Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Právní základy státu, státní moc a její dělba - maturitní otázka 6/8

Právní základy státu, státní moc a její dělba - maturitní otázka 6/8

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka se zaměřuje na problematiku státu, věnuje se jeho právním základům, státní moci a její dělbě. Uvádí znaky státu a stručně charakterizuje jeho možné formy, které rozděluje podle několika hledisek. Vysvětluje horizontální dělbu moci, seznamuje především s teoretickým pohledem anglického filosofa Johna Locka. Zabývá se obsahem jednotlivých hlav listiny základních práv a svobod a v závěrečné kapitole se podrobně zaobírá českou ústavou. Popisuje její části – moc zákonodárnou, výkonnou, soudní a uvádí výčet státních symbolů. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Společnost, sociální deviace a problematika rasové diskriminace - maturitní otázka 5/8 a následující zde Politologie a politika Volby a volební systémy - maturitní otázka 7/8.

Obsah

1.
Stát
2.
Znaky státu
3.
Formy státu
4.
Právo, právní řád
4.1
Právní stát
4.2
Právní řád
5.
Horizontální dělba moci
5.1
J. Locke
6.
Listina základních práv svobod
6.1
Hlava první – Obecná ustanovení
6.2
Hlava druhá – Základní lidská práva svobody
6.3
Hlava třetí – Práva národnostních a etnických menšin
6.4
Hlava čtvrtá – Hospodářská, sociální a kulturní práva
6.5
Hlava pátá – Soudní a právní ochrana
7.
Funkce ombudsmana
8.
Ústava ČR
8.1
Moc zákonodárná
8.1.1
Poslanecká sněmovna
8.1.2
Senát
8.1.3
Legislativa
8.2
Moc výkonná
8.2.1
Prezident
8.2.2
Vláda
8,3 Moc soudní
8.3.1
Nejvyšší kontrolní úřad
8.3.2
Česká národní banka (ČNB)
8.4
Územní samospráva
8.5
Státní suverenita, státní symboly

Úryvek

"Znaky státu:
• Státní aparát
• (ohraničené) území
• Občané
• Ozbrojená moc (policie, vojsko)
• Právní subjektivita (způsobilost vystupovat samostatně v právních vztazích, suverenita)
• Stát není podřízen žádnému vyššímu orgánu
• Občanem státu se člověk stává narozením
• Občan je podřízen mocenským orgánům svého státu

Formy státu:
• Podle státní moci (podle toho, kdo vykonává moc) – demokracie X nedemokratické státy (diktatura, tyranie, totalita, aristokracie, teokracie…)
• Podle orgánu, který stojí v čele – teokracie X monarchie X republika
• Podle struktury
• Jednotné (unitární) = jednotný stát, s jedinou vládou, zákony a občanstvím na celém území státu (př. ČR, Francie)
• Složené – stát = svazek 2 a více státních celků
• Federace – pevný svazek, státy nevystupují samostatně, jednotná měna, armády, zahraniční politika, aj. (př. USA, Německo)
• Konfederace = volný svazek států, každý stát vystupuje jako samostatný celek, jejich ústavy jsou zachovány, ale společně zajišťují obranu, zahr. politiku (př. v minulosti Rakousko-Uhersko)

Právo, právní řád
• Právo = soubor předpisů, norem, který má řídit život lidské společnosti
• Občané mohou činit všechno, co jim zákony výslovně nezakazují
• Stát může kont jedině to, co mu zákony výslovně dovolují
Právní stát = stát, který je vázán právem
– základní principy:
a/ závaznost zákona pro všechny složky společnosti (i pro státní, zákonodárné orgány)
b/ zákonnost realizace veškeré stání moci
c/ nezávislost soudní moci zákonodárné nebo výkonné moci

Právní řád = soubor právních norem a předpisů platných v určitém státě
– každá právní řád tvoří logický celek, v němž právní předpisy spolu souvisejí a navazují na sebe, nesmějí být mezi nimi rozpory
– existuje mezinárodní právní řád (souhrn všech formál. pramenů mezinárodního práva)
– postavení druhů práv. předpisů záleží na tom, které orgány předpisy vydávají, v jaké podobě a jak se nazývají
– nejvyšší právní sílu má ústava (vrchol právního řádu)
– pořadí:
1. ústava a ústavní zákony
2. zákon 1+2 tvoří tzv. zákonné předpisy (základní zákonné předpisy)
3. nařízení vlády 3+4+5 tvoří tzv. předpisy podzákonné (prováděcí předpisy)
4. vyhlášky ministerstev
5. předpisy nižších státní"

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20496
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse