Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Prameny historie - výpisky z přednášek

Prameny historie - výpisky z přednášek

Kategorie: Historie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Výpisky z přednášek historie nejdříve heslovitě vypisují známé historiky a zmiňují francouzskou historickou školu Annales, poté informují o historické antropologii, včetně osobností. Text dále charakterizuje pramennou základnu historie. Kromě rejstříků a katastrů, jsou zde popsány mapy, poddanské a církevní seznamy, i dokumenty vztahující se ke sčítání lidu. Závěr se věnuje osidlování krajiny.

Obsah

1.
Osobnosti zabývající se historií
1.1.
J. Vítězslav Šimák, Josef Kazimour, Otto Placht, František Putnar, J. Válka, Eduard Maur, J. Mikulec
1.2.
Francouzská historická škola – Annales
1.3.
Historická antropologie (charakteristika a osobnosti)
2.
Prameny
2.1.
Berní rejstříky
2.2.
Berní ruly
2.3.
Lánové rejstříky
2.4.
Tereziánský katastr
2.5.
Josefínský katastr 1789
3.
Nové soupisy a vyměření
3.1.
Mapy
3.1.1.
Vojenské mapování
3.1.2.
Mapy Stabilního katastru
3.1.3.
Mapy panství, obcí
3.2.
Poddanské a církevní seznamy
3.2.1.
Soupisky podle víry
3.2.2.
Urbariální faše
3.2.3.
Registr stavění sirotků dětí poddaných
3.2.4.
Gruntovní knihy
3.2.5.
Pozůstalostní inventáře
3.2.6.
Urbáře
3.3.
Prameny ryze církevního prostředí
3.3.1.
Status animarum
3.3.2.
Zpovědní velikonoční seznamy
3.3.3.
Matriky
3.4.
Sčítání lidu
3.4.1.
Krevní, smolné, černé, červené knihy
3.4.2.
Kroniky, památeční zápisky
4.
Osidlování krajiny – kolonizace
4.1.
Slované
4.2.
Inovace – Zákupní právo
4.3.
Města
4.4.
Kolonizace podél řek - lánová ves

Úryvek

"Historická antropologie
Je příkladem propojení historie, lingvistiky a enologie, někteří badatelé říkají, že kulturní .antropologie vedla ke zlidštění dějin. Sledování člověka, čím je ovlivňován, jak ovlivňuje, jak je svázán s okolím.Všímají si i okrajových společností.
Hist.antropologie je nazývána také jako mikrohistorie – pohled jedince. Ital Karlo Ginsburg – Sýr a červi
Corbin Alan – Na stopě neznámému (1.mikrohist.dílo o dějinách 19.stol.)
Josef Petráň – pohled na 1 lokalitu, vydal Příběh Ouběnic – lokální monografie rodné vesnice z dob středověku až po r.1918, vzbudila velký ohlas, liší se od řady současných monografií. Rebélie – zpracovává poddanské nepokoje v 18.stol. Dále napsal Kalendář.
J.Petráň + L.Petráňová – Rolník v evropské tradiční kultuře
Bronislav Geremek – Slitování a šibenice – dějiny chudoby, nouze v evropských dějinách 13-20stol.
R.Šindler – Kniha o pytlácích

Dnes – Člověk raného novověku, Člověk raného středověku, Člověk na Moravě – hist. antropologie moderní, zkoumání konkrétních osobností

PRAMENY
-pramen podrobit kritice a dekódovat případné úmysly, udělat kritickou analýzu,hledání autentičnosti,posouzení hodnověrnosti
- v pramenech osobní povahy si všímat osobních motivů.
- do jaké míry jsou info.pravdivé. Opatrní musíme být při statistických výstupech.
- srovnávat prameny s jinými prameny
- srovnávat geograficky, sociálně a historicky.
Z hlediska kvality dělíme prameny do několika okruhů:
-nejméně pramenů ze středověkého období – kroniky, materiály z církevní zdrojů,listiny
Agenda ze 16.a 17.století – vrcholem je 18.stol.
1.kvalitnější prameny pro rekonstrukci sociozemědělských poměrů na venkově byly statistické údaje, berní rejstříky (zemská daň) evidují počty všech berních poplatníků v Čechách. Vznik konec 16.stol. Plat odváděn králi prostřednictvím feudálů. Inf. O počtu domů a berních povinností. Některé rejstříky uvádějí i počty obyvatel. Nejstarší dochované ze 16.stol. – Plzeň, České Budějovice a Vysoké Mýto.
Od pol. 17.stol. zastaven systém daňových přiznání a vznik BERNÍ RULY – Vznik 1653 – 1656, pouze na území Čech (na Moravě nebyla) jde o 1. celozemský soupis, registrující veškeré obce a obyvatelstvo. Rolniční obyvatelé dělení na: SEDLÁK, CHALUPNÍK, ZAHRADNÍK. Berní rula cenný informační zdroj vzhledem k ekonomickým a personálním situacím. (30.-léta Valáška, pokles obyvatel). Berní rula nám ukazuje jak se z těchto krizových situací česko dostává.
Vznik za účelem získání přehledné evidence všech pozemků, které vlastnili poddaní, usedlostí.
Díky němu známe obraz lidnatosti tehdejší země a ekonom. stavu tehdejší doby. Vrchnost vysílala kontroly do usedlostí, ti hlídali a ověřovali vlastnictví zda sedí s daňovým přiznáním.
Půda dělení –nejvyšší, střední, špatná
Díky berní rule máme info o Židech. U každého z poplatníků byl zaznamenán způsob obživy, jakou má půdu, ozim, jař, potah, kolik má osiva, zda vlastní zahradu,vinohrad, sad. Pokud to nebyl rolník, bylo zaznamenáno jeho řemeslo."

Poznámka

Práce obsahuje překlepy a velké množství zkratek, které ji činí nepřehlednou.
Práce čerpá také z následujících zdrojů: http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=10&MENUID=10017&AKCE=DOC:10-katastr_historie; http://valenap.sweb.cz/urbare.html.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18299
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse