodním prvkem
- upravit postavení cizinců, jakož i stanovit postup českých justičních orgánů při úpravě těchto vztahů a rozhodování o nich a tím napomáhat mezinárodní spolupráci

b) obchodní zákoník
- obsahuje věcné normy MPS v ustanoveních
- upravuje kolizní otázky týkající se právnických osob a jeho podnikání zahraničních osob

c) zákoník práce
- obsahuje jednotlivá ustanovení pro pracovněprávní poměry s mezinárodním prvkem a to jednostrannou kolizní normu a speciální důvody pro ukončení pracovního poměru cizinců
d) zákon o rodině
- upravuje uzavírání manželství českým občanem c cizině, před orgánem ‚CR k tomu zmocněným
e) zákon směnečný a šekový
- obsahuje kolizní normy v ustanoveních
f) zákon o konkurzu a vyrovnání
- o konkursech s cizím prvkem
g) zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů
- obsahuje paragrafy o roz.řízení s cizím prvkem

za pramen se však nepovažuje občanský zákoník, protože neobsahuje normy, které výlučně upravují vztahy s cizím prvkem.


2. Mezinárodní smlouvy

MS v této oblasti, kterými je ČR vázána jsou dvoustranné i mnohostranné

a) smlouvy o právních stycích a o výkonu soudních rozhodnutí
- mnohostranné nebo dvoustranné

b) smlouvy unifikující kolizní normy
- např. úmluva o právu použitelném pro dopravní prostředky
c) smlouvy v oboru rozhodčího řízení
d) smlouvy v oblasti obchodu a hospodářských styků
- smlouvy o ochraně a podpoře investic
e) smlouvy upravující občanskoprávní vztahy ze smluv o přepravě v oblasti mezinárodní přepravy
- např. úmluva o sjednocení některých pravidel v letecké přepravě"

Poznámka

Práce obsahuje překlepy.
Práce kompilačního charakteru. Čerpáno z: http://www.eps.cz/epravo/; http://library.muni.cz/EU/html/24t.htm.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15373
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse