Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Právní úprava účetnictví - maturitní otázka

Právní úprava účetnictví - maturitní otázka

Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka z účetnictví rozebírá problematiku právní úpravy účetnictví. Po charakteristice účetnictví se věnuje jeho předmětu, funkci i právním normám. Sleduje obsah zákona, vymezení účetní jednotky a povinnost vést účetnictví. Všímá si účtového rozvrhu s jeho analytickými a syntetickými účty. Nezapomíná na vnitropodnikové směrnice a účetní zásady.

Obsah

1.
Charakteristika účetnictví
2.
Předmět účetnictví
3.
Funkce, které účetnictví poskytuje
4.
Právní normy
4.1.
Právní síla norem
4.2.
Zákon o účetnictví
5.
Obsah zákona
6.
Vymezení účetní jednotky
7.
Povinnost vést účetnictví
8.
Účtový rozvrh
8.1.
Syntetické účty
8.2.
Analytické účty
9.
Vnitropodnikové směrnice
10.
Účetní zásady
10.1.
Obecné zásady pro vedení účetnictví

Úryvek

"Vnitropodnikové směrnice
- új si vytváří vlastní, při sestavování vychází z konkrétních podmínek
- upřesňují účetní podpisy a přístupy
- musí obsahovat den nabytí účinnosti, příp. období platnosti, podpis odpovědné osoby
- rozsah není závazný – proto uvedené směrnice možno sloučit do jedné v příp. potřeby provést jejich podobnější členní
- nejtypičtější vnitropodnikové směrnice:
 účtový rozvrh
 odpisový plán
 podpisoé vzory – oprávněných a odpovědných osob za úč. případy  jedna z nejdůležitějších směrnic podpisy odpovědných, oprávněných za např.: účetní případ, zaúčtování účetních dokladů, jednat jménem új, disponování s peněžnímu prostředky na BÚ)
 harmonogram účetní závěrky (např.)
o kdo kdy provede inventarizaci majetku a závazků
o kdo odpovídá za zaúčtování úč.případů za příslušné úč.obd. a do jakého termínu musí být provedeno
o kdo a do kdy provádí sestavení účetních výkazů (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přílohy
 používání měnových kurzů – jaké kurzy bude používat v účetnictví (nejčastěji aktuální kurz ČNB, další možnost pevný kurz stanovený k určitému datu na vymezené období)nebo lze použít i kurz za který byl proveden nákup i podej ze zahraničí
 způsoby oceňování – specifikace: vlastních nákladů (zda úroky investičních úvěrů budou vstupovat do PC DM nebo provozním nákladem v odpovídajícím časovém rozlišení); vedlejších výdajů zahrnovaných do PC (př. dopravné, provize, pojistné)
 oběh účetních dokladů
 zásady časového rozlišování N a V – ve kterých případech bude új. používat časové rozlišení
 inventarizace majetku a závazků – ve větších podnicích vhodné stanovit inventarizační komisi odpovídající za průběh a výsledkové stavy, stanoví členitosti a termíny inventarizace, součástí vzory soupisů a způsoby vypořádání inventarizačních rozdílů
 normy přirozených úbytků – odrazem reality a dlouhodobě doloženého sledovaného úbytku plynoucích z povahy zásob nebo technologických postupů"

Poznámka

Psáno heslovitě. Práce obsahuje obrázky. Čistý text tvoří cca 4,5 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera12878
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse