Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Právní postavení veřejných vysokých škol

Právní postavení veřejných vysokých škol

Kategorie: Pedagogika, Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce charakterizuje postavení českých veřejných vysokých škol z pohledu práva. Nejdříve obecně popisuje roli vysokého školství v systému vzdělávání a poté se věnuje veřejným vysokým školám. Vyjmenovává jednotlivé jejich orgány a představitele. V závěru jsou zastoupeny součásti vysokých škol a je definována jejich samospráva.

Obsah

1.
Obecně o veřejné správě školství
2.
Vysoké školství
2.1.
Veřejné vysoké školy
2.1.1.
Akademický senát
2.1.2.
Rektor
2.1.3.
Vědecká rada
2.1.4.
Disciplinární komise
2.1.5.
Správní rada veřejné vysoké školy
2.1.6.
Kvestor
2.2.
Součásti veřejné vysoké školy
2.3.
Samosprávná působnost veřejných vysokých škol

Úryvek

"2. 1. 4 Disciplinární komise
Je složena z členů, které jmenuje rektor z řad členů akademické obce, přičemž jednu polovinu tvoří studenti a druhou polovinu pak akademičtí pracovníci vysoké školy. Všichni jsou jmenování na nejvýše dvouleté funkční období.
Disciplinární komise veřejné vysoké školy projednává disciplinární přestupky studentů, kteří nejsou zapsání na žádné z jejích fakult, a předkládá návrh na rozhodnutí rektorovi. Pokud jsou všichni studenti veřejné vysoké školy zapsáni na jejích fakultách, disciplinární komise veřejné vysoké školy se nezřizuje.
Disciplinární pravomoc vůči akademickým pracovníkům oproti tomu zákon o vysokých školách nezakládá.
2. 1. 5 Správní rada veřejné vysoké školy
Je složena z nejméně devíti členů (jejich počet musí být dělitelný třemi), tyto členy po projednání s rektorem jmenuje a odvolává ministr školství mládeže a tělovýchovy tak, aby v ní byli přiměřeně zastoupeni zejména představitelé veřejného života, územní samosprávy a státní správy. Členové správní rady nemohou být zaměstnanci dané veřejné vysoké školy. Funkční období členů správní rady je šest let.
Správní rada veřejné vysoké školy dbá na zachování účelu, pro který byla veřejná vysoká škola zřízena, na uplatnění veřejného zájmu v její činnosti a na řádné hospodaření s jejím majetkem.
Správní rada má působnost;
• vydávat předchozí písemný souhlas v případech taxativně zákonem vymezených např.: ke zcizování nemovitého a některého movitého majetku a k některým dalším významným majetkoprávním úkonům
• vyjadřovat se k dlouhodobému záměru školy, rozpočtu školy, k výroční zprávám školy a k výsledkům hodnocení činnosti školy
Na činnost členů správní rady veřejné vysoké školy se vztahují zvláštní předpisy.
2. 1. 6 Kvestor
Řídí hospodaření a vnitřní správu veřejné vysoké školy a vystupuje jejím jménem v rozsahu stanoveném opatřením rektora. Kvestora jmenuje a odvolává rektor.
2. 2 Součásti veřejné vysoké školy
Veřejná vysoká škola se může členit na tyto součásti:
• fakulty
• vysokoškolské ústavy
• jiná pracoviště (pro vzdělávání a vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost nebo pro poskytování informačních služeb
• účelová zařízení pro kulturní a sportovní činnost, ubytování a stravování nebo k zajišťování provozu školy

Právo uskutečňovat akreditované studijní programy má však pouze vysoká škola nebo fakulta. Součásti školy mají navíc od roku 2006 je omezené právo samostatné právotvorby: nejenže jejich vnitřní předpisy musí být v souladu s vnitřními předpisy veřejné vysoké školy, ale navíc platí, že akademická senát fakulty schvaluje návrh vnitřních předpisů fakulty, které posléze postupuje ke schválení akademickému senátu vysoké školy.
Fakulta uskutečňuje nejméně jeden akreditovaná studijní program a vykonává vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost. Vnitřní předpisy fakulty upravují záležitosti fakulty spadající do její samosprávné působnosti a její vztah k veřejné vysoké škole, pokud nejsou upraveny zákonem.
Na fakultě se ustavují samosprávné akademické orgány, kterými jsou; akademický senát fakulty, děkan, vědecká (nebo umělecká) rada fakulty a disciplinární komise fakulty. Dalším orgánem fakulty je tajemník, který řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty v rozsahu stanoveném opatřením děkana."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23281
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse