Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Právní úprava účetnictví - maturitní otázka

Právní úprava účetnictví - maturitní otázka

Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato maturitní otázka se zabývá právními úpravami účetnictví. Definuje základní pojmy, popisuje důležité účetní zásady. Věnuje se charakteristice obecného účetního prostředí. Uvádí neopomenutelné náležitosti účetních dokladů, zápisů, knih, i závěrky. Připomíná zásady oceňování majetku, archivace a inventarizace.

Obsah

1.
Úvod
2.
Základní pojmy
3.
Účetní zásady
4.
Obecné účetní prostředí
4.1.
Oceňování majetku
4.2.
Účetní doklady
4.3.
Účetní zápisy
4.4.
Účetní knihy
4.5.
Účetní závěrka
4.6.
Archivace
4.7.
Inventarizace
4.8.
Použití výpočetní techniky
4.9.
Směrná účtová osnova a účtový rozvrh
4.10.
Účetní osnova pro podnikatele

Úryvek

"POUŽITÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKY – může se ji plně využívat (hlavní kniha a deník
může být na disketách), ale pro potřeby kontroly musí ÚJ zajistit písemnou podobu. Účetní písemnosti mohou být nahrazeny mikrografickými záznamy až po sestavení účetní závěrky a po jejím ověření auditorem

SMĚRNÁ ÚČTOVÁ OSNOVA A ÚČTOVÝ ROZVRH

Aby byly účetní výkazy jednotlivých účetních jednotek srovnatelné, tak musí být sjednoceny základní stránky účtování, které je dáno povinnou směrnou účtovou osnovou (tzn. ÚJ si nemůže naprosto libovolně provést označení jednotlivých účtů, ale musí vycházet z označení uvedených ve směrné účtové osnově)

Směrná účtová osnova:
- seznam všech syntetických účtů, které ÚJ mohou používat, obsahuje číselné znaky účtů a
jejich názvy, seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále ÚJ stanoví
potřebné analytické účty
- obsahuje uspořádání do tradičních účtových tříd, v rámci stanovených účtových skupin je
uspořádání a obsah syntetických účtů v kompetenci ÚJ, která je zachytí v účtovém rozvrhu

Směrná účtová osnova určuje uspořádání a označení účtových tříd, popřípadě účtových skupin pro účtování o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření. Toto uspořádání má zajistit sestavení účetní závěrky – pro jednotlivé skupiny ÚJ ji stanoví vyhláška Ministerstva financí.

Samostatné směrné účtové osnovy mají:¨
- podnikatelé
- organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace a státní
fondy
- banky a jiné finanční instituce
- pojišťovny
- ÚJ, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání (nevýdělečné organizace)
- zdravotní pojišťovny
- Fond národního majetku ČR a Pozemkový fond ČR

ÚČETNÍ OSNOVA PRO PODNIKATELE

Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:
a) obchodní společnosti (s. r. o., v. o. s., k. s., a. s.)
b) družstva
c) státní podniky
d) FO, které jsou ÚJ

Účtová osnova je pro finanční a vnitropodnikové účetnictví konstruována na těchto principech:
a) respektuje tzv. závěrkové hledisko vychází z rozdělení účtů na účty rozvahové a
výsledkové, které se na konci účetního období uzavírají do závěrkových účtů (702, 710)
b) členění je na dekadickém principu = desetinné třídění (10)
c) pro oblast finančního účetnictví jsou určeny třídy 0 – 7, pro vnitropodnikové účetnictví jsou
určeny třídy 8 a 9, v nichž si jednotlivé účetní skupiny a účty zvolí ÚJ sama
d) dlouhodobý a krátkodobý majetek a závazky – dáno dobou využitelnosti nebo splatnosti na
1 rok"

Poznámka

Práce obsahuje schémata.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15113
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse