Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Právní skutečnosti - 7/33

Právní skutečnosti - 7/33

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se podrobně věnuje právním skutečnostem. Rozebírá úkony jakožto právní skutečnosti, které spočívají v určitém lidském chování, které dále člení a v rámci kterých se zaměřuje především na úkony právní. Ty následně dělí a všímá si jich z mnoha hledisek. Nechybí téma protiprávních úkonů a protiprávních stavů, zabývá se také jinými právními skutečnostmi. Závěr tvoří problematika komplexních právních skutečností, právních domněnek a fikcí. Předchozí část naleznete zde Věcná břemena - 6/33, následující Občanskoprávní vztahy - 8/33.

Obsah

1.
Pojem a druhy
1.1.
Subjektivní práva a povinnosti
1.1.1.
Kauza, právní důvod
1.1.2.
Vznik práva v občanském právu
1.2.
Dělení právních skutečností
1.2.1.
Právní skutečnosti závislé na lidské vůli
1.2.2.
Právní skutečnosti nezávislé na lidské vůli
2.
Úkony
2.1.
Pojem a druhy
2.1.1.
Dělení
3.
Právní úkony
3.1.
Pojmové znaky
3.1.1.
Vůle
3.1.2.
Projev
3.2.
Druhy právních úkonů
3.2.1.
Z hlediska subjektů
3.2.2.
Adresované a neadresované právní úkony
3.2.3.
Právní úkony mezi živými a pro případ smrti
3.2.4.
Právní úkony úplatné, bezplatné, smíšené
3.2.5.
Dělení dvoustranných právních úkonů
3.2.6.
Kauzální a abstraktní právní úkony
3.2.7.
Formální a neformální právní úkony
3.2.8.
Právní úkony výslovně upravené (pojmenované) a výslovně neupravené (nepojmenované)
3.3.
Smlouvy
3.3.1.
Pojem
3.3.2.
Funkce
3.3.3.
Pacta sunt servanda
3.3.4.
Odstoupení od smlouvy
3.3.5.
Smlouvy v oblasti soukromého práva
3.3.6.
Smlouvy v oblasti veřejného práva
3.4.
Náležitosti právních úkonů
3.4.1.
Náležitost osoby
3.4.2.
Náležitosti vůle (svoboda vůle, fyzické donucení, bezprávní výhrůžka (hrozba), vážnost vůle, absence omylu, tíseň)
3.4.3.
Náležitosti projevu (nesrozumitelný, neurčitý, postrádající náležitosti formy)
3.4.4.
Náležitosti předmětu právních úkonů (možnost, nedovolenost)
3.5.
Obsah právního úkonu
3.5.1.
Podmínka
3.5.2.
Vedlejší ustanovení (stanovení doby, příkaz)
3.6.
Výklad právních úkonů
3.7.
Zdánlivé právní úkony (non negotia)
3.8.
Neplatné právní úkony (negotia nulla)
3.8.1.
Absolutní neplatnost (negotium nullum)
3.8.2.
Relativní neplatnost
3.9.
Odporovatelnost právních úkonů
4.
Protiprávní úkony a protiprávní stavy
5.
Jiné právní skutečnosti
5.1.
Vytvoření věci a nehmotných statků
5.2.
Konstitutivní rozhodnutí státního orgánu
5.3.
Události
5.3.1.
Pojem
5.3.2.
Význam času (zvláště významná právní skutečnost, lhůty)
5.3.3.
Pravidla počítání času
6.
Komplexní právní skutečnosti
7.
Právní domněnky a fikce

Úryvek

"§ 4 Komplexní právní skutečnosti
- právní následky předvídané zákonem či zamýšlené vůlí se vážou k jedné právní skutečnosti
- často se však právní následky aktivují teprve na základě několika právních skutečností vyskytnuvších se buď zároveň, nebo postupně → komplexní právní skutečnosti
- při jejich postupném působení konečný právní následek nastává v důsledku poslední z nich.
- komplexní právní skutečnosti mohou nastat různými kombinacemi právní skutečností jednotlivých (konfigurací PÚ – převod vlastnictví movité věci smlouvo)
- mohou spočívat i v kombinaci PÚ a úředního aktu vedoucí např. k nabytí vlastnického práva k nem (u nem. kromě smlouvy i vklad do KN)
- právní následek může nastat i na základě kumulace úkonu – a to protiprávního + události

§ 5 Právní domněnky a fikce
- právní domněnky a fikce stanovené zákone zavazují soud, aby buď bezpodmínečně nebo podmínečně předpokládal existenci něčeho, o čem není jisté, že je nebo dokonce je jisté že není
- rozlišujeme právní domněnky vyvratitelné a nevyvratitelné – podle toho zda jsou zavázané bezpodmínečně nebo podmínečně
- proti vyvratitelné právní domněnce („má se za to“, „považuje se“) je přípustný důkaz opaku – soud k domněnce přihlíží pokud nebyla vyvrácena
Př. § 420 – domněnka zavinění, konkrétně domněnka nevědomé nedbalosti v případě způsobené škody(odpovědnosti se zprostí ten, kdo prokáže, že škodu nezavinil); domněnka otcovství → tyto domněnky jsou vyvratitelné"

Poznámka

Práce má heslovitý charakter.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11542
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse