Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Právo - občanskoprávní vztahy a řízení - vypracované otázky

Právo - občanskoprávní vztahy a řízení - vypracované otázky

Kategorie: Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracované okruhy k závěrečným zkouškám na pedagogické fakultě. Práce seznamuje nejen se subjekty občanskoprávních vztahů, věcným, dědickým a závazkovým právem, ale také s kupní, darovací a nájemní smlouvou. Zabývá se odpovědností za škodu, i pravomocemi soudu, včetně jeho průběhu a druhy soudních rozhodnutí. Věnuje se trestnému činu, jeho druhům, subjektům, dokazování a důkazním prostředkům, včetně průběhu trestního řízení.

Obsah

1.
Subjekty občanskoprávních vztahů
1.1.
Fyzické osoby
1.2.
Právnické osoby
2.
Věcná práva
2.1.
Vlastnické právo
2.1.1.
Obsah vlastnického práva
2.1.2.
Ochrana vlastnického práva
2.2.
Spoluvlastnictví
2.2.1.
Podílové spoluvlastnictví
2.2.2.
Společné jmění manželů
3.
Dědické právo
3.1.
Dědická nezpůsobilost
3.2.
Dědění ze zákona
3.3.
Dědění ze závěti (testament)
4.
Závazkové právo
4.1.
Smlouva
4.2.
Prodlení dlužníka
4.3.
Prodlení věřitele
4.4.
Zajištění závazků
5.
Kupní a darovací smlouva
5.1.
Kupní smlouva
5.1.1.
Podstatné náležitosti
5.1.2.
Vedlejší ujednání v kupní smlouvě
5.1.3.
Odpovědnost za vady
5.2.
Darovací smlouva
5.2.1.
Vrácení daru
5.2.2.
Odpovědnost za vady
6.
Nájemní smlouva, zejména nájem bytu
6.1.
Účastníci
6.2.
Obsah smlouvy
6.3.
Vznik nájmu bytu ze zákona
6.4.
Společný nájem bytu manžely
6.5.
Zánik nájmu bytu
6.6.
Bytové náhrady
7.
Odpovědnost za škodu a bezdůvodné obohacení
7.1.
Odpovědnost za škodu
7.1.1.
Principy
7.1.2.
Solidární odpovědnost
7.1.3.
Dělená odpovědnost
7.1.4.
Rozsah náhrady škody
7.1.5.
Zvláštní odpovědnost za škodu
7.2.
Bezdůvodné obohacení
8.
Pravomoc a příslušnost soudu, soustava soudů
8.1.
Pravomoc soudů
8.2.
Příslušnost soudů
8.3.
Soustava soudů
8.4.
Zásady občanskoprávního řízení
8.5.
Zásady správního řízení
9.
Žaloba (náležitosti podání)
9.1.
Náležitosti
9.2.
Druhy žalob
10.
Průběh soudního řízení (postavení účastníků, důkazní břemeno, provádění důkazů
10.1.
Zkrácené řízení
10.2.
Soudní jednání
10.3.
Účastníci
10.4.
Průběh soudního řízení
10.4.1.
Provádění důkazů
10.5.
Průběh správního řízení
10.5.1.
Doručování
10.5.2.
Předběžná otázka
10.5.3.
Nahlížení do spisu
11.
Druhy soudních rozhodnutí, právní moc a vykonatelnost
11.1.
Soudní rozhodnutí
11.1.1.
Právní moc
11.1.2.
Vykonatelnost
11.2.
Správní rozhodnutí
11.2.1.
Právní moc
11.2.2.
Vykonatelnost
12.
Opravné prostředky v občanskoprávním řízení
12.1.
Přezkum správního rozhodnutí
12.1.1.
Řádné opravné prostředky
12.1.2.
Mimořádné opravné prostředky
12.1.3.
Soudní přezkum správního rozhodnutí
13.
Výkon rozhodnutí (soudní výkon rozhodnutí, exekuce soudním exekutorem)
13.1.
Výkon rozhodnutí
13.2.
Soudní exekutor - exkurs
13.3.
Exekuce ve správním řízení
14.
Pojem trestného činu, znaky skutkové podstaty
14.1.
Trestný čin
14.2.
Skutková podstata trestného činu
15.
Vývojová stadia trestné činnosti, součinnost a účastenství
15.1.
Vývojová stadia trestné činnosti
15.2.
Součinnost
15.3.
Účastenství
16.
Pojem a účel trestu, zásady pro jeho ukládání. Druhy trestů a ochranných opatření
16.1.
Trest
16.2.
Účel trestu
16.3.
Ukládání trestů
16.4.
Druhy trestů
16.5.
Ochranná opatření
16.6.
Ukládání trestů u zvlášť nebezpečných recidivistů
17.
Trestné činy proti životu a zdraví a proti majetku
17.1.
Trestné činy proti životu a zdraví
17.2.
Trestné činy proti majetku
18.
Subjekty trestního řízení
18.1.
Soudy
18.2.
Státní zástupce
18.3.
Policejní orgány
19.
Dokazování a jednotlivé důkazní prostředky
19.1.
Důkazní prostředky
20.
Stadia trestního řízení a jeho průběh
20.1.
Předsoudní
20.2.
Soudní

Úryvek

"Subjekty občanskoprávních vztahů
1. Fyzické osoby
2. Právnické osoby

Fyzické osoby
Způsobilost k právům a povinnostem – vzniká narozením, má ji i počaté dítě, narodí-li se živé, zaniká smrtí nebo prohlášením za mrtvého
Způsobilost k právním úkonům – vzniká zletilostí

Omezení a zbavení způsobilosti k právním úkonům – soud za splnění základních podmínek (duševní porucha, nadměrné požívání alkoholu, omamných prostředků apod.), soud vymezí, které úkony činit může nebo nemůže

Ochrana osobnosti
a) satisfakce – omluva
b) povinnost zdržet se dalších útoků
c) náhrada nemajetkové újmy v penězích

Právnické osoby
Způsobilost k právům a povinnostem – dnem vzniku
Způsobilost k právním úkonům – dnem vzniku

§ 18 Občanský zákoník – a) sdružení FO nebo PO (obchodní společnosti, občanská
sdružení, zájmová sdružení)
b) účelová sdružení majetku (nadace, fond)
c) jednotky územní samosprávy (obec, kraj)
d) jiné subjekty, o nichž to stanoví zákon

Statutární orgán – činí úkony za společnost
Prokura – prokurista – veškeré úkony za společnost související s provozem podniku s výjimkou zcizování nemovitosti"

Poznámka

Okruhy vypracovány pro státní závěrečnou zkoušku z práva na fakultě pedagogické.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16562
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse