Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Právní předpisy upravující účetnictví - maturitní otázka

Právní předpisy upravující účetnictví - maturitní otázka

Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato maturitní otázka řeší problematiku účetnictví. Věnuje se právním předpisům, které upravují české účetní standardy. Zdůrazňuje důležitost vnitřních účetních směrnic každého podniku, podrobně popisuje druhy účtů a směrné účtové osnovy. Zmiňuje i účetní úpravy pro podnikatele.

Obsah

1.
Právní předpisy upravující účetnictví
1.1.
Základní právní předpisy
1.2.
Předmět a význam účetnictví
1.3.
Účetní soustavy
1.4.
Účetnictví finanční a účetnictví manažerské
1.5.
Základní účetní zásady
1.6.
Druhy účtů
1.7.
Směrné účtové osnovy
1.8.
Hlediska uplatněná při tvorbě směrné účtové osnovy pro podnikatele
1.9.
Účtový rozvrh
1.10.
Vnitřní účetní směrnice

Úryvek

"Předmět účetnictví je vymezen v následující části 1.2 (též v § 2 zákona o účetnictví).
Účetním obdobím je podle § 3, odst. 2 zákona o účetnictví 12 nepřetržitě po sobě jdoucích měsíců, tj. kalendářní rok nebo hospodářský rok, přičemž hospodářský rok začíná pouze prvním dnem jiného měsíce, než je leden.
Zákon o účetnictví zakotvuje základní účetní zásady (viz část 1.5) a ukládá vést účetnictví nepřetržitě po celou dobu trvání účetní jednotky, a to za účetní jednotku jako celek. Účetní jednotky musí vést účetnictví správně (v souladu se zákonem o účetnictví a ostatními předpisy), úplně (v účetním období musí být zaúčtovány v účetních knihách všechny účetní případy), průkazně (účetní případy musí být odpovídající skutečnosti a musí být doloženy účetními doklady), srozumitelně a trvanlivě tak, aby věrně a poctivě zobrazovalo předmět účetnictví.
Prováděcí vyhláška pro podnikatele rozvádí některá ustanovení zákona o účetnictví, a to
-Uspořádání, označování a obsahové vymezení položek účetní závěrky včetně konsolidované účetní závěrky, přílohy, přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu,
-Směrnou účtovou osnovu,
-Účetní metody, např. způsoby oceňování, metody odpisování, tvorbu a použití opravných položek, tvorbu a použití rezerv, metodu kurzových rozdílů, metodu odložené daně a jiné metody.
České účetní standardy pro podnikatele stanovují základní postupy účtování na účtech za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě (podvojného) účetnictví.
V posledních letech je regulováno účetnictví v České republice tak, aby se blížilo k systému regulace, který je dán Mezinárodními účetními standardy."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14272
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse