Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Prameny komunitárního práva - přednáška 4/12

Prameny komunitárního práva - přednáška 4/12

Kategorie: Evropská unie, Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Výpisky z přednášky seznamují s prameny komunitárního práva. Heslovitou formou informují o dělení práva a detailněji vymezují jednotlivé prameny. Popisují akty členských zemí, akty zástupců členských zemí, akty smíšené povahy, i akty orgánu Evropského společenství a EU. Věnují se legislativním procedurám a unijnímu právu, jeho povaze a pramenům. Zmiňují akty druhého a třetího pilíře, včetně změn předvídaných Smlouvou zakládající Ústavu pro Evropu. Vypisují formální náležitosti aktů sekundárního práva podle Ústavní smlouvy. Předchozí přednášku naleznete zde Supranacionální charakter Evropských společenství - přednáška 3/12, následující Zásady aplikace komunitárního práva - přednáška 5/12.

Obsah

1.
Dělení práva
1.1.
Z hlediska věcné působnosti
1.2.
Podle stupně právní síly
1.3.
Členění podle subjektů, které se podílejí na tvorbě práva
2.
Detailní vymezení jednotlivých pramenů
2.1.
Akty členských států
2.1.1.
Primární právo
2.1.2.
Změny a doplňky zřizovacích smluv
2.1.3.
Protokoly, přílohy a prohlášení ke zřizovacím smlouvám a aktům je pozměňujícím
2.1.4.
Relace mezi jednotlivými zřizovacími smlouvami
2.1.5.
Subsidiární smlouvy
2.2.
Akty zástupců členských států
2.3.
Akty smíšené povahy
2.3.1.
Vnější smlouvy
2.3.2.
Rozsudek ESD 12/86 Demirel
2.4.
Akty orgánu ES/EU
2.4.1.
Sekundární právo
2.4.2.
Nařízení
2.4.3.
Směrnice (direktiva)
2.4.4.
Rozhodnutí
2.4.5.
Doporučení a stanoviska
2.4.6.
Formální náležitosti aktů Společenství
2.4.7.
Odůvodnění
2.4.8.
Odkazy na návrhy a stanoviska
2.5.
Legislativní procedury
2.6.
Unijní právo, jeho povaha a prameny
2.6.1.
Primární unijní právo
2.6.2.
Sekundární unijní právo
3.
Akty 2. pilíře (Společná zahraniční a bezpečnostní politika)
4.
Akty 3. pilíře (policejní a justiční spolupráce v trestních věcech)
5.
Změny předvídané Smlouvou zakládající Ústavu pro Evropu
5.1.
Primární právo
5.2.
Sekundární právo
5.3.
Legislativní akty
5.4.
Nelegislativní akty
5.5.
Akty právně nezávazné
6.
Formální náležitosti aktů sekundárního práva podle Ústavní smlouvy
6.1.
Odůvodnění a odkazy na návrhy a stanoviska
6.2.
Právní základ
6.3.
Zveřejnění a vstup v platnost
6.4.
Legislativní proces

Úryvek

"1. AKTY ČLENSKÝCH STÁTŮ
- jedná se o dohody, jejímiž stranami mohou být výhradně subjekty mezinárodního práva → vznik, změna nebo zánik mezinárodněprávních vztahů
• zřizovací smlouvy a rovněž smlouvy je revidující a doplňující (primární právo)
• subsidiární smlouvy
• akty zástupců členských států

PRIMÁRNÍ PRÁVO
- tvoří zřizovací smlouvy a smlouvy je revidující a doplňující včetně příloh, protokolů a prohlášení
- akty mají “mezinárodněprávní rodokmen“ a jejich tvůrci jsou pouze státy jakožto nositelé svrchovaných a suverénních práv
- tyto státy určují i postavení aktů primárního práva v struktuře pramenů EP
- zřizovací smlouvy jsou akty nové kvality, obohacené o prvek nadstátnosti (supranacionality)

Zřizovací smlouvy:
• deklarují cíle a rozsah věcné působnosti společných politik ES/EU,
• vymezují institucionální strukturu a formulují demokratické zásady,
• zakotvují zásady dělby moci a kompetence,
• upravují vztahy mezi členskými státy a nadnárodními entitami,
• určují složení a pravomoci jednotlivých orgánů a institucí, včetně zmocnění k vydávání aktů sekundárního práva
→ celé primární právo je označováno za ústavní právo ES/EU

- o ústavě ve formálním slova smyslu mluvit nemůžeme – ale můžeme je přirovnat k aktům vyšší právní síly ve vnitrostátním právu „základnímu zákonu“ ES/EU
- schválením Ústavní smlouvy, budou nahrazeny stávajících aktů primárního práva
- zřizovací smlouvy a akty je pozměňující jsou prvotním pramenem práva poskytující právní základ pro tvorbu další aktů acquis communautaire
- primární právo je označováno za soubor norem originární povahy x normám sekundárního práva – norem odvozených
- Evropské právo pamatuje na zvlášť kvalifikované subjekty
- PRVEK RIGIDITY – celý právní řád má být postaven na pevných základech, proto musí být zvlášť kvalifikované postupy a procedura
- v případě ČR osnova je poměrně často měněna

Rozlišujeme:
ZŘIZOVACÍ SMLOUVY
- Smlouvu o založení ESUO (Pařížská smlouva 1951/1952) – nejde o normu platného práva, smlouva zanikla. Ustanovení byly inkorporovány do smlouvy ES
- Smlouva o založení EHS (ES), (Římská smlouva) - Maastrichtská smlouva 1957/1958
- Smlouva o založení EUROATOM (Římská smlouva 1957/1958) – tvoří historické dokumenty, nyní vycházíme z modifikujícího znění následujících smluv

AKTY REVIDUJÍCÍ, MODIFIKUJÍCÍ, ROZŠIŘUJÍCÍ A DOPLŇUJÍCÍ PŮVODNÍ ZŘIZOVACÍ SMLOUVY

A. Akty přinášející změny v rámci věcné působnosti a institucionální struktury ES/EU
- Úmluva o některých orgánem společných Evropských společenstvím – Smlouva o jediném shromáždění a jediném soudním dvoře 1957/1958
- Smlouva o fúzi (Slučovací smlouva) - Úmluva o zřízení jediné Rady a jediné Komise pro všechna 3 Společenství - propojení rady a komise (1965/1967)
- Jednotný evropský akt (1986/1987)
- Smlouva o založení EU – Maastrichtská smlouva (1992/1993)
- Amsterdamská smlouva (1997/1999)
- Smlouva z Nice (Nicejská smlouva 2001/2003) – představuje aktuální text vládního práva
- Lisabonská smlouva – akt de lege ferenda (akt u kt. je velký předpoklad nabytí účinnosti i přes předpoklad procesu schvalování) – nabytí účinnosti nevíme"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18164
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse