Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Právní řád ČR, právní odvětví, občan a stát - maturitní otázka

Právní řád ČR, právní odvětví, občan a stát - maturitní otázka

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka se věnuje právnímu řádu České republiky, uvádí jeho základní členění na subjektivní a objektivní, seznamuje s prameny práva a právními systémy. Podrobně se zabývá právními normami a charakterizuje typy právních odvětví. Pozornost věnuje především právu ústavnímu, trestnímu, sociálnímu a občanskému. V závěru se zabývá problematikou státu a občana, oba pojmy vymezuje a vyjmenovává možné případy nabytí státního občanství.

Obsah

1.
Právo, norma
2.
Základní členění práva
3.
Právní řád v ČR
4.
Prameny práva
5.
Právní systémy
6.
Orgány vydávající obecně závazné normativní právní akty
7.
Schéma dělení právních norem
8.
Struktura právní normy
9.
Názvosloví a autor normativního právního aktu
10.
Zákonná opatření senátu
11.
Platnost, působnost a účinnost právní normy
12.
Zákon, zákoník
13.
Právní odvětví
14.
Ústavní právo
14.1.
Moc zákonodárná, výkonná
14.2.
Nejvyšší kontrolní úřad
14.3.
Česká národní banka
15.
Trestní právo
15.1.
Hmotné, procesní
15.2.
Trestní řízení
15.3.
Trestní čin
15.4.
Podmínky trestní odpovědnosti
15.5.
Druhy trestů
16.
Správní právo
17.
Finanční právo
18.
Sociální právo
18.1.
Základní sociální práva
19.
Mezinárodní právo veřejné
20.
Občanské právo
21.
Vlastnické právo
22.
Dědické právo
23.
Závazkové právo
24.
Rodinné právo
25.
Obchodní právo
26.
Pracovní právo
26.1.
Občan a stát
26.1.1.
Znaky státu
26.1.2.
Občan
26.1.3.
Státní občanství

Úryvek

„>> podle právních pramenů lze rozdělit právní systémy:
Kontinentálně evropský – návaznost na Starořímské právo, hlavním pramenem normativní právní akt a normativní smlouvy
Anglosaský – typický pro svou povahu právních obyčejů a precedentů
Islámský – pramenem práva Korán, právo Šarí-a (založeno na tělesných trestech - kamenování…)
Systém tradičních a náboženských práv – opírá se o právo obyčejové a náboženské normy (u primitivních společenství, kde se právo a stát vyvíjely souběžně)

>> v ČR je právní řád, jenž je součástí kontinentálního typu právní kultury, založen především na normativních právních aktech + ratifikované (= potvrzení platnosti) a vyhlášené mezinárodní smlouvy

- zásadní způsob tvorby práva představují normativní právní akty, tedy výsledky legislativní činnosti státních orgánů = právní předpisy

Orgány ČR s pravomocí vydávat obecně závazné normativní právní akty:
1) PARLAMENT – ústavní a běžné zákony, zákonná opatření Senátu
2) VÝKONNÉ STÁTNÍ ORGÁNY – nařízení vlády, vyhlášky ministerstev, správní opatření
3) ORGÁNY ÚZEMNÍ SPRÁVY – obecně závazné vyhlášky, nařízení
- normativní právní akty se v ČR zveřejňují ve Sbírce zákonů (kromě závazných vyhlášek místní samosprávy a nařízení) = oficiální seznam právních předpisů

* se vstupem ČR do EU bylo zapotřebí sblížit právo ČR s právními předpisy Evropských společenství = aproximace práva ČR s právem ES >> základní povinnost každého členského státu EU

– právní předpisy jsou tvořeny jednotlivými právními normami
°právní norma – závazné obecné pravidlo chování, které je vyjádřeno státem uznanou formou a jehož zachování je vynutitelné státní mocí

Schéma dělení právních norem:

[schéma]

Struktura právní normy:
Hypotéza – stanoví podmínky, za nichž se má pravidlo realizovat
Dispozice – vlastní pravidlo chování, stanoví, komu a jaká oprávnění a povinnosti vznikají
Sankce – následky porušení normy
- mezi právními normy samozřejmě existuje jistá hierarchie, tu určuje právní síla, která nadřazuje jednu normu nad druhou:"

Poznámka

Práce obsahuje schéma a tabulky, rozsah čistého textu je cca 8 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21586
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse