Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Právní minimum - výpisky z přednášek

Právní minimum - výpisky z přednášek

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o výpisky z právního minima. Nejdříve definuje vybrané pojmy, poté stručně charakterizuje občanskoprávní vztahy, obchodní společnosti, právní úkony, spoluvlastnictví a společné jmění manželů. Dále se věnuje kupní, darovací a nájemní smlouvě, včetně náhrady škody. Zabývá se občanským právem procesním a zahájením řízení, i podání žaloby. Seznamuje s činností a průběhem soudu. Vyjmenovává druhy soudních rozhodnutí, i opravné prostředky. Závěr popisuje rozhodnutí neboli exekuci.

Obsah

1.
Právo
1.1.
Základní pojmy (společenské vztahy, právo, právní vědomí, hmotné právo)
2.
Občanskoprávní vztahy
2.1.
Osobnostní práva u fyzické osoby
2.2.
Právnické osoby
2.3.
Statutární orgán
3.
Obchodní společnosti
3.1.
Typy společností
4.
Právní úkony
4.1.
Nemovitosti
4.2.
Neúčinnost právních úkonů
4.3.
Smlouvy
4.4.
Příbuzní a osoby blízké
4.5.
Prekluze práva a promlčení
4.6.
Vlastnické právo
4.7.
Typy žalob na ochranu vlastnického práva
5.
Spoluvlastnictví
5.1.
Formy
6.
Společné jmění manželů
6.1.
Právo dědické
6.1.1.
Dědění ze zákona
6.1.2.
Institut vydědění
6.1.3.
Dědické skupiny
7.
Závazkové právo
8.
Kupní smlouva (KS)
8.1.
Náležitosti KS
8.2.
Vedlejší ujednání v KS
8.3.
Předkupní právo
8.4.
Výhrada zpětného prodeje
9.
Darovací smlouva
10.
Nájemní smlouva
10.1.
Základní znaky nájemní smlouvy
10.2.
Zánik nájmu bytu
10.3.
Bytové náhrady
11.
Náhrada škody
11.1.
Obecná odpovědnost za škody
11.2.
Škoda na zdraví
11.3.
Moderační právo soudu
12.
Zvláštní typy odpovědnosti
13.
Občanské právo procesní
13.1.
Soustava soudů
13.2.
Příslušnost soudů
13.3.
Procesní způsobilost
14.
Zahájení řízení, podání žaloby
14.1.
Náležitosti žaloby
15.
Činnost soudu před zahájením řízení
15.1.
Doručování písemností
16.
Průběh soudního řízení v občanskoprávních věcech
17.
Druhy soudních rozhodnutí
17.1.
Zkrácení řízení
17.2.
Rozhodnutí
17.3.
Právní moc
17.4.
Vykonatelnost rozhodnutí
18.
Opravné prostředky
18.1.
Řádné
18.2.
Mimořádné
18.3.
Náklady řízení
19.
Výkon rozhodnutí neboli exekuce
19.1.
Jak se provádí exekuce

Úryvek

"Občanskoprávní vztahy

Subjekt - účastníci těchto vztahů
- fyzické a právnické osoby
Fyzické osoby - občan
1. Způsobilost k právu a povinnostem
-má od narození ( právo na jméno atd.)
nasciturus - počaté dítě, které se narodí živé nabývá práva a povinnosti (př. když otec po početí zemře)
2. Způsobilost k právním úkonům
-nabývá postupně
-plná způsobilost od 18 let (případně dříve - sňatek - zplnoletnění)
omezení způsobilosti - pouze soud
zbavení způsobilosti - soud a určí se opatrovník
Podmínky:
-duševní porucha trvalého rázu
-nadměrné požívání alkohol. nápojů nebo omamných prostředků

Osobnostní práva u fyzické osoby
-§ 12 Obč. Z (př. právo na čest, důstojnost, zdraví)
-pokud někdo naruší tyto práva, pak zákon upravuje čeho se může postižený domáhat
1. zdržet se závadného jednání
2. satisfakce (zadostiučinění) - omluva
3. náhrada nemajetkové újmy v penězích
Takové žaloby lze podat pouze u krajských soudů ( okresní o tomto nerozhodují)
Pokud nastane újma v tisku - do 14 dnů šéfredaktorovi-do 2 měsíců oprava v tisku a pokud se tak nestane - žaloba u soudu
Pokud na základě rozhodnutí soudu újma trvá, je možno toto oznámit soudu - pokuta až do výše 2 milionů korun

§ 19 Obč.Z - dobré jméno právnické osoby ( např. jméno firmy), mohou nárokovat jako fyzická osoba

Právnické osoby
-§ 18 Obč. Z
1. Sdružení fyzických a právnických osob
2. Jednotky územní samosprávy ( obec, město, hejtmanství )
3. Účelová sdružení majetku ( nadace, fondy)
4. Ti, o nichž to stanoví zákon ( televize, fond národního majetku, vězeňská služba atd.)
-zjistíme je : obchodní restřík nebo jiný rejstřík"

Poznámka

Práce je psána v bodech a obsahuje velké množství zkratek.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16367
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse