Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Právo autorské a práva související s právem autorským - maturitní otázka 6/7

Právo autorské a práva související s právem autorským - maturitní otázka 6/7

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce velmi přehledně v dobře členěném textu shrnuje výklad týkající se autorského práva a práv s ním souvisejících. Nejprve vysvětluje předmět autorského práva a co je to autorské dílo. Poté se věnuje vzniku a obsahu tohoto práva, včetně typů smluv, který v něm vznikají. Poslední část vysvětluje jaké jsou prostředky autorskoprávní ochrany, a stručně shrnuje další práva, která s autorským právem souvisejí. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Občanské právo, pojem a účel - maturitní otázka 5/7, následující Pojistné právo - maturitní otázka 7/7.

Obsah

1.
Předmět úpravy autorského práva
1.1
Základní principy autorského práva
1.2
Vztah autorského zákona k občanskému zákoníku
2.
Pojem autorského díla
2.1
Pojmové znaky díla v generální klauzuli (§ 2 odst. 1)
2.2
Počítačové programy, databáze, fotografie
2.3
Negativní vymezení díla
2.4
Druhy autorských děl
2.5
Zpracování a překlad díla
2.6
Název díla a jména postav v něm ztvárněných
2.7
Díla vyloučená z autorskoprávní ochrany
2.8
Autorství a spoluautorství
2.9
Souborná díla (autorská databáze)
2.10
Audiovizuální díla a díla audiovizuálně užitá
2.11
Počítačové programy
2.12
Dílo na objednávku, dílo soutěžní, dílo zaměstnanecké a dílo školní
3.
Vznik autorského práva
4.
Obsah autorského práva
4.1
Výlučná osobnostní práva
4.2
Výlučná majetková práva
4.3
Volná díla
4.4
Volná užití a zákonné licence
4.5
Vydání a zveřejnění díla
5.
Licenční a podlicenční smlouvy
5.1
Licenční autorská smlouva (§ 46 až § 56)
5.2
Licenční nakladatelská smlouva
5.3
Podlicenční smlouva
6.
Autorskoprávní ochrana
6.1
Soukromoprávní ochrana (autorský zákon)
6.2
Veřejnoprávní ochrana
7.
Přehled práv souvisejících s právem autorským
7.1
Práva výkonného umělce k jeho uměleckému výkonu (§ 67 až § 74)
7.2
Právo výrobce zvukového záznamu (§ 75 až § 78), právo výrobce zvukově obrazového záznamu (§ 79 až 82), právo rozhlasového a televizního vysílatele (§ 83 až § 86)
7.3
Právo zveřejnitele k dosud nezveřejněnému dílu (§ 28 odst. 2 a 3 AutZ)
7.4
Právo nakladatele na odměnu v souvislosti se zhotovením rozmnoženiny jím vydaného díla pro osobní potřebu (§ 87)

Úryvek

“29.5/ Licenční a podlicenční smlouvy
Licenční autorská smlouva (§ 46 až § 56):
Jde o zvláštní druh občanskoprávní smlouvy, který se řídí autorským zákonem. Licenční smlouva podle obchodního zákoníku se užije na předměty průmyslového vlastnictví. Udělením licence dochází ke konstitutivnímu převodu práva.
Rozsah poskytovaného oprávnění vyplývá z účelu, který sleduje smlouva (tzv. pravidlo funkčního výkladu).
Licenční autorská smlouva (§ 40): Smlouva, jíž poskytovatel licence poskytuje nabyvateli oprávnění k výkonu práva dílo užít, k jednotlivým nebo ke všem způsobům užití, v rozsahu omezeném nebo neomezeném, a nabyvatel licence se proti tomu zavazuje poskytnout přiměřenou odměnu (není-li ujednáno jinak).
Strany smlouvy:
- poskytovatel licence - autor nebo jeho dědicové nebo kolektivní správce (u FO je nutná způsobilost k právním úkonům nebo zastoupení)
- nabyvatel licence.

Písemná forma je nutná u výhradní licence a u smlouvy kolektivní a hromadné, jinak platí zásada bezformálnosti (např. malíř věnuje svému příteli obraz darem).
Rozlišujeme licence:
- výhradní, podle kterých autor nesmí poskytnout licenci třetí osobě, ale může dílo nadále sám užívat (musí být výslovně sjednána),
- nevýhradní, podle kterých může autor poskytovat licenci i třetím osobám (licence je nevýhradní, nebyla-li sjednána jako výhradní),

- omezené, kdy nabyvatel získává oprávnění jen k jednotlivým způsobům užití,
- neomezené, kdy je nabyvatel oprávněn ke všem způsobům užití (nelze poskytnout oprávnění k výkonu práv kolektivně spravovaných),

- úplatné – licenční smlouvy jsou zásadně úplatné. Není-li částka sjednána, nepůsobí to neplatnost smlouvy, chtějí-li strany smlouvu uzavřít bezúplatně nebo úplatně ale bez určení výše odměny. Neoprávněný uživatel zaplatí bezdůvodné obohacení ve výši 2x obvyklé autorské odměny. Podle § 49 odst. 3 vzniká ex lege autorovi právo na odměnu, poskytne-li autor licenci k pronájmu originálu nebo rozmnoženiny díla, je-li toto právo kolektivně spravované.
- bezúplatné – výjimky, kdy ji lze uzavřít bezúplatně stanoví § 49 odst. 2 písm. b) AutZ (dohodnou-li se strany na bezúplatnosti).

Při výkonu oprávnění je nabyvatel omezen ostatními právy autora. Proto nabyvatel např. nesmí upravit dílo, změnit název díla nebo jeho autora, neboť na něj nepřecházejí osobnostní autorská práva. Autor může výslovně vyloučit zásahy do díla.
Odstoupení od licenční smlouvy:
– nabyvatel licenci nevyužívá nebo ji využívá nedostatečně,
– změna přesvědčení autora (pokud by např. způsob uvedení díla autora degradoval).
Doba trvání licence: Licence se poskytuje na dobu neurčitou, nejdéle na dobu trvání majetkových práv. Licence přechází na právní nástupce jen pokud to smlouva výslovně stanoví."

Poznámka

V textu jsou vloženy ve formě grafických objektů výňatky ze zákona a krátké poznámky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16707
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse