Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Právo - okruh maturitních otázek 3

Právo - okruh maturitních otázek 3

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje třetí část okruhu maturitních otázek z předmětu právo. Zabývá se rodinným právem, sociálně-právní ochranou dětí, občanským soudním řízením, správním právem, trestním právem, finančním a mezinárodním právem, i sociálním a zdravotním právem. Formou poznámek zpracovává základní problematiku. Uvádí i citace ze zákona.

Obsah

1.
Rodinné právo 2 - rodičovství, otcovství, osvojení, pěstounská péče
2.
Sociálně-právní ochrana dětí
3.
Občanské soudní řízení
4.
Správní právo
5.
Trestní právo 1 - základní pojmy
6.
Trestní právo 2 - klasifikace trestných činů, průběh procesu
7.
Finanční právo - daňová soustava, státní správa, cenné papíry, Česká národní banka
8.
Mezinárodní právo 1 - EU
9.
Mezinárodní právo 2 - mezinárodní organizace
10.
Sociální právo - sociální systém ČR
11.
Zdravotní právo - zdravotní péče

Úryvek

"Rodinné právo (část 2.)

Vztahy mezi rodiči a dětmi
-narozením vzniká příbuzenský vztah mezi rodičem a dítětem
-„matka je jistá; otec nejistý“ → v pochybnostech se určuje otcovství na základě vyvratitelných domněnek v tomto pořadí:

Určení otcovství
1.Narodí-li se dítě provdané ženě, považuje se za otce manžel matky, jestliže se dítě narodilo v době od vzniku manželství do 300. dne po jeho zániku. Otec i matka mohou otcovství popřít.
2.Není-li otcovství určeno podle první domněnky, považuje se za otce muž určený souhlasným prohlášením obou rodičů před matričním úřadem nebo soudem.
3.Není-li ani podle druhé domněnky určeno otcovství, může o něm rozhodnout soud. Soud na základě důkazů určí za otce muže, který měl s matkou dítěte pohlavní styk v době, od které do narození dítěte neuplynulo méně než 180 dní a více než 300 dní, jestliže otcovství nevylučují závažné okolnosti.

-první povinností rodičů je stanovit jméno a příjmení dítěte
-pokud tak neučiní, rozhodne soud (např. u nalezených dětí)

Rodičovská zodpovědnost
-souhrn práv a povinností při péči o nezletilé dítě, při správě jeho majetku a při zastupování

-pokud dojde k rozporu mezi rodičem a dítětem nebo dětmi navzájem, tak je určen kolizní opatrovník
-ten hájí zájmy nezletilého dítěte
-soud zpravidla ustanoví orgán sociálně-právní ochrany dětí

-manžel, který není rodičem dítěte, ale žije ve společné domácnosti, má povinnost pomáhat při výchově dítěte

-dítě, které žije s rodiči v domácnosti, je povinno jim pomáhat a přispívat na úhradu společných potřeb rodiny, jestliže už má své příjmy

Náhradní rodinná výchova

OSVOJENÍ (adopce)
-osvojitelům vznikají stejná práva a povinnosti jako u biologických rodičů dítěte
-ti, co adoptují se nazývají osvojitelé; dítě je osvojenec
-ze zákona má osvojení pravidla:
-mezi osvojencem a osvojitelem by měl být přiměřený věkový rozdíl
-osvojitelé by měli mít dobrý zdravotní stav
-osvojenec musí být nezletilí
-v určitých případech musí s osvojením souhlasit biologičtí rodiče
(pokud rodiče nejevili o dítě zájem delší než 6 měsíců, jejich souhlas se nevyžaduje a také pokud už předem adopci písemně odsouhlasili)

-osvojení rozlišujeme:
1.Zrušitelné
-může zrušit pouze soud ze závažných důvodů z podnětu osvojence nebo osvojitele

2.Nezrušitelné
-pouze u dítěte staršího 1 roku
-tímto způsobem si mohou dítě osvojit manželé nebo jeden z manželů žijící s rodičem dítěte v manželství"

Poznámka

Práce obsahuje schéma, tabulku a mapu.
Maturitní otázky z práva 3/3.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 450 kreditů (=25Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14514
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse