Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Právní formy podnikání

Právní formy podnikání

Kategorie: Podniková ekonomika, Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá právními formami podnikání. Jmenuje jednotlivé druhy společností, a krátce je charakterizuje. Uvádí základní právní náležitosti každé z nich. Pojednává o nutných dokumentech, i výši peněžního vkladu.

Obsah

1.
Fyzické osoby (OSVČ)
2.
Živnosti
3.
Společnosti s ručením omezeným
4.
Komanditní společnosti
5.
Veřejné obchodní společnosti
6.
Akciové společnosti
7.
Družstva
8.
Sdružení a evropská společnost

Úryvek

"V České republice je možné podnikat dvěma způsoby a to jako fyzická osoba nebo jako právnická osoba.
Fyzická osoba (dále jen „F.O.“) neboli osoba samostatně výdělečně činná (dále jen „OSVČ“), který získal živnostenský list, také získal oprávnění k podnikatelské činnosti. Rozeznáváme dva druhy živnostenského oprávnění na ohlašovací a koncesované. Ohlašovací živnost mohou provozovat osoby, které na základě ohlášení obdrží, živnostenský list. Tyto osoby musí splňovat všeobecné podmínky podnikání, plnoletost, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost. Živnost ohlašovací se dělí na řemeslné, vázané a volné. K provozování živnosti řemeslné a vázané je zapotřebí zvláštní odborná způsobilost, pokud tuto zvláštní odbornou způsobilost nemá, tak si musí zajistit odborného zástupce.
Živnost koncesovanou mohou provozovat osoby, které na základě žádosti obdrží koncesní listinu. Žadatel musí prokázat splnění všeobecných i zvláštních podmínek. Koncesované živnosti jsou výslovně uvedeny v příloze č. 3 ŽZ. Mezi koncesované živnosti byly zahrnuty činnosti, které mohou zvlášť výrazně ohrozit životy a zdraví lidí, majetek nebo veřejné zájmy.
Základním rozdílem mezi OSVČ a právnickou osobou je, že OSVČ není povinna vést podvojné účetnictví, pouze daňovou evidenci na rozdíl od právnických osob, které jsou povinni vést podvojné účetnictví. Dalším rozdílem je, že OSVČ za své podnikání ručí celým svým majetkem, právnická osoba ručí pouze do výše svého základního kapitálu.
Právnická osoba (dále jen „P.O.“) neboli uměle vytvořený subjekt, který v právním vztahu jedná jako člověk se rozděluje na společnost s ručením omezeným (dále jen „s.r.o.“), veřejná obchodní společnost ( dále jen „v.o.s.“), akciová společnost (dále jen „a.s.“), komanditní společnost (dále jen „k.s.“), družstva, sdružení a evropská společnost. S.r.o. je společnost jejíž základní kapitál je tvořen vklady svých společníků, přičemž nejnižší vklad činí 20 tisíc Kč a minimální výše základního kapitálu činí 200 tisíc Kč. Základní kapitál může být i v nefinanční podobě. S.r.o. může být založena minimálně jednou osobou a maximálně padesáti osobami . V případě zakládání společnosti jednou osobou je nutný notářský zápis a u zakládání společnosti více společníky je zapotřebí společenská smlouva, která musí obsahovat: firmu a sídlo společnosti, určení společníků, předmět podnikání,výši základního kapitálu a výši vkladu každého společníka včetně způsobu splácení vkladu, jména a bydliště prvních jednatelů společnosti a způsob jakým jednají jménem společnosti, jména a bydliště členů první dozorčí rady pokud je zřízena, určení správce vkladu. Návrh na zápis do obchodního rejstříku (dále jen „OR“), podepisují všichni jednatelé, před jeho podáním musí být splaceno minimálně 30% z každého vkladu, celková výše splacených peněžních vkladů musí činit alespoň 100 000Kč, Pokud společnost zakládá jediný zakladatel musí být před zápisem základního kapitálu celý. K návrhu se přikládá: společenská smlouva nebo zakladatelská listina, doklad o splacení minimální výši vkladů, posudek znalce o ocenění nepeněžitých vkladů. Každý společník je povinen splatit vklad za podmínek a ve lhůtě určené ve společenské smlouvě, pokud nezaplatí ve stanovené lhůtě je povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 20% z nesplacené částky. Spol. který nesplní tuto svou povinnost ani v dodatečné lhůtě min. 3 měsíce může být valnou hromadu ze společnosti vyloučen. Všechna ostatní práva a povinnosti se odvíjejí od výše obchodního podílu, který se určuje podle poměru vkladu k zákl. kapitálu."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16183
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse