Právo - otázky na test

Kategorie: Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje kolem 50 stručně vypracovaných otázek z práva. Rozebírá soukromé, veřejné, pracovní právo. Popisuje různé právní pojmy jako jsou právní platnost, účinnost a jiné.

Obsah

1.
Otázky z práva

Úryvek

"6. Pojem platnost a účinnost právního předpisu. Pojem legisvakanční lhůta.
Právní předpisy nabývají platnosti dnem jejich vyhlášení ve Sbírce zákonů. Platný předpis je již součástí právního řádu a nelze jej změnit. Platný předpis, ale ještě není aplikovatelný ani vynutitelný. Účinnost právní normy označuje, od které doby je nutno podle právního předpisu postupovat, resp. ho používat a dodržovat
Platnost = sbírka zákonů, účinnost = způsobuje zamýšlené následky, prováděcí předpisy. Lhůta mezi platností a účinností = legisvakanční lhůta.
7. Pojem kogentní norma. Pojem dispozitivní norma.
dispozitivní – od nich se lze odchýlit
Kogentní – od těch se odchýlit nelze
Relativně kogentní – lze se od nich odchýlit jen jedním směrem ve prospěch zaměstnance
8. Prameny práva – obecně a v ČR
Právní řád ČR – soubor právních norem daný pro určitý stát. Právní předpisy:
a) originární – původní – zákon, ústavní zákon, zákonná opatření senátu, dekret prezidenta republiky.
b) derivativní = odvozené – samostatné vyhlášky, nařízení vlády, obce a kraje. U obce jde o radu obce u kraje o radu kraje.
9. Interpretace v právu. Metody interpretace.
Interpretace v právu – jak se právní předpisy interpretují (výklad). Výklad – standardní a nadstandardní. Metody interpretace:
1. dělíme je na standardní – a) gramatický,
b) logický – aristotelovská logika, argumenty, argumenty opakem = argumentum a contrario=pouze jedna možnost,
c) systematický výklad = v jaké části je norma obsažena)
2. nadstandardní – a) výklad teleologický = k čemu ta norma je,
b) komparativní – srovnávací,
c) výklad historický – důvodová zpráva = důvody proč ta právní úprava vzniká, k čemu ta norma vznikla).
Co se týče výkladu logického – argumentum a fortiori – od menšího k většímu,
Argumentum at absurdum = dovedení argumentace do absurdna. Argumentum asimili = argumentace vyloučením třetího.
10. Pojem právní vztah. Pojem právní skutečnost. Druhy právních skutečností.
Právní vztah = společenský vztah minimálně dvou subjektů, které mají vzájemná práva a povinnosti – plnění povinnosti – zákonem vynutitelné a jejich neplnění sankciovatelné. Právní skutečnost = vznik, změna nebo zánik právních vztahů.
Vznik na základě: a) právního jednání – smlouva b) protiprávní jednání -odpovědnost c) právní událost – je to mimo naši vůli a v souladu s právním řádem, d) protiprávní stav – něco se stane bez ohledu naší vůle a je to protiprávní – živelné pohromy.
11. Pojem právní osobnost. Pojem svéprávnost.
Právní osobnost = způsobilost k právům a povinnostem. Je nezrušitelná a neomezitelná.
FO pojem svéprávnost = způsobilost k právním úkonům, nabývá průběžně s ohledem na věk. Plná svéprávnost = v 18 letech, emancipace = schopnost se sám o sebe postarat v případě manželství v 16 letech – zplnoletnění. U PO – není svéprávná a proto potřebuje svého zástupce – statutární orgán. Omezení svéprávnosti – soud, na 3 roky, trvalá záležitost."

Poznámka

univerzita jana amose komenského

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera31241
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse