Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Právo mezinárodní bezpečnosti a ozbrojení

Právo mezinárodní bezpečnosti a ozbrojení

Kategorie: Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Vymezení pojmu národní bezpečnost, mezinárodní bezpečnost, kolektivní bezpečnost; Zásady, na kterých spočívá mezinárodní bezpečnost. Historický vývoj do 1. sv.v. (přístup k instrumentu války a míru – starověk, pohled raného křesťanství, koncept spravedlivé války, středověk, raný novověk, nástup nacionálních států, konfrontace vývoje s požadavky mezinárodní bezpečnosti). Historický vývoj v období mezi světovými válkami (Společnost národů, pokusy smluvně zakotvit zákaz války, Briand-Kellogův pakt, Stimsonova doktrína, nedostatky zajištění mezinárodní bezpečnosti v tomto období). Zákaz použití síly a hrozby silou. Otázka dovoleného použití síly (pojem sebeobrany, svépomoci, represálie, krajní nouze). Zákaz vměšování do vnitřních záležitostí jiných států. Pokojné řešení sporů mezi státy, jeden z prvků kolektivní bezpečnosti (Charta OSN, Deklarace zásad mezinárodního práva). OSN – organizace kolektivní bezpečnosti (úloha RB při řešení sporů a v kolektivním donucení). Oblastní dohody a orgány (kapitola VIII Charty OSN). Organizace kolektivní sebeobrany a jejich úloha ve vztahu k mezinárodní bezpečnosti. Vztah odzbrojení k mezinárodní bezpečnosti a vymezení pojmů odzbrojení, omezení zbrojení, kontrola zbrojení, apod.. Historický vývoj jednání o odzbrojení. Prameny na kterých spočívá právo odzbrojení a vztah práva odzbrojení k jiným odvětvím MP. Odzbrojení a omezení zbrojení v oblasti jaderných zbraní. Odzbrojení v oblasti chemických a bakteriologických zbraní. Odzbrojení v oblasti konvenčních zbraní včetně vnitrostátních souvislostí (obchod se zbraněmi). Kontrola (ověřování) v oblasti odzbrojení (pojem, zásady). Prostředky a metody kontroly v oblasti odzbrojení (inspekce, technické prostředky kontroly – národní,mezinárodní), význam poskytování informací a konzultací. Institucionální aspekty kontroly (úloha mezinárodních orgánů a organizací při řešení sporů a donucení v souvislosti s kontrolou).

Obsah

1.
Vymezení pojmu národní bezpečnost, mezinárodní bezpečnost, kolektivní bezpečnost;
Zásady, na kterých spočívá mezinárodní bezpečnost
2.
Historický vývoj do 1. sv.v. (přístup k instrumentu války a míru – starověk, pohled raného
křesťanství, koncept spravedlivé války, středověk, raný novověk, nástup nacionálních států,
konfrontace vývoje s požadavky mezinárodní bezpečnosti)
3.
Historický vývoj v období mezi světovými válkami (Společnost národů, pokusy smluvně
zakotvit zákaz války, Briand-Kellogův pakt, Stimsonova doktrína, nedostatky zajištění
mezinárodní bezpečnosti v tomto období)
4.
Zákaz použití síly a hrozby silou
5.
Otázka dovoleného použití síly (pojem sebeobrany, svépomoci, represálie, krajní nouze)
6.
Zákaz vměšování do vnitřních záležitostí jiných států
7.
Pokojné řešení sporů mezi státy, jeden z prvků kolektivní bezpečnosti (Charta OSN,
Deklarace zásad mezinárodního práva)
8.
OSN – organizace kolektivní bezpečnosti (úloha RB při řešení sporů a v kolektivním donucení)
9.
Oblastní dohody a orgány (kapitola VIII Charty OSN)
10.
Organizace kolektivní sebeobrany a jejich úloha ve vztahu k mezinárodní bezpečnosti
11.
Vztah odzbrojení k mezinárodní bezpečnosti a vymezení pojmů odzbrojení, omezení zbrojení,
kontrola zbrojení, apod.
12.
Historický vývoj jednání o odzbrojení
13.
Prameny na kterých spočívá právo odzbrojení a vztah práva odzbrojení k jiným odvětvím MP
14.
Odzbrojení a omezení zbrojení v oblasti jaderných zbraní
15.
Odzbrojení v oblasti chemických a bakteriologických zbraní
16.
Odzbrojení v oblasti konvenčních zbraní včetně vnitrostátních souvislostí (obchod se
zbraněmi)
17.
Kontrola (ověřování) v oblasti odzbrojení (pojem, zásady)
18.
Prostředky a metody kontroly v oblasti odzbrojení (inspekce, technické prostředky kontroly –
národní,mezinárodní), význam poskytování informací a konzultací
19.
Institucionální aspekty kontroly (úloha mezinárodních orgánů a organizací při řešení sporů a
donucení v souvislosti s kontrolou)

Úryvek

"1. Vymezení pojmu národní bezpečnost, mezinárodní bezpečnost, kolektivní bezpečnost; Zásady na kterých spočívá mezinárodní bezpečnost
Národní bezpečnost
Historické pojetí – historicky je pojem NB spojován s vojenskou bezpečností, se způsobilostí k vlastní obraně. V klasickém MP mohl stát použít ozbrojenou sílu proti porušení nebo ohrožení své bezpečnosti, válka byla dokonce dovoleným prostředkem zahraniční politiky států.
Současné pojetí – dnes se zajištěním NB rozumí zajištění mírového, svobodného, nezávislého rozvoje. Zajišťování NB je ovlivňováno mnoha faktory – politickými, ekonomickými, sociálními, kulturními, ekologickými aj.
K zajištění NB (vlastní bezpečnosti státu) mohou jednotlivé státy přistupovat kombinací dvou typů opatření 1) vnitřního (sebeobrana podle čl. 53 Charty, svépomoc, právo na sebezáchovu,…) a . 2) vnějšího (smlouva o neutralitě, různé garanční smlouvy, smlouvy o neútočení,…)
Mezinárodní bezpečnost
V současnosti se pojmem MB rozumí takové mezinárodní vztahy, kde nejsou ohroženy národní bezpečnosti jednotlivých států a kdy není ohrožován mezinárodní mír (spojení pojmu MB s pojmem „mezinárodní mír“ je použito již v preambuli Paktu SN)
Ne každý mír však musí nutně znamenat MB  negativní mír x pozitivní mír
negativní mír – pouhá neexistence války a ozbrojeného nepřátelství mezi státy, nelze jej aplikovat na mír mezinárodní
pozitivní mír – spolupráce a koexistence spočívající na určitém stupni vzájemného porozumění a důvěry
Kolektivní bezpečnost
Jedná se o užší pojem než mezinárodní bezpečnost. Systém KB se utváří s cílem zajištění bezpečnosti jeho účastníkům, s cílem obrany proti útokům ze strany třetích státu stojících mimo rámec tohoto systému  je spojen s pojmem kolektivní sebeobrana.
Princip kolektivní bezpečnosti je zakotven v čl. 2 odst. 5 Charty (…všichni členové poskytnou OSN veškerou pomoc při každé akci, kterou OSN podle této Charty podnikne a vyvarují se pomáhat státu proti němuž OSN tuto akci podniká…)
Zásady na kterých spočívá mezinárodní bezpečnost
1) Zákaz použití síly nebo hrozby silou (proti územní celistvosti, politické nezávislosti, apod.)
2) Zákaz vměšování
3) Státy jsou povinny urovnávat své mezinárodní spory mírovými prostředky"

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera5820
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse