Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Právo, jeho systém, struktura - maturitní otázka 4/10

Právo, jeho systém, struktura - maturitní otázka 4/10

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o práci, která je vhodná jako maturitní otázky z práva do základů společenských věd. Systém práva je tam přestaven ve svém základním dělení a jsou zde vysvětleny některé pojmy jako dělení práva; vývoj práva; právní normy; právní řád; základní pojmy; státní symboly ČR; ústavní právo; vývoj lidských práv; správní právo; trestní právo; občanské právo; rodinné právo; pracovní právo, soudy notářství a advokacie. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Otázky k sociologii - maturitní otázka 3/10, následující Filosofie: základní pojmy, antická filosofie - maturitní otázka 5/10.

Obsah

1.
Právo
a) Dělení práva
b) Vývoj práva
c) Právní normy
d) Právní řád
e) Právní řád a jeho skutečnosti
f) Základní pojmy
2.
Státní symboly ČR
3.
Veřejné právo
4.
Ústavní právo
a) Druhy ústav
b) Ústava
c) Ústava České republiky a ústavní právo
d) Ústava ČR
e) Listina základních práv a svobod
f) Vývoj lidských práv
g) Vývoj Českého Ústavního práva
5.
Správní právo
a) Soukromá správa
b) Veřejná správa
c) Státní správa
d) Typy orgánů státní správy
e) Samospráva (sebeřízení, seberegulace)
f) Veřejnoprávní korporace
g) Místní správa
h) Obce
i) Působnost obce
j) Občané obce
k) Orgány obce
6.
Trestní právo
a) Dělí se na
b) Přestupky
c) Trestné činy a jejich pachatelé
d) Podmínky trestní odpovědnosti
e) Tresty a ochranná opatření
f) Druhy trestných činů
g) Zásady trestního práva
h) Trestné řízení (proces)
i) Fáze trestního řízení
j) Obžalovaný
k) Policie
l) Svědek
m) Uvalení vazby
n) Hlavní líčení
7.
Soukromé právo
a) Občanské právo
b) Majetkové vztahy
c) Druhy majetku
d) Vlastnické právo
e) Spoluvlastnictví
f) Dědictví
g) Rodinné právo
h) Manželství
i) Překážky uzavření manželství
j) Manželství zaniká
k) Vztahy mezi rodiči a dětmi
l) Náhradní výchova
8.
Pracovní právo
a) Druhy pracovních poměrů
b) Ukončení pracovního poměru
c) Péče zaměstnavatele o zaměstnance
9.
Soudy, notářství a advokacie
a) Notáři a advokáti
b) Notář
c) Advokát
d) Anglosaský a kontinentální právní systém
e) Srovnání precedentů a normativního aktu

Úryvek

"Vývoj lidských práv
- ve středověku vycházelo pojetí práva z názoru A DEO REX A REGE LEX = od boha je král a od krále zákon
- v 17. století Ludvík XIV. prosazoval heslo – stát jsem já
- snaha o omezení panovníka a převedení části práv obyvatelům
- Magna charta libretatum = Velká listina svobod – 1215 – slib Jana Bezzemka, že nebude zneužívat svou moc
- 1679 – po skončení tzv. Vznešené revoluce – vydána listina HABEAS CORPUS ACT = zákon o osobní nedotknutelnosti – oddělena moc výkonná od soudní, tzn. lidé měli právo odvolat se k soudu
- 18. století – 1781 – zrušení nevolnictví Josefem II. vzrůstá požadavek svobody z důvodu podnikatelských aktivit
- ucelené formulování koncepce lidských práv pochází ze školy přirozeného práva – tvořili ji Groteus (holandský právník), Hobbes (anglický filosof), Montesquieu (francouzský filosof)
- říkali, že každý jedinec má svá práva, která jsou nezadatelná a věčná a se státem uzavírá společenskou smlouvu. Prostřednictvím společenské smlouvy se vzdává svých práv a odevzdává je státu
- r. 1776 – prohlášení nezávislosti amerických osad
- r. 1789 – Mezinárodní deklarace práv člověka a občana
- r. 1944 - představitelé Sovětského svazu USA, V. B. a Číny – na území USA jednání o založení organizace OSN, Charta OSN – 24. 10. 1945 => Všeobecná deklarace lidských práv – 1948, méně závazná a má pouze doporučující charakter
OSN vytvořila Komisi pro lidská práva – má 2 subkomise – 1. sleduje svobodu informací a tisku, 2. se zabývá diskriminací a ochranou práv občana
- r. 1975 - Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě - vznik, proto že se zde začala uvolňovat situace
- došlo ke zpřesnění lidských práv
- probíhaly další schůzky členů KBSE
- naše republika podepsala i když zcela nedodržovala
- r. 1990 – Pařížská charta – schůzka signatářů KBSE
- u nás se nic nezměnilo => na tuto situaci reagovala Charta 77 – v čele V. Havel, Jan Patočka (filosof), Zdeněk Mynář (politolog), kteří upozornili, že lidská práva dodržována nejsou => Anticharta
- práva u nás oficiálně dodržována od r. 1991 – přijali jsme listinu Základních práv a svobod
- kromě mezinárodních organizací se dodržováním lidských práv zabývají Občanská sdružení – združení VONS – Výbor na obranu nevinně souzených – obrana jedinců, kteří jsou stíháni nevinně z politických důvodů
- r. 1990 – Helsinské shromáždění - založeno v Praze
- hlavní cíl: podporování svobod národů, ochrana občanských práv a práv menšin, kontrola hospodářského a politického souladu mezi národy
- Amnesti internacional – celosvětové nezávislé hnutí na ochranu lidských práv
- založeno r. 1961
- u zrodu britský právník Peter Benenson
- je financována příspěvky svých členů a z darů
- sdružuje 150 zemí
- ombucman"

Poznámka

Obsahuje hrubé pravopisné chyby, zvláště v cizích, nebo přejatých jménech.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera8329
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse