Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Pravlast Romů a jejich migrace - slovensky

Pravlast Romů a jejich migrace - slovensky


Kategorie: Etnologie, Historie, Humanitní cizojazyčné práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato krátká práce se zabývá původem Romů a jejich pravlastí, tedy Indií. Zmiňuje postavení Romů v tehdejší společnosti, přibližuje vědecké základy romistiky a vysvětluje kastovní systém Indie, který rozlišuje čtyři vrstvy – bráhmany, kšatrije, vaišji a šúdry. V závěru se věnuje odchodu Romů z Indie, jenž probíhal v několika migračních vlnách v rozmezí 3. až 10. století.

Obsah

1.
Původ Romů
1.1
Vědecké základy romistiky
2.
Kastovní systém v Indii
2.1
Bráhmani
2.2
Kšatrijové
2.3
Vaišjové
2.4
Šúdrové
3.
Odchod Romů z Indie

Úryvek

"Skutočnosť, že na svete žije okolo 14 miliónov Rómov, z toho v Európe vyše 10 miliónov, je všeobecne známa. Odlišujú sa od pôvodného obyvateľstva nielen tmavšou farbou pleti, očí a vlasov, ale aj kultúrou a jazykom. Nemajú vlastný štát, žijú roztratení medzi ostatnými miestnymi obyvateľmi. Niekde ich volajú Cigáni, Zingari, Gitanos alebo Gypsies. Aj oni sa označujú rôzne, najrozšírenejšie je Roma – po slovensky Rómovia.
K rekonštrukcii dejín Rómov sú nám k dispozícii len historické písomné záznamy z pier príslušníkov majority, ktoré vždy ostanú len pohľadom zvonku. Spoločenstvo jednotlivých krajín, územiami ktorých Rómovia prechádzali, zachovali svedectvo o nich väčšinou tam, kde s nimi nechtiac prichádzali do styku. Dlhší čas prevládal názor, že Rómovia pochádzajú z Egypta. Teraz však vieme, že ich pôvod nachádzame v Indii. Tam patrili k chudobnejšej kočovnej skupine obyvateľov a živili sa kováčstvom, spracovaním hliny, kože, dreva a prútia, z ktorého vyrábali metly, plietli košíky, chovali a predávali kone, alebo na obživu si zarábali hudbou a tancom. Vedecké základy romistiky podložili filológovia Angličan W. Marsden, Nemci J. C. Ch. Rűdiger a H. M. G. Grellmann, ktorí sa zaoberali jazykovedným porovnávaním rómčiny a indických jazykov. Mnohí autori uvádzajú rôzne miesta, kde žili kedysi Rómovia. Najčastejšie sa uvádza ako vierohodný fakt, že skutočnou pôvodnou pravlasťou dnešných Cigánov bola severozápadná India - územie Pandžábu, kde jednotlivé rodové skupiny žili nomádskym spôsobom života. Postavenie Rómov v Indii bolo prísne hierarchického charakteru vo forme kást, podobne ako je tomu dodnes. Vtedajšie triedne usporiadanie predstavovalo 4 základné kasty: Brahmani – kňazi, Kšatrijovia – vojaci; Vajšiovia – obchodníci, Šudrovia – remeselníci a roľníci. Kasty boli prísne endogamné (výber partnera len z vlastnej kasty) a príslušnosť len k niektorej z nich prísne limitovala profesionálnu aktivitu, spoločenské zariadenie, právne postavenie, výber partnera a i formy na spoločenskom dianí. Brahmani mali najväčšiu moc a vplyv, keďže boli vzdelaní a mali odjakživa im patriace výsadné postavenie. Kšatrijovia predstavovali predovšetkým výkonnú moc Brahmanov. Taktiež boli veľmi vplyvní a bohatí. Vajšiovia boli slobodní ľudia, ktorí za lacný peniaz skupovali produkty Šudrov. Pokiaľ boli len trochu šikovnejší, dokázali si nahonobiť značný majetok."

Poznámka

Délka čistého textu je něco přes 1 stranu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4c7948236076f.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Pravlast_Romu_a_migrace.doc (42 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse