Právo - otázky ke zkoušce

Kategorie: Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje vypracované otázky ke zkoušce z práva. Věnuje se problematice právního řádu, i norem. Uvádí známé publikace právních předpisů. Definuje, kdo patří mezi fyzické a právnické osoby, i co je považováno za právní skutečnosti. Zabývá se realizací a aplikací práva. Zmiňuje zákony Ústavy ČR.

Obsah

1.
Právní řád, zákonnost, právní normy
2.
Publikace právních předpisů, platnost, účinnost, působnost právních předpisů
3.
Fyzické osoby, právnické osoby, právní skutečnosti
4.
Realizace a aplikace práva
5.
Ústava ČR

Úryvek

"DRUHY PRÁVNÍCH NOREM
Právní normy předepisují chování účastníků právních vztahů
Normy zavazující a opravňující – dle toho jak právo vymezují
Zavazující normy – ukládají povinnost k aktivnímu jednání (např. zaplatit daně, poplatek ze psa…) – označují se jako přikazující
Proti jsou zakazující normy – např. distribuce drog
Opravňující normy – umožňují volbu vybrat si některý druh svého chování, vybrat si právní vztah (např. sám si zvolit výši smluvní pokuty za nedodržení sjednaných podmínek)

Právní normy podle závažnosti
1. Donucující – kogenní – jsou závazné, bezvýhradné, nepřipouštějí odchylku (př. Zákoník práce – povinnost proškolení o bezpečnosti práce)
2. Podpůrné – dispozitivní – nezávazné – použijí se pouze v případech, kde si to účastníci nestanoví jinak – lze ji upravovat podle specifik
3. Dělení podle specifik – Právo občanské, obchodní, mezinárodní, trestní, rodinné, živnostenské právo atd.

PRACOVNÍ POSUDKY A POTVRZENÍ

Pracovní posudek je zhodnocení zaměstnancovy práce, jeho kvalifikace, schopností a dalších skutečností, které mají vztah k výkonu práce. Zaměstnavatel je povinen na požádání vydat posudek zaměstnanci na jeho žádost do 15 dnů, ale ne dříve než v době dvou měsíců před skončením jeho pracovního poměru.
Potvrzení o zaměstnání musí zaměstnavatel vydat zaměstnanci při skončení pracovního poměru a uvést v něm skutečnosti stanovené právními předpisy, např. druh a dobu zaměstnání, průměrný výdělek a prováděné srážky ze mzdy.

SPRÁVNÍ A ÚSTAVNÍ SOUDNICTVÍ

Správní soudnictví

Ve správním soudnictví soudy rozhodují o správních žalobách fyz. i práv. osob, které se domáhají ochrany před nezákonným rozhodnutím nebo postupem orgánů veřejné moci.
Listina základních práv a svobod zaručuje každému, kdo tvrdí, že byl poškozen na svých právech rozhodnutím orgánů veřejné správy, právo obrátit se na soud, aby přezkoumal zákonnost takového rozhodnutí.
Všechna rozhodnutí orgánů veřejné správy (orgánů státní správy – finanční úřad, územní samosprávy – obec, zájmové samosprávy - advokátní komory a dalších právnických osob – sportovní klub) jsou přezkoumány soudy.

V ČR se správní soudnictví řídí soudním řádem správním. V prvním stupni = žaloby – rozhoduje krajský soud, ve druhém stupni pak Nejvyšší správní soud.

ÚSTAVNÍ SOUDNICTVÍ:
ústavní soudnictví = činnost směřující k ochraně zachovávání ústavy a ústavních zákonů a kontrola jejího dodržování, prováděná státními orgány soudního typu zpravidla na základě kvalifikovaného podnětu

- základními formami přezkumu ústavnosti je v současnosti přezkoumávání ústavnosti (ev. zákonnosti) právních předpisů a rozhodování o individuálních návrzích namítajících porušení ústavně zaručených práv; cílem kontroly ústavnosti je především ochrana individuálních, ústavně garantovaných, zvláště politických práv jednotlivce a (odůvodněná) ochrana menšiny proti většině"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15911
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse