Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Právní a majetková charakteristika družstva - 26/33

Právní a majetková charakteristika družstva - 26/33

Kategorie: Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text uvádí právní a majetkovou charakteristiku družstva. Heslovitě vypisuje nejen prameny právní úpravy, ale také podmínky založení družstva za účelem materiálním a imateriálním. Práce dále informuje o základním kapitálu družstva a vzniku členství. Věnuje se převodu členských práv a povinností, i zániku členství v družstvu. Předchozí část naleznete zde Členská schůze a představenstvo v družstvu - 25/33, následující Finanční zajištění - 27/33.

Obsah

1.
Právní charakteristika družstva
1.1.
Prameny práva
1.2.
Založení družstva za účelem materiální a imateriálním
2.
Majetková charakteristika družstva
2.1.
Družstvo jako právnická osoba a podnikatel
2.2.
Počet a struktura členů družstva
2.3.
Uhrazovací povinnost
2.4.
Základní kapitál
3.
Vznik členství
3.1.
Institut členství
3.2.
Převod členských práv a povinností
3.2.1.
Dohoda o ukončení členství
3.2.2.
Vystoupení (§ 231/3)
3.2.3.
Vyloučením (§ 231/4-6)
3.2.4.
Smrtí FO
3.2.5.
Členství PO v družstvu zaniká

Úryvek

"MAJETKOVÁ CHARAKTERISTIKA DRUŽSTVA
- Družstvo je považováno za soukromoprávní podnikatelský subjekt, lišící se od obchodních společností jen specifickou úpravou vnitřních vztahů mezi družstvem a členy, jakož i mezi členy navzájem
 počet jeho členů není uzavřen – tzn., že během jeho trvání do něho mohou vstupovat další členové nebo jeho členové z něho odcházet, aniž kvůli tomu musejí být měněny stanovy družstva; za splnění podmínky minimálního počtu členů družstva
 proměnlivost velikosti ZK družstva – s každým vstupem nového člena je spojena jeho povinnost vložit členský vklad x při zániku členství povinnost družstva se s bývalým členem majetkově vypořádat
- členové družstva se účastní na společné podnikatelské činnosti a jejím výsledku obdobně jako společníci obchodních společností

DRUŽSTVO JAKO PRÁVNICKÁ OSOBA A PODNIKATEL
- družstvo je PO odpovídající za porušení svých závazků celým svým majetkem a současně je podnikatelem ve smyslu § 2 odst. 2 písm a) ObZ, a to i tehdy, není-li založeno za účelem podnikání, ale za účelem zajišťování potřeb svých členů
- obecně platí, že družstva jsou zakládána za účelem uspokojování potřeb svých členů, ať se tento cíl uskutečňuje podnikatelskou či jinou činností

POČET A STRUKTURA ČLENŮ DRUŽSTVA
- Družstvo musí mít nejméně 5 členů, což neplatí, jsou-li jeho členy alespoň dvě PO
- na trvání družstva nemá vliv přistoupení dalších členů nebo zánik členství dosavadních členů, splňuje-li družstvo podmínku minimálního počtu členů
- Členové družstva neručí za závazky družstva, a to ani do výše nesplaceného vkladu
- majetková samostatnost družstva znamená i majetkovou oddělenost družstva od majetku jeho členů, popř. jiných subjektů

Uhrazovací povinnost
- stanovy mohou určit, že členové družstva nebo někteří z nich mají na základě rozhodnutí členské schůze vůči družstvu uhrazovací povinnost přesahující členský vklad na krytí ztrát družstva
- v případě, že je uhrazovací povinnost uložena jen některým členům, může být narušen princip rovnosti členů, to se netýká případu, kdy jsou tito členové vybaveni větší rozhodovací pravomocí než ostatní členové
- stanovení uhrazovací povinnosti podléhá dvojímu rozhodnutí:
 schválení členskou schůzí při přijímání stanov
 schválení členskou schůzí při přijímání usnesení o uložení výše uvedené povinnosti konkrétním členům
- pokud by členská schůze uložila uhrazovací povinnost, aniž by k tomu opravňovalo postavení tohoto člena, bude se moci takový člen domáhat vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze podle § 242 s poukazem na § 56a odst. 2, a z důvodu rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku
- Finanční prostředky poskytnuté z titulu uhrazovací povinnosti předává družstvu, kt. je může použít výlučně na úhradu vzniklé ztráty"

Poznámka

Informace platné k 1. 1. 2010.
Práce obsahuje částečný opis Obchodního zákoníku, části II., hlava 2 - Družstvo.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18831
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse