Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Právní úprava účetnictví

Právní úprava účetnictví


Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka do učetnictví s názvem právní úprava účetnictví se zabývá základními pojmy a teorií z účetnictví jako například jsou právní předpisy, účetní doklady, knihy nebo vnitropodnikové směrnice.

Obsah

1.
Právní předpisy upravující organizační uspořádání
2.
Význam účetnictví
3.
Pojmy
4.
Účetní doklady
5.
Účetní knihy
6.
Směrná účtová osnova a účtový rozvrh
7.
Vnitropodnikové směrnice

Úryvek

"Charakteristické znaky účetnictví:
1. Zaznamenává skutečný stav a pohyb majetku a závazků a zjišťuje skutečný hospodářský výsledek. 2. Účetní jednotky zaznamenávají skutečnosti, které jsou předmětem Ú = účetní případy.
Ú se vede na základě písemného záznamu v účetním dokladu a ty se zapisují v účetních knihách (buď ručně, nebo pomocí účetního softwaru, podmínkou je, aby software umožňoval výstup údajů v písemné formě).
3. Tato evidence účetních případů se vede, tak aby účetnictví bylo správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů.
Účetnictví jednotky je úplné, jestliže jsou zaúčtovány všechny účetní případy týkající se účetního období. Účetnictví úč. jednotky je vedeno průkazným způsobem, jestliže úč. j. všechny úč. případy doložila úč. zápisy v úč. knihách. Účetnictví je správné, jestliže úč. jednotka neporušila povinnosti uložené zákonem o Ú.
4. Ú se vede za určité časové období = účetní období, kterým je 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Toto účetní období se může shodovat s kalendářním rokem, nebo je hospodářským rokem.
5. Ú se vede v jednotkách peněžních české měny a v některých případech i v jednotkách množství.
6. Účetní jednotky mohou pověřit vedením svého účetnictví i jinou právnickou nebo fyzickou osobu, ale nezbavuje se tím odpovědnosti za vedení Ú, zodpovídá za jeho správnost.
7. Účetní jednotky jsou povinny vést Ú ode dne svého vzniku až do dne svého zániku.
8. Účetní jednotky jsou povinny vést jedno Ú za účetní jednotku jako celek.
Zákon o účetnictví: základní právní norma upravující organizaci účetnictví
Část I.: OBECNÁ USTANOVENÍ – definice úč. jednotky, předmět účetn., charakter. znaky účetnictví.
Část II.: ROZSAH VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, ÚČETNÍ DOKLADY, ÚČETNÍ ZÁPISY A ÚČETNÍ KNIHY
Část III. : ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
Část IV.: ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ
Část V.: INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ
Část VI.: ÚSCHOVA ÚČETNÍCH ZÁZNAMŮ
Část VII.: USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
3. Pojmy
Subjekt (FO, PO), který má povinnost vést účetnictví, se podle ZoÚ §1 nazývá účetní jednotka.
Do konce roku 2003 existovaly dvě účetní soustavy – jednoduché a podvojné účetnictví. Od 1. 1. 2004 bylo jednoduché účetnictví zrušeno a nahrazeno daňovou evidencí příjmů a výdajů. V současné době lze podnikatelskou činnost evidovat dvojím způsobem – formou DAŇOVÉ EVIDENCE P a V
– vedením ÚČETNICTVÍ
Daňová evidence příjmů a výdajů je upravena zákonem o daních z příjmů. Mohou ji vést fyzické osoby (např. živnostníci, advokáti, daňoví poradci, umělci), které nejsou účetní jednotkou.
Daňová evidence P a V slouží ke zjištění základu daně z příjmů fyzických osob, které mají příjmy podle §7 ZDP.
Nemá stanovenou pevnou formu evidence majetku a závazků, poplatník je povinen zjistit skutečný stav zásob, hmotného majetku, pohledávek a závazků, a to k poslednímu dni zdaňovacího období.
Musí povinně vést údaje o příjmech a výdajích v členění potřebném pro zjištění základu daně, majetku a závazcích. Záleží na rozhodnutí fyzické osoby, jakou formu zvolí.
Účetnictví je upraveno zákonem o účetnictví. Účetnictví vedou právnické osoby (např. obchodní společnosti – a.s., s.r.o., k. s., v.o.s.) a fyzické osoby, které se staly účetní jednotkou.
Fyzická osoba se stane účetní jednotkou v těchto případech:
- pokud její obrat za bezprostředně předcházející rok přesáhl částku 25 milionů Kč
- pokud se rozhodla dobrovolně vést účetnictví
- pokud je zapsána v obchodním rejstříku
FO je povinna se zapsat do OR, jestliže:
- výše jejích výnosů dosáhla v průměru za 2 po sobě bezprostř. násl. účetní obd. částku 120 mil. Kč
- provozuje živnost průmyslovým způsobem
- stanoví tak zvláštní přepis
Fyzické osoby, které se staly účetní jednotkou z důvodu překročení obratu, mají povinnost vést Ú od prvního dne účetního období následujícího po kalendářním roce, ve kterém se stala účetní jednotkou, Ú musí vést nejméně po dobu 5let, a to i v případě, že v těchto letech nedosáhla obratu 25mil Kč."

Poznámka

OAVM, Práce obsahuje tabulku o rozsahu cca půl strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29011
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse