Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži - 31/33

Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži - 31/33

Kategorie: Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text seznamuje s právními prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Heslovitě informuje o nárocích zdržení se nekalosoutěžního jednání. Popisuje nejen nárok na odstranění závadného stavu, nárok na vydání bezdůvodného obohacení a nárok na náhradu škody, ale také nárok na přiměřené zadostiučinění a prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Charakterizuje subjekty nekalé soutěže - aktivně a pasivně legitimované osoby. Předchozí část naleznete zde Klamavé označení zboží a služeb, podplácení, parazitování na pověsti - 30/33, následující Vady zboží, nároky z vad zboží - 32/33.

Obsah

1.
Nekalá soutěž (NS) definice v § 44 (1) ObZ
2.
Nároky z nekalosoutěžního jednání (§ 53)
2.1.
nárok na zdržení se NS jednání
2.2.
nárok na odstranění závadného stavu
2.3.
nárok na náhradu škody
2.4.
nárok na vydání bezdůvodného obohacení
2.5.
nárok na přiměřené zadostiučinění
2.6.
Prostředky ochrany proti NS podle OZ
3.
Aktivně legitimované osoby
3.1.
Aktivně legitimován je
3.1.1.
Soutěžitel
3.1.2.
Spotřebitel
3.1.3.
Jiné osoby
4.
Pasivní legitimace
4.1.
Další právní prostředky ochrany proti NS
4.2.
Judikatura

Úryvek

"NEKALÁ SOUTĚŽ definice v § 44 (1) ObZ; jednotlivé skutkové podstaty §§ 45-52
- Nekalou soutěží je jednání v hospodářské soutěži, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům
- nekalá soutěž se zakazuje.  § 44/1 ObchZ (tzv. generální klauzule)
- právními prostředky ochrany proti NS rozumíme soubor právních nástrojů, které poskytuje ObZ ve spojení s dalšími právními předpisy (OZ,OSŘ) subjektům, jejichž práva byla NS porušena či ohrožena.

NÁROKY Z NEKALOSOUTĚŽNÍHO JEDNÁNÍ (§ 53)
- § 53 taxativně vypočítává nároky, kt. se mohou domáhat osoby, jejichž práva byla ohrožena nebo porušena NS
- úprava prostředků ochrany proti NS se nachází na různých místech právního řádu

Osoby, jejichž práva byla NS porušena nebo ohrožena, mají proti rušiteli:
 NÁROK NA ZDRŽENÍ SE NS JEDNÁNÍ
- preventivní funkce
- směřuje do budoucnosti (lze došlo-li k ohrožení, ale i u porušení), aby k nekalosoutěžnímu jednání nedocházelo
- povinnost rušitele se do budoucna zdržet jednání specifikovaného v žalobě (např. nepokračovat v užívání klamavého označení)

 NÁROK NA ODSTRANĚNÍ ZÁVADNÉHO STAVU
- reparační funkce
- směřuje do minulosti/současnosti (lze došlo-li k porušení) a jeho cílem je odstranit původ škodlivých následků, kt. už nastaly
- v řízení musí být prokázáno, že k újmě došlo, v tomto případě nestačí pouhá hrozba újmy
- tento nárok může mimo případy v § 48-51 ObZ uplatnit též právnická osoba oprávněná hájit zájmy soutěžitelů nebo spotřebitelů (občanské sdružení – má to v předmětu činnosti)
- v praxi se bude jednat například o odvolání prohlášení o výrobcích
 SJ 2/2001: Soud nařídí rušiteli, aby změnil obchodní firmu tak, aby neobsahovala určité slovo či slovní spojení. Dále pak ručiteli uloží podat návrh na změnu obchodní firmy do OR."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18873
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse